งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
โดย ด.ช.คุณาพจน์ สุทธินนท์ ป.๕/๘ เลขที่ ๘ ด.ช.สุธีภัทท์ ลิมวิภูวัฒน์ ป.๕/๘ เลขที่ ๓๙ เริ่ม

2 ตัวอย่างคำบาลี-สันกฤตเช่น
คำภาษาต่างประเทศที่ไทยรับมาใช้มีอยู่หลายภาษา การจะทราบว่าคำใดมาจากภาษาใดนั้น สามารถเปิดพจนานุกรมเพื่อค้นหาที่มาของคำได้ ๑.คำในภาษาไทยที่ดัดแปลงมาจากภาษาบาลี –สันสกฤต หลักสังเกตคำไทยที่มาจากภาษาบาลี คำภาษาบาลีจะมีตัวสะกดและตัวตามตามกฎเกณฑ์ที่แน่นอน "ตัวสะกด" หมายถึงพยัญชนะที่ออกเสียงตามหลังสระของพยางค์ "ตัวตาม" หมายถึงพยัญชนะที่ตามหลังตัวสะกด เช่น สุนทร ตัว น เป็นตัวสะกดและ ตัว ท เป็นตัวตาม ในภาษาบาลีเมื่อมีตัวสะกดจะต้องมีตัวตามเสมอ คำบาลีจะใช้ตัว ฬ ในขณะที่ในภาษาสันสกฤตใช้ตัว ฑ เช่น ครุฬ กีฬา คำบาลีจะใช้ตัว ส เพียงตัวเดียว แต่ภาษาสันสกฤตจะใช้ ศ ษ ส คำบาลีจะมีสระใช้เพียง ๘ เสียง คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ตัวอย่างคำบาลี-สันกฤตเช่น กุมาร ทารก มนุษย์ พัฒนา โฆษณา โกธร กรุณา อักขระ เศรษฐี ประเทศ นายก ประวัติ เณร อักษร ธรรมะ

3 ๒.คำไทยที่มาจากภาษาอังกฤษ
มักเป็นคำที่ออกเสียงสระและพยัญชนะตามที่ออกเสียงในภาษาอังกฤษ และใช้เครื่องหมายทัณฑฆาตใช้ฆ่าอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียง การทับศัพท์ โดยการถ่ายเสียงและถอดตัวอักษร คำยืมจากภาษาอังกฤษเพราะเข้าใจง่าย สื่อสารได้ชัดเจน เช่น game เกม ,graph กราฟ,cartoon การ์ตูน การบัญญัติศัพท์ เป็นวิธีการยืมคำ โดยรับเอาเฉพาะความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาแล้วสร้างคำขึ้นใหม่ ซึ่งมีเสียงแตกต่างไปจากคำเดิม เช่น airport สนามบิน การแปลศัพท์ วิธีการนี้จะต้องใช้วิธีการคิดแปลเป็นคำภาษาไทยให้มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษ เช่น blackboard กระดานดำ

4 ๓.คำในภาษาไทยที่ดัดแปลงมาจากภาษาจีน
โดยมากไทยนำคำภาษาจีนมาใช้จากการเลียนเสียงจีน เป็นคำเรียกชื่อต่างๆจึงมักได้มาจากภาษาพูด ไม่ใช่ภาษาเขียน เช่น เกาเหลา ก๋วยเตี๋ยว เกี๊ยว ๔.คำในภาษาไทยที่ดัดแปลงมาจากภาษาญี่ปุ่น คำภาษาญี่ปุ่นที่มีใช้ในภาษาไทย มาจากภาษาพูดเช่นกัน โดยการเลียนเสียงพูดคำภาษาญี่ปุ่นมา ส่วนมากเป็นชื่ออาหาร ชื่อกีฬา เช่น สุกี้ยากี้ ซาบะ วาซาบิ คาราโอเกะ คาราเต้

5 ๕.คำในภาษาไทยที่ดัดแปลงมาจากภาษาเขมร
มักจะสะกดด้วย จ ญ ร ล เช่น เผด็จ บำเพ็ญ กำธร ถกล ตรัส มักเป็นคำควบกล้ำ เช่น ไกร ขลัง ปรุง มักใช้ บัง บัน บำ นำหน้าคำที่มีสองพยางค์ เช่น บังคม บันดาล บำบัด นิยมใช้อักษรนำ เช่น สนุก สนาน เสด็จ คำเขมรส่วนมากใช้เป็นราชาศัพท์ เช่น เสวย บรรทม เสด็จ มักแผลงคำได้ เช่น ข แผลงเป็น กระ เช่น ขดาน เป็น กระดาน ตัวอย่างคำที่มาจากภาษาเขมร เช่น กังวล ขยาย เผอิญ กรวด กระเพาะ จรวด เสวย กระโถน กฎ กำลัง กระท่อม กำแพง

6 ๖.คำในภาษาไทยที่ดัดแปลงมาจากภาษาชวา-มลายู
ภาษาชวาที่ไทยยืมมาใช้ส่วนมากเป็นภาษาเขียน ซึ่งรับมาจากวรรณคดีเรื่อง ดาหลังและอิเหนาเป็นส่วนใหญ่ ใช้ในการแต่งคำประพันธ์ เช่น บุหรง บุหลัน ระตู ปาหนัน ตุนาหงัน ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น กัลปังหา กุญแจ กระดังงา ซ่าหริ่ม นำมาใช้ในความหมายคงเดิม เช่น ทุเรียน น้อยหน่า

7 ๗.คำในภาษาไทยที่ดัดแปลงมาจากภาษาฝรั่งเศส
เป็นคำทับศัพท์ โดยออกเสียงสระและพยัญชนะตามที่ออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสเครื่องหมายทัณฑฆาตใช้ฆ่าอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียง เช่น ครัวซองท์ คูปอง แชมเปญ บุฟเฟต์ กงสุล

8 ทบทวนชวนคิด

9 ๑.คำใดมาจากภาษาบาลี ก.ประกาย ข.ปัญญา ค.ปาหนัน

10 ข้อต่อไปครับ

11 ลองใหม่ครับ

12 ๒. คำในข้อใดมาจากภาษาจีน
ก.เกาเหลา ข.กาเหว่า ค.กะปิ

13 ข้อต่อไปครับ

14 ลองใหม่ครับ

15 ๓. คำใดมาจากภาษามลายู ก.ปาท่องโก๋ ข.ปาปริก้า ค.ปาเต๊ะ

16 ข้อต่อไปครับ

17 ลองใหม่ครับ

18 ๔. คำใดมาจากภาษาอังกฤษ ก.กีตาร์ ข.กาน้ำ ค.การบูร

19 ข้อต่อไปครับ

20 ลองใหม่ครับ

21 ๕. คำใดไม่ได้มาจากภาษาอังกฤษ
ก.กัปตัน ข.การ์ด ค.เกอิชา

22 ข้อต่อไปครับ

23 ลองใหม่ครับ

24 ๖.คำว่า คูปอง มาจากภาษาใด
ก. ฝรั่งเศส ข. อังกฤษ ค. โปรตุเกส

25 ข้อต่อไปครับ

26 ลองใหม่ครับ

27 ๗. สุกี้ยากี้ มาจากภาษาใด
ก.จีน ข.พม่า ค.ญี่ปุ่น

28 ข้อต่อไปครับ

29 ลองใหม่ครับ

30 ๘.คำใดเป็นภาษาเขมร ก.เชลย ข.เซน ค.เชย

31 ข้อต่อไปครับ

32 ลองใหม่ครับ

33 ๙.คำใดไม่ได้มาจากภาษาจีนทั้งหมด
ก.บะหมี่ เกี๊ยว ข.ซาลาเปา เฉาก๊วย ค.เต้าฮวย ฟรุตสลัด

34 ข้อต่อไปครับ

35 ลองใหม่ครับ

36 ๑๐.คำว่า “มรสุม” มาจากภาษาใด
ก. มอญ ข. อาหรับ ค. พม่า

37 ต่อไป

38 ลองใหม่ครับ

39


ดาวน์โหลด ppt คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google