งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง อาหารและการแสดง แต่ละภาค กลุ่มที่ 21 นางสาวสุนทรีย์ เมืองนก เลขที่ 44 นางสาวธิดาภรณ์ เอี่ยมสะอาด เลขที่ 46 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง อาหารและการแสดง แต่ละภาค กลุ่มที่ 21 นางสาวสุนทรีย์ เมืองนก เลขที่ 44 นางสาวธิดาภรณ์ เอี่ยมสะอาด เลขที่ 46 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง อาหารและการแสดง แต่ละภาค กลุ่มที่ 21 นางสาวสุนทรีย์ เมืองนก เลขที่ 44 นางสาวธิดาภรณ์ เอี่ยมสะอาด เลขที่ 46 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

2 อาหารและการแสดง 4 ภาค หน้าแรก อาหาร - ภาคเหนื อ - ภาค กลาง - ภาค อีสาน - ภาคใต้ ประเทศไทยแบ่งออกตามภาคของเขตในแต่ละจังหวัด ซึ่งมีพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ทั้งภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยุ่ก็แตกต่างด้วยเช่นกัน ดังนั้นอาหารในแต่ละภาคแต่ละจังหวัด จะมีสูตรการทำอาหารและรสชาติที่ไม่เหมือนกัน อย่างเช้น อาหารทางภาคใต้จะเป็นอาหารประเภทแกงและอาหารทะเลเป็นส่วนมาก ภาคเหนือจะเป็นอาหารสุขภาพและสมุนไพร ภาคอีสานจะมีอาหารคล้ายทางภาคเหนือแต่รสชาติไปทางเผ็ดร้อน และ ภาคกลาง จะเป็นอาหารตามหลักทั่วไป ซึ่งรวมทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ

3 อาหารภาคเหนือ ภาคเหนือ เป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างไป จากภาคอื่นๆ การรับประทานอาหารของทางภาคเหนือจะใช้โก๊ะข้าว หรือที่เรียกว่า ขันโตก แทน โต๊ะอาหาร โดยจะนั่งล้อมวงเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน คนภาคเหนือจะรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก โดยอาหารของทางภาคเหนือ จะเป็นอาหารที่สุกมากๆ และเป็นอาหารประเภทที่ผัดกับน้ำมันเป็นส่วนใหญ่ อาหารประจำภาคเหนือ เช่น ขนมจีนน้ำเงี้ยว น้ำพริกหนุ่ม แกงฮังเล เป็นต้น

4 อาหารของภาคกลาง ภาคกลาง พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน ข้าวปลาอาหารจุงอุดมสมบูรณ์เกือบ ตลอดทั้งปี รวมทั้งมีพืชผักผลไม้นานาชนิด ด้วยเหตุนี้อาหารภาคกลางจึงเป็นอาหารที่มีความหลากหลายทำให้รสชาติของ อาหารภาคกลางไม่เน้นไปทางรสใดรสหนึ่ง คือมีทั้งรส เค็ม เผ็ด เปรี้ยว หวาน คลุกเคล้าไปตามชนิดต่างๆของอาหาร นอกจากนี้มักมีการใช้เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส อาหารภาคกลางเป็นอาหารที่มักจะมีเครื่องเคียงร่วมรับประมานด้วย เช่น น้ำปลาหวาน ทางกับสะเดา เป็นต้น อาหารประจำภาคกลาง เช่น ห่อหมกปลา แกงเผ็ดเป็ดย่าง เป็นต้น

5 อาหารภาคอีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ทำให้อาหารพื้นเมืองจึงเป็นอาหารพวกแมลงหลาย ชนิดซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนของประชากรในภาคนี้ อาหารอีสานส่วนใหญ่จะมีข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก ส่วนพืชผัก และ เนื้อสัตว์ที่นำมาใช้ประกอบอาหารได้มาจากภายในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ อาหารอีสานมักใช้ปลาร้าเป็นเครื่องปรุงรสในอาหารเกือบทุกชนิด แต่ไม่นิยม ใส่ในอาหารประเภทผัด และมักรับประทานคู่กับผักสด อาหารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ซุปหน่อไม้ น้ำพริกปลาร้า ลาบ หมูเป็นต้น

6 อาหารภาคใต้ ภาคใต้ พื้นที่ติดชายฝั่งทะเลประชากรส่วนใหญ่จึงนิยมทำประมง ด้วย เหตุนี้อาหารหลักของภาคใต้จึงเป็นอาหารทะเลสด และนิยมใช้ เครื่องเทศในการปรุงอาหาร รสชาติจะเผ็ดร้อน เค็มและเปรี้ยว เช่น แกงไตปลา แกงส้ม เป็นต้น อาหารภาคใต้นิยมทานควบคู่กับผักเพื่อช่วยลดความเผ็ดร้อนลง ซึ่งเรียกว่า ผักเหนาะ เช่น มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ถั่วพู สะตอ เป็นต้น อาหารประจำภาคใต้ เช่น ข้าวยำ ข้าวผัดสะตอใส่กะปิ แกงไต ปลาน้ำข้น เป็นต้น

7


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง อาหารและการแสดง แต่ละภาค กลุ่มที่ 21 นางสาวสุนทรีย์ เมืองนก เลขที่ 44 นางสาวธิดาภรณ์ เอี่ยมสะอาด เลขที่ 46 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google