งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

133.25.19.145/.../Sarcodina/ap/intactcell.jpg www.geocities.com/.../sa_1/protista/amoeba.jpg P r o t i s t a.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "133.25.19.145/.../Sarcodina/ap/intactcell.jpg www.geocities.com/.../sa_1/protista/amoeba.jpg P r o t i s t a."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 133.25.19.145/.../Sarcodina/ap/intactcell.jpg www.geocities.com/.../sa_1/protista/amoeba.jpg P r o t i s t a

3 www.buapit.ac.th/.../bio/Part1/images/img13.gif www.geocities.com/.../sa_1/protista/amoeba.jp

4 mail.vcharkarn.com/uploads/21/21202.jpgwww.ratchanee.thport.com/.../images/ugreena.jpg

5 www.school.net.th/.../10000-648/pic1.jpeg www.krunok.net/.../uploads/2007/11/sponge2.jpg A n i m a l i a P o r i f e r a M e t a z o a

6 www.vcharkarn.com/uploads/38/38749.jpg A n i m a l i a C n i d a r i a C o e l e n t e r a t a

7 www.rmutphysics.com/.../80/hyd ra_img4.gif www.bwc.ac.th/e-learning/virachai02/pic/f4.jpg

8 statics.atcloud.com/.../images/1_display.jpg pirun.ku.ac.th/~b4702185/1.jpg ปะการังถ้วยส้ม www.planktonreeftech.com/images/2hz68g.gif ปะการังพุ่มไม้

9 P l a t y h e l m i n t h e s A n i m a l i a topicstock.pantip.com/.../X7313657-28.jpg

10

11 www.sarinp.com/unit2/2_files/liverfluke.gif 210.246.188.9/.../243px-f__magna_z_jater.jpg

12 Institute for Water Research Rhodes University - Grahamstown - South Africa http://www.rhodes.ac.za/institutes/iwr/ http://www.rhodes.ac.za/institutes/iwr/ อยู่อาศัยอย่างอิสระ (free living) ไม่ใช่ปรสิต ไม่ใช่ พยาธิ ไม่ดูดเลือดหรืออาศัยในร่างกายสัตว์ อื่น อาศัยในน้ำจืด

13 A n i m a l i a N e m a t o d a N e m a t h e l m i n t h e s

14 พยาธิ ปากขอ

15 210.246.188.9/.../243px- f__magna_z_jater.jpg

16 www.soommealoung.com/.../kaichon695.jpg mail.vcharkarn.com/uploads/67/67857.jpg A n i m a l i a A n n e l i d a

17 www.geocities.com/m4231a/1190268846_6 25211902

18

19 www2.tamot.ac.th/.../image036.jpg ทากดูด เลือด www.nstlearning.com/.../2009/06/pling2.jpg www.bbznet.com/.../7c0620080820224438.jpg ปลิงดูด เลือด

20 A n i m a l i a M o l l u s c a www.siamfishing.com/.../200804/1208453934.jpg หมึกบลู ริงค์ upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/... หอยสังข์ทะนาน หรือหอยตาล manage.brr.ac.th/.../Animalia/Zoo026A.jpg หอยงาช้าง

21 www.bwc.ac.th/e-learning/virachai02/pic/f3.jpg A r t h r o p o d a A n i m a l i a I n s e c t a

22 www.promma.ac.th/.../respiration(1)/heart%20.jp

23

24 ลูกน้ำยุงยักษ์ www.vcharkarn.com/uploads/4/4667.jpg SIPHON

25 ตะขาบภาพล่างสุดคือตะขาบยักษ์อาโทรพิวล่าครับ เป็นตะขาบยักษ์ดึก ดำบรรพ์ 240 ล้านปีก่อน www.palaeos.com/.../Arthropleura.jpg A n i m a l i a A r t h r o p o d a C h i l o p o d a

26 A n i m a l i a A r t h r o p o d a D i p l o p o d a www.en.mahidol.ac.th/.../image/20080611%203.jpg สถาบันไอไอเอสอี (International Institute for Species Exploration: IISE) มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตท (Arizona State University) สหรัฐอเมริกา จัดอันดับ 10 สุดยอดการ ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่แห่งปี 2550 และประกาศรายชื่อ สิ่งมีชีวิตใหม่ทั้ง 10 ชนิดไปแล้วเมื่อวันที่ 23 พ. ค. 2551 ซึ่ง มีกิ้งกือมังกรสีชมพู เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าป้ายติด โผกับเขาด้วยในอันดับที่ 3

27 A n i m a l i a A r t h r o p o d a A r a c h n i d a www.ninekaow.com/.../02/20050524193450.jpg www.siamreptile.com/.../1127859113_1086.jpg

28 www.malaeng.com/.../2008/11/external-anatomy.jpg

29 A n i m a l i a A r t h r o p o d aC r u s t a c e a www.thaigoodview.com/.../arthropoda%20(13).jpg ไรน้ำ นางฟ้า 4.bp.blogspot.com/_B_psn2NRlug/SnkMZu8WOlI/AA...

30 A n i m a l i a A r t h r o p o d aM e r o s t o m a t a ไทรโลไบท์ (Trilobite) เป็นสัตว์จำพวกเดียวกับแมงดาทะเล มีร่างกายแบ่งออกเป็นสามตอน คือ หัว อก และส่วน ท้อง ขนาดยาวประมาณ 10 เซนติเมตร พบอยู่มากในยุคแคมเบรียน และไซลูเรียน อาศัย อยู่ตามพื้นทะเล โดยคลานไปมา ชอบกินเศษอินทรีย์เป็นอาหาร และสูญพันธุ์ไปในช่วง ประมาณ 250 ล้านปีมาแล้ว www.baanjomyut.com/library/animal_million/015.jpg suanlukchan.net/chanruean_image/mangda3.jp g

31 A n i m a l i a E c h i n o d e r m a t a pix.com.ua/.../underwater_world/b-634095.jpgtopicstock.pantip.com/.../F7851403-55.jpg อีแปะทะเล, เหรียญทะเล ”(Sand Dollars),” ขนมปังทะเล ”(Sea Biscuit) www.oknation.net/.../160/160/images/dollar/1.jpg

32 www.pskf.ca/sd/images/dcp_4894.jp g A n i m a l i a C h o r d a t aO s t e i c t h y e s

33 farm1.static.flickr.com/243/454010543_18e368d www.earthlife.net/.../anatomy/carp-gills.gif

34 naturescrusaders.files.wordpress.com/2009/02/..

35 wps.prenhall.com/.../1115/1141942/fig31-1.jpg

36 www.promma.ac.th/.../respiration(1)/heart%20.jp

37 www.uppic.net/tu/72u9g.jpg ผิวหนังบริเวณหาง + เหงือก ภายใน www.krunok.net/.../periophthalmus_modestus.jpg ผิวหนังลำตัว + เหงือก ภายใน edtech.kku.ac.th/.../TravelPics_reply_37714.jpg

38 www.aquaria.se/sjohast.jpg http://variety.teenee.com/science/7129.html

39 www.siamreptile.com/.../1195293930_23482.jpg ปลาปอด เผือก ปลาปอดแอฟริกา tkfiles.storage.msn.com/x1pY1pzPg3KBhvrCIG5Ki ปลาปอดแอนเนคเทน upload.wikimedia.org/.../Annectens_lungfish.jpg ปลาปอดอเมริกาใต้ http://th.wikipedia.org/wiki

40 งูดิน www.siamreptile.com/.../1150822246.jpg postjung.com/.../data/200712/4753aab7707a8.jpg A n i m a l i a C h o r d a t aA m p h i b i a

41 http://www.siamreptile.com/webboard/webboard_show.php?id=22288

42 C h o r d a t aR e p t i l i a A n i m a l i a www.thaigoodview.com/.../Chordata%20(29).jpg www.igetweb.com/.../private_folder/untitled.bmp

43 A n i m a l i a C h o r d a t aA v e s guide.kapook.com/travel/sc_21_files/bird2.jpg www.212cafe.com/.../2222/picture/00223_0.jpg familie-greve.de/albums/Natur/ente.jpg

44 A n i m a l i a C h o r d a t aM a m m a l i a หลอดล ม กระดูก ซี่โครง หัว ใจ หลอดเลือดเว นาคาวา กะบัง ลม หลอดเลือดเอ ออร์ตา ปอด

45

46 1.bp.blogspot.com/.../s320/pic_32.jpg

47 hpe4.anamai.moph.go.th/.../respiratory_tract.gif

48 upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/... Nostril Nasal cavity Pharynx Trachea Tracheal ring Bronchus Bronchioles Principal Bronchus Bronchial tree Alveolus Capillary Diaphragm

49 www.bwc.ac.th/e-learning/virachai02/pic/f2.jpg

50 www.promma.ac.th/.../respiration(1)/heart%20.jp

51

52 www.sainampeung.ac.th/.../circulatory9.jpg

53

54 www.ipecp.ac.th/.../sarira/pic/Untitled-8.gif Rip Diaphragm

55 www.sainampeung.ac.th/.../respiratory8.jpg

56 www.thaigoodview.com/.../40/2/501/picture/3.png

57

58 www.thaigoodview.com/.../picture/alveolus.jpg

59 www.rmutphysics.com/.../146/science/oxygen.gif

60 ภาพที่ 5.1 แสดงโครงสร้างของปอดที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สเป็นการ หายใจภายนอก (External respiration) ที่มา : http://www.coolschool.ca/lor/BI12/unit11/U11L05/extresrxns.jpg

61

62

63 1. การหายใจระดับเซลล์ (Cellular respiration ) คือการออกซิเดชันสารประกอบอินทรีย์ภายในเซลล์เพื่อให้ เกิดพลังงาน ( การหายใจระดับเซลล์ คือการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน ) ภาพที่ 5.2 แสดงการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ ที่มา : http://www.coolschool.ca/lor/BI12/unit11/U11L05/extresrxns.jpg

64 http://elibrary.eduzones.com/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Poster.jpg#file http://highered.mcgraw- hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter2/animation__rece ptors_linked_to_a_channel_protein.html Domain: Eukaryota - Whittaker & Margulis,1978 - eukaryotes Kingdom: Animalia - Linnaeus, 1758 – animals Subkingdom: Bilateria - (Hatschek, 1888) Cavalier-Smith, 1983 Branch: Deuterostomia - Grobben, 1908 Infrakingdom: Chordonia - (Haeckel, 1874) Cavalier-Smith, 1998 Phylum: Chordata - Bateson, 1885 - Chordates Subphylum: Vertebrata - Cuvier, 1812 - Vertebrates Infraphylum: Gnathostomata - Auct. - Jawed Vertebrates Superclass: Osteichthyes - Huxley, 1880 - Bony Fishes Class: Osteichthyes - Huxley, 1880 - Bony Fishes Subclass: Sarcopterygii Order: Dipnoi Family: Ceratodontidae - Australian Lungfishes Genus: Neoceratodus - (Krefft, 1870) Specific name: forsteri - (Krefft, 1870) Scientific name: - Neoceratodus forsteri (Krefft, 1870)

65 Pulmonary Artery Pulmonary Vein Tricuspid Bicuspid Pulmonary semilunar Aortic semilunar Aorta Artery Arteriole Capillary Inferior Venacava Superior Venacava Vein Venule Capillary Lung Alveolus Cell Heart L A R A R V L V

66 L A R A R V L V O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 Hb + HbO 2 Hb O2O2 Pulmonary Vein Aorta Diffusion O2O2

67 L A R A R V L V Hb CO 2 H2OH2O HbCO 2 + H 2 CO 3 H+H+ HCO - 3 (plasma) + Hb HHb H+H+ HbCO 2 HHb HCO - 3 H+H+ H 2 CO 3 Carbonic anhydrase CO 2 H2OH2O Pulmonary Artery Inferior Venacava Superior Venacava Carbonic anhydrase

68


ดาวน์โหลด ppt 133.25.19.145/.../Sarcodina/ap/intactcell.jpg www.geocities.com/.../sa_1/protista/amoeba.jpg P r o t i s t a.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google