งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่ม ๑. คำในภาษาไทยที่ดัดแปลงมาจากภาษา บาลี – สันสกฤต หลักสังเกตคำไทยที่มาจากภาษาบาลี  คำภาษาบาลีจะมีตัวสะกดและตัวตามตามกฎเกณฑ์ที่ แน่นอน " ตัวสะกด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่ม ๑. คำในภาษาไทยที่ดัดแปลงมาจากภาษา บาลี – สันสกฤต หลักสังเกตคำไทยที่มาจากภาษาบาลี  คำภาษาบาลีจะมีตัวสะกดและตัวตามตามกฎเกณฑ์ที่ แน่นอน " ตัวสะกด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เริ่ม

3 ๑. คำในภาษาไทยที่ดัดแปลงมาจากภาษา บาลี – สันสกฤต หลักสังเกตคำไทยที่มาจากภาษาบาลี  คำภาษาบาลีจะมีตัวสะกดและตัวตามตามกฎเกณฑ์ที่ แน่นอน " ตัวสะกด " หมายถึงพยัญชนะที่ออกเสียงตามหลังสระของ พยางค์ " ตัวตาม " หมายถึงพยัญชนะที่ตามหลังตัวสะกด เช่น สุนทร ตัว น เป็นตัวสะกดและ ตัว ท เป็นตัวตาม ในภาษาบาลีเมื่อมี ตัวสะกดจะต้องมีตัวตามเสมอ  คำบาลีจะใช้ตัว ฬ ในขณะที่ในภาษาสันสกฤตใช้ตัว ฑ เช่น ครุฬ กีฬา  คำบาลีจะใช้ตัว ส เพียงตัวเดียว แต่ภาษาสันสกฤตจะใช้ ศ ษ ส  คำบาลีจะมีสระใช้เพียง ๘ เสียง คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ตัวอย่างคำบาลี - สันกฤตเช่น กุมาร ทารก มนุษย์ พัฒนา โฆษณา โกธร กรุณา อักขระ เศรษฐี ประเทศ นายก ประวัติ เณร อักษร ธรรมะ คำภาษาต่างประเทศที่ไทยรับมาใช้มีอยู่หลาย ภาษา การจะทราบว่าคำใดมาจากภาษาใดนั้น สามารถเปิดพจนานุกรมเพื่อค้นหาที่มาของคำได้

4 ๒. คำไทยที่มาจากภาษาอังกฤษ ๒. คำไทยที่มาจากภาษาอังกฤษ มักเป็นคำที่ออกเสียงสระและพยัญชนะตามที่ออกเสียง ในภาษาอังกฤษ และใช้เครื่องหมายทัณฑฆาตใช้ฆ่าอักษรที่ไม่ ต้องการออกเสียง  การทับศัพท์ โดยการถ่ายเสียงและถอดตัวอักษร คำยืมจาก ภาษาอังกฤษเพราะเข้าใจง่าย สื่อสารได้ชัดเจน เช่น game เกม,graph กราฟ,cartoon การ์ตูน  การบัญญัติศัพท์ เป็นวิธีการยืมคำ โดยรับเอาเฉพาะความคิด เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาแล้วสร้างคำขึ้นใหม่ ซึ่งมีเสียงแตกต่างไป จากคำเดิม เช่น airport สนามบิน  การแปลศัพท์ วิธีการนี้จะต้องใช้วิธีการคิดแปลเป็นคำ ภาษาไทยให้มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษ เช่น blackboard กระดานดำ

5 ๓. คำในภาษาไทยที่ดัดแปลงมาจาก ภาษาจีน โดยมากไทยนำคำภาษาจีนมาใช้จากการเลียนเสียง จีน เป็นคำเรียกชื่อต่างๆจึงมักได้มาจากภาษาพูด ไม่ใช่ ภาษาเขียน เช่น เกาเหลา ก๋วยเตี๋ยว เกี๊ยว ๔. คำในภาษาไทยที่ดัดแปลงมาจาก ภาษาญี่ปุ่น คำภาษาญี่ปุ่นที่มีใช้ในภาษาไทย มาจากภาษา พูดเช่นกัน โดยการเลียนเสียงพูดคำภาษาญี่ปุ่นมา ส่วนมากเป็นชื่ออาหาร ชื่อกีฬา เช่น สุกี้ยากี้ ซาบะ วาซาบิ คาราโอเกะ คาราเต้

6 ๕. คำในภาษาไทยที่ดัดแปลงมาจาก ภาษาเขมร  มักจะสะกดด้วย จ ญ ร ล เช่น เผด็จ บำเพ็ญ กำธร ถกล ตรัส  มักเป็นคำควบกล้ำ เช่น ไกร ขลัง ปรุง  มักใช้ บัง บัน บำ นำหน้าคำที่มีสองพยางค์ เช่น บังคม บันดาล บำบัด  นิยมใช้อักษรนำ เช่น สนุก สนาน เสด็จ  คำเขมรส่วนมากใช้เป็นราชาศัพท์ เช่น เสวย บรรทม เสด็จ  มักแผลงคำได้ เช่น ข แผลงเป็น กระ เช่น ขดาน เป็น กระดาน ตัวอย่างคำที่มาจากภาษาเขมร เช่น กังวล ขยาย เผอิญ กรวด กระเพาะ จรวด เสวย กระโถน กฎ กำลัง กระท่อม กำแพง

7 ๖. คำในภาษาไทยที่ดัดแปลงมาจากภาษา ชวา - มลายู ๖. คำในภาษาไทยที่ดัดแปลงมาจากภาษา ชวา - มลายู ภาษาชวาที่ไทยยืมมาใช้ส่วนมากเป็นภาษาเขียน ซึ่ง รับมาจากวรรณคดีเรื่อง ดาหลังและอิเหนาเป็นส่วนใหญ่  ใช้ในการแต่งคำประพันธ์ เช่น บุหรง บุหลัน ระตู ปาหนัน ตุนาหงัน  ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น กัลปังหา กุญแจ กระดังงา ซ่าหริ่ม  นำมาใช้ในความหมายคงเดิม เช่น ทุเรียน น้อยหน่า

8 ๗. คำในภาษาไทยที่ดัดแปลงมาจาก ภาษาฝรั่งเศส เป็นคำทับศัพท์ โดยออกเสียงสระและพยัญชนะตามที่ ออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสเครื่องหมายทัณฑฆาตใช้ฆ่า อักษรที่ไม่ต้องการออกเสียง เช่น ครัวซองท์ คูปอง แชมเปญ บุฟเฟต์ กงสุล

9 ทบทวนชวนคิดทบทวนชวนคิด

10 ๑. คำใดมาจากภาษา บาลี ก. ประกาย ข. ปัญญา ค. ปาหนัน

11 ข้อต่อไป ครับ

12 ลองใหม่ ครับ

13 ๒. คำในข้อใดมาจาก ภาษาจีน ก. เกาเหลา ข. กาเหว่า ค. กะปิ

14 ข้อต่อไป ครับ

15 ลองใหม่ ครับ

16 ๓. คำใดมาจาก ภาษามลายู ก. ปาท่องโก๋ ข. ปาปริก้า ค. ปาเต๊ะ

17 ข้อต่อไป ครับ

18 ลองใหม่ ครับ

19 ๔. คำใดมาจาก ภาษาอังกฤษ ก. กีตาร์ ข. กาน้ำ ค. การบูร

20 ข้อต่อไป ครับ

21 ลองใหม่ ครับ

22 ๕. คำใดไม่ได้มาจาก ภาษาอังกฤษ ก. กัปตัน ข. การ์ด ค. เกอิชา

23 ข้อต่อไป ครับ

24 ลองใหม่ ครับ

25 ๖. คำว่า คูปอง มา จากภาษาใด ก. ฝรั่งเศส ข. อังกฤษ ค. โปรตุเกส

26 ข้อต่อไป ครับ

27 ลองใหม่ ครับ

28 ๗. สุกี้ยากี้ มาจาก ภาษาใด ก. จีน ข. พม่า ค. ญี่ปุ่น

29 ข้อต่อไป ครับ

30 ลองใหม่ ครับ

31 ๘. คำใดเป็นภาษา เขมร ก. เชลย ข. เซน ค. เชย

32 ข้อต่อไป ครับ

33 ลองใหม่ ครับ

34 ๙. คำใดไม่ได้มาจาก ภาษาจีนทั้งหมด ก. บะหมี่ เกี๊ยว ข. ซาลาเปา เฉาก๊วย ค. เต้าฮวย ฟรุต สลัด

35 ข้อต่อไป ครับ

36 ลองใหม่ ครับ

37 ๑๐. คำว่า “ มรสุม ” มา จากภาษาใด ก. มอญ ข. อาหรับ ค. พม่า

38 ต่อไป

39 ลองใหม่ ครับ

40


ดาวน์โหลด ppt เริ่ม ๑. คำในภาษาไทยที่ดัดแปลงมาจากภาษา บาลี – สันสกฤต หลักสังเกตคำไทยที่มาจากภาษาบาลี  คำภาษาบาลีจะมีตัวสะกดและตัวตามตามกฎเกณฑ์ที่ แน่นอน " ตัวสะกด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google