งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย ของสารเสพ ติด บรรณานุกร ม ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม แหล่งที่มา ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม กฎหมาย ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม การ ออกฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย ของสารเสพ ติด บรรณานุกร ม ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม แหล่งที่มา ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม กฎหมาย ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม การ ออกฤทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมาย ของสารเสพ ติด บรรณานุกร ม ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม แหล่งที่มา ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม กฎหมาย ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม การ ออกฤทธิ์

3 ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมี่อนำเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดย วิธี รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้ เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังจะทำให้เกิด การเสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละ หลาย ๆ ครั้ง Next Men u

4 จำแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท แบ่งเป็น ๔ ประเภท 1. ประเภทกดประสาท ได้แก่ เฮโรอีน ฝิ่น มอร์ฟีน ยากล่อมประสาท เครื่องดื่มมึนเมา สารระเหย ยาระงับประสาทเป็นต้น ผู้ที่เสพจะมีร่างกายผอม ซูบซีด อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน มึนงง ง่วงซึม บางครั้งมีอาการคลุ้ม คลั่ง Beak Menu Next

5 2. ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ ยาบ้า โคเคน ใบกระท่อม ยาอี บุหรี่ คาเฟอีน เป็นต้น ผู้ที่ เสพติดจะประสาทตื่นตัว ไม่ง่วงนอน กระวนกระวาย จิตสับสน หวาดระแวง หรือมีอาการทางประสาท Beak Menu Next

6 3. ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอล เอส ดี (L.S.D.) ดี เอ็ม ที (D.M.T.) เห็ด ขี้ควาย ยาเค เป็นต้น ผู้ที่เสพติดจะเกิดประสาทหลอน หูแว่ว เห็นภาพแปลกๆ เช่น ภาพที่น่าเกลียดน่ากลัว ภาพที่สวยงามวิจิตร พิสดาร Beak Men u Next

7 4. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน ได้แก่ กัญชา ผู้ที่เสพติดจะมีอาการ เคลิบเคลิ้ม ประสาทหลอน เห็นภาพ ลวงตา หูแว่ว ความคิดสับสน และเป็น โรคจิตในที่สุด Bea k Menu Next

8 1. จากธรรมชาติ เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน กระท่อม กัญชา ฯลฯ 2. จากการสังเคราะห์ เช่น เฮโรอีน แอมเฟตา มีน ยาอี เอ็คตาซี ฯลฯ Beak Menu Next

9 1. พ. ร. บ. ยาเสพ ติดให้โทษ พ. ศ เช่น แอมเฟตามีน เฮโรอีน LSD ยาอี ฯลฯ 2. พ. ร. บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจและประสาท พ. ศ เช่น อีเฟดรีน 3. พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ. ศ เช่น ทินเนอร์ กาว แล็กเกอร์ Beak Menu Next

10 =article&id=8&Itemid=18 Beak Menu


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย ของสารเสพ ติด บรรณานุกร ม ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม แหล่งที่มา ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม กฎหมาย ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม การ ออกฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google