งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย ของสารเสพ ติด บรรณานุกร ม ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม แหล่งที่มา ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม กฎหมาย ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม การ ออกฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย ของสารเสพ ติด บรรณานุกร ม ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม แหล่งที่มา ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม กฎหมาย ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม การ ออกฤทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมาย ของสารเสพ ติด บรรณานุกร ม ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม แหล่งที่มา ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม กฎหมาย ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม การ ออกฤทธิ์

3 ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมี่อนำเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดย วิธี รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้ เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังจะทำให้เกิด การเสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละ หลาย ๆ ครั้ง Next Men u

4 จำแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท แบ่งเป็น ๔ ประเภท 1. ประเภทกดประสาท ได้แก่ เฮโรอีน ฝิ่น มอร์ฟีน ยากล่อมประสาท เครื่องดื่มมึนเมา สารระเหย ยาระงับประสาทเป็นต้น ผู้ที่เสพจะมีร่างกายผอม ซูบซีด อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน มึนงง ง่วงซึม บางครั้งมีอาการคลุ้ม คลั่ง Beak Menu Next

5 2. ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ ยาบ้า โคเคน ใบกระท่อม ยาอี บุหรี่ คาเฟอีน เป็นต้น ผู้ที่ เสพติดจะประสาทตื่นตัว ไม่ง่วงนอน กระวนกระวาย จิตสับสน หวาดระแวง หรือมีอาการทางประสาท Beak Menu Next

6 3. ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอล เอส ดี (L.S.D.) ดี เอ็ม ที (D.M.T.) เห็ด ขี้ควาย ยาเค เป็นต้น ผู้ที่เสพติดจะเกิดประสาทหลอน หูแว่ว เห็นภาพแปลกๆ เช่น ภาพที่น่าเกลียดน่ากลัว ภาพที่สวยงามวิจิตร พิสดาร Beak Men u Next

7 4. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน ได้แก่ กัญชา ผู้ที่เสพติดจะมีอาการ เคลิบเคลิ้ม ประสาทหลอน เห็นภาพ ลวงตา หูแว่ว ความคิดสับสน และเป็น โรคจิตในที่สุด Bea k Menu Next

8 1. จากธรรมชาติ เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน กระท่อม กัญชา ฯลฯ 2. จากการสังเคราะห์ เช่น เฮโรอีน แอมเฟตา มีน ยาอี เอ็คตาซี ฯลฯ Beak Menu Next

9 1. พ. ร. บ. ยาเสพ ติดให้โทษ พ. ศ. 2522 เช่น แอมเฟตามีน เฮโรอีน LSD ยาอี ฯลฯ 2. พ. ร. บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจและประสาท พ. ศ. 2518 เช่น อีเฟดรีน 3. พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ. ศ. 2533 เช่น ทินเนอร์ กาว แล็กเกอร์ Beak Menu Next

10 http://www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/WhatisDrug1.html http://bmn.cdd.go.th/jm/index.php?option=com_content&view =article&id=8&Itemid=18 Beak Menu


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย ของสารเสพ ติด บรรณานุกร ม ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม แหล่งที่มา ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม กฎหมาย ประเภทของสาร เสพติดแบ่งตาม การ ออกฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google