งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชั่งและตวง ครูปนัดดา เปีย ถนอม. จุดประสงค์ของการชั่งและตวง 1. การชั่งน้ำหนักจะได้สัดส่วนที่แน่นอนที่สุด 2. ช่วยให้กำหนดปริมาณเครื่องปรุงได้ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชั่งและตวง ครูปนัดดา เปีย ถนอม. จุดประสงค์ของการชั่งและตวง 1. การชั่งน้ำหนักจะได้สัดส่วนที่แน่นอนที่สุด 2. ช่วยให้กำหนดปริมาณเครื่องปรุงได้ถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชั่งและตวง ครูปนัดดา เปีย ถนอม

2 จุดประสงค์ของการชั่งและตวง 1. การชั่งน้ำหนักจะได้สัดส่วนที่แน่นอนที่สุด 2. ช่วยให้กำหนดปริมาณเครื่องปรุงได้ถูกต้อง 3. เพื่อให้ทราบว่าอาหารที่มีปริมาตรเท่ากันอาจ มีน้ำหนักไม่เท่ากันก็ได้ เช่นน้ำหนักของ ฟักทอง 1 ถ้วยตวง อาจไม่เท่ากับบวบ 1 ถ้วยตวง เป็นต้น

3 เครื่องชั่ง (scale) โดยทั่วไปเราจะเลือกใช้ ตาชั่งที่มีขนาด ตั้งแต่ 500 – 3000 กรัม ซึ่งมี ขีดช่วงว่างประมาณ 5 กรัม

4 หลักการใช้เครื่องชั่ง การชั่งส่วนผสมโดยมี พลาสติกรองที่จาน ตาชั่ง

5 การชั่งส่วนผสมโดยใช้ ภาชนะรองรับ ต้องชั่ง ภาชนะนั้นก่อน

6 การเคลื่อนย้ายเครื่องชั่ง ควรใช้วิธียกฐานตาชั่ง ไม่ควรวิธีช้อนที่ใต้จาน รองตาชั่ง จะทำให้สปริง ตาชั่งเสียหายได้

7 การเคลื่อนย้ายเครื่องชั่งที่ไม่ถูกวิธี

8 อุปกรณ์ที่ใช้ตวง 1 ถ้วย 1/2 ถ้วย 1/3 ถ้วย 1/4 ถ้วย

9 วิธีการใช้ถ้วยตวงของแห้ง ตักของใส่ถ้วยตวงตามขนาดที่ต้องการให้พูน การใช้มีดปาดปาดให้เรียบเสมอขอบถ้วย

10 วิธีการใช้ถ้วยตวงของเหลว ปริมาตรขนาด 1 ถ้วยตวง ปริมาตรขนาด 8 ออนซ์

11 ดูปริมาตรที่ข้างถ้วยอ่านจากส่วนโค้งล่างสุด ของของเหลว

12 ช้อนตวง ทำจากสเตน เลส ทำจาก พลาสติก

13 ช้อนตวงขนาดต่างๆ 1 ช้อน โต๊ะ 1 ช้อนชา 1/2 ช้อน ชา 1/4 ช้อน ชา

14 การใช้ช้อนตวงตวงของแห้ง ตวงของแห้งให้พูน ปาดของแห้งให้พอดีขอบปากช้อนตวง

15 ลักษณะของอาหารที่ปาดแล้วตวงได้ เท่ากับ 1 ช้อนโต๊ะ

16


ดาวน์โหลด ppt การชั่งและตวง ครูปนัดดา เปีย ถนอม. จุดประสงค์ของการชั่งและตวง 1. การชั่งน้ำหนักจะได้สัดส่วนที่แน่นอนที่สุด 2. ช่วยให้กำหนดปริมาณเครื่องปรุงได้ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google