งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรักษาและดูแลผู้ป่วยที่มี ภาวะบกพร่องทางจิต ชนิกรรดา ไทยสังคม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรักษาและดูแลผู้ป่วยที่มี ภาวะบกพร่องทางจิต ชนิกรรดา ไทยสังคม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรักษาและดูแลผู้ป่วยที่มี ภาวะบกพร่องทางจิต ชนิกรรดา ไทยสังคม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

2 1. ท่านเคยพบเห็นหรือรู้จักคนที่มีภาวะ บกพร่องทางจิตหรือไม่ ? 2. ภาวะบกพร่องทางจิตในความคิดท่านคือ อะไร ? 3. ท่านรู้สึกอย่างไรต่อผู้ที่มีภาวะบกพร่อง ทางจิต / ป่วยโรคจิต ?

3 ความหมายของโรคจิต โรคจิต เป็นความผิดปกติของ จิตใจ ซึ่งการทำงานของจิตใจเสียหน้าที่ ไปอย่างเห็นได้ชัดเจน จนทำให้บุคคล นั้นไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็น ปกติ ประกอบด้วยอาการทั่วไป 3 ประการ คือ 1) บุคลิกภาพเดิมของผู้ป่วย เปลี่ยนไป 2) ไม่อยู่ในโลกของความจริง 3) ไม่รู้สภาวะตนเอง

4 สาเหตุ  กรรมพันธุ์

5 สาเหตุ  ความผิดปกติของสมอง

6 สาเหตุ  สารเสพติด

7 สาเหตุ  ความกดดันทางจิตใจและ สังคม

8 สรุป อาการของโรคจิต... ประกอบด้วย ความผิดปกติด้านความคิด : มี ความคิดหลงผิด ความผิดปกติด้านการรับรู้ : มี ประสาทหลอน ความผิดปกติทางด้านอารมณ์ : ยิ้ม คนเดียว สีหน้าทื่อเรียบเฉย ความผิดปกติด้านการพูด : คำพูดสับสน พูดเพ้อเจ้อ ความผิดปกติด้านพฤติกรรม : แยกตัว พูดคนเดียว คลุ้มคลั่ง และการแสดงออก ความผิดปกติด้านพฤติกรรม : แยกตัว พูดคนเดียว คลุ้มคลั่ง และการแสดงออก

9

10 ผู้วิเศษ

11

12

13 อารมณ์เปลี่ยน

14

15

16

17 แต่งตัวที่มีลักษณะแปลกไม่ เหมาะสม

18

19

20 แยกตัวเองออกจากสังคม ไม่สุงสิง กับใคร

21 วิธีการรักษา  รักษาด้วย ยา ( กิน / ฉีด )

22 วิธีการรักษา  รักษาด้วยไฟฟ้า

23 วิธีการรักษา  การรักษาด้านจิตใจ

24 วิธีการรักษา  การเข้าร่วมกิจกรรมทาง สังคม

25 ผลข้างเคียงของยา  ปากแห้ง คอแห้ง

26 ผลข้างเคียงของยา

27  ง่วงนอน

28

29 การดูแลผู้ป่วย  กิน / ฉีดยาสม่ำเสมอ  งดสิ่งเสพติด

30 การดูแลผู้ป่วย  ให้กำลังใจผู้ป่วย  ไม่พูดจายั่วยุ

31 การดูแลผู้ป่วย  เก็บอุปกรณ์ มีด ให้มิดชิด  พาผู้ป่วยเข้าสังคม

32 การดูแลผู้ป่วย  สังเกตอาการผิดปกติของ ผู้ป่วย

33 ปัญหาที่พบบ่อยในการ ดูแลผู้ป่วย  ไม่ยอมกินยา  ซึม เฉย ไม่สนใจใคร

34 ปัญหาที่พบบ่อยในการ ดูแลผู้ป่วย  หวาดกลัว ทำลายข้าว ของ  วุ่นวาย กลางคืนไม่ นอน

35 สิ่งกระตุ้นให้อาการกำเริบ  ขาดยา ( ไม่กิน / ฉีด )

36 สิ่งกระตุ้นให้อาการกำเริบ  กดดันทางจิตใจ

37 สิ่งกระตุ้นให้อาการกำเริบ  สารเสพติด

38 สิ่งกระตุ้นให้อาการกำเริบ  อดนอน

39 โรคซึมเศร้า

40 สาเหตุ  กรรมพันธุ์  จิตใจ

41 สาเหตุ  การเปลี่ยนแปลง ฮอร์โมน  ป่วยโรคทางกาย

42 วิธีการสังเกตุ  มีอาการอย่างน้อย 5 อย่างหรือ มากกว่า ติดต่อกัน อย่างน้อย 2 สัปดาห์

43 วิธีการสังเกตุ  เศร้าตลอดทั้งวัน ( เด็ก หรือ วัยรุ่นอาจ หงุดหงิดง่าย โกรธง่าย )

44 วิธีการสังเกตุ  ไม่สนใจกิจกรรมต่างๆ  เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

45 วิธีการสังเกตุ  นอนไม่หลับ หรือ นอน มากทั้งวัน  คิดช้า พูดช้า เคลื่อนไหวช้า

46 วิธีการสังเกตุ  เหนื่อย เพลียง่าย ไม่มี แรง  รู้สึกไร้ค่า

47 วิธีการสังเกตุ  รู้สึกไร้ค่า  คิดอยากตาย พยายามฆ่า ตัวตาย

48 เครียด ซึมเศร้า ปัจจัยฆ่าตัวตาย

49 อาการ สัญญาณเตือน  สีหน้าเศร้า ซึม หม่นหมอง  รู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรง สิ้นหวัง ไร้ค่า

50 อาการ สัญญาณเตือน  มีการวางแผนการฆ่าตัว ตาย / ทำร้ายตนเอง  ป่วยโรคร้ายแรง / ป่วย โรคเรื้อรัง

51 อาการ สัญญาณเตือน  สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก  คนในครอบครัว มีประวัติ ฆ่าตัวตาย

52 อาการ สัญญาณเตือน  เข้ารักษาในโรงพยาบาล ด้วยการ ฆ่าตัวตายมาก่อน  มีความเครียดและถูก กดดันอย่างหนัก

53 วิธีการป้องกันและแก้ไข  ยอมรับว่ามีความทุกข์  หาสาเหตุของความทุกข์

54 วิธีการป้องกันและแก้ไข  ระบายความทุกข์ หาคน ช่วยเหลือ  หากิจกรรมทำเพื่อผ่อน คลาย

55 บริการให้คำปรึกษา  โทรศัพท์สายด่วน 1323 ฟรี

56 คำถามยอดฮิต  ผู้ป่วยต้องกินยานาน เท่าไร  ทำไมผู้ป่วย ไม่กินยา

57 ผู้ป่วย รพ.ชุมชน วัด เพื่อนบ้าน รพสต โรงเรียน เพื่อนบ้าน อบต. อปท. กำนัน/ ผญบ บ้าน อสม.

58

59

60

61 ข้อเสนอแนะ คำถาม


ดาวน์โหลด ppt การรักษาและดูแลผู้ป่วยที่มี ภาวะบกพร่องทางจิต ชนิกรรดา ไทยสังคม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google