งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภยันตรายของ ทรวงอก รองศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภยันตรายของ ทรวงอก รองศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภยันตรายของ ทรวงอก รองศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ

2 ภยันตรายของทรวงอก ภาวะที่ผนังทรวงอกและ / หรืออวัยวะภายในทรวงอก เช่น หัวใจ ปอด หลอดเลือด หลอดลม หลอดอาหาร และกระบังลม ได้รับบาดเจ็บจากแรง ภายนอกมากระทำ

3 1. แบบที่มีรูทะลุจากภายนอก เข้าไปในทรวง [penetrating หรือ open-chest trauma] 2. แบบที่ไม่มีรูทะลุสู่ทรวง อก เรียกว่า non penetrating หรือ close- chest trauma ภยันตรายของทรวงอก : มี 2 แบบ

4 1. แบบที่มีรูทะลุจากภายนอก เข้าไปในทรวง เช่น ถูกยิง ถูกแทง วัตถุอื่น ๆ ทะลุเข้าไป เป็นอันตรายรุนแรงได้ เนื่องจาก – ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ความดันภายในทรวงอก ภยันตรายของทรวงอก

5 2. แบบที่ไม่มีรูทะลุสู่ทรวง อก อุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้ เกิดภยันตรายประเภทนี้มาก ที่สุด เช่น – ถูกพวงมาลัยกระแทก หน้าอก ภยันตรายของทรวงอก

6 ผู้ป่วยที่ได้รับภยันตราย ทรวงอกทุกรายควรได้รับ การตรวจอย่างละเอียดจาก แพทย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้ ภยันตรายของทรวงอก

7 ความผิดปกติที่พบบ่อยใน ผู้ป่วยที่ได้รับภยันตราย ทรวงอกมักเกิด

8 Pneumothorax ภาวะที่มีลมอยู่ในช่องเยื่อหุ้ม ปอด อาจเกิดจาก – มีรูทะลุผนังทรวงอกทำให้ อากาศผ่านเข้าไปในช่องเยื่อ หุ้มปอดโดยตรง หรือ – กระดูกซี่โครงหักทิ่มแทงเนื้อ ปอดทำให้ ฉีกขาด เกิด ลมรั่วเข้าไปในเยื่อหุ้มปอดได้

9 Pneumothorax แบ่งเป็น 3 ชนิด 1. Open Pneumothorax เป็นภาวะที่มีลมในช่องเยื่อ หุ้มปอด จากการ มีรูหรือ ทางติดต่อภายในทรวงอก กับบรรยากาศภายนอก

10 Pneumothorax แบ่งเป็น 3 ชนิด 2. Closed Pneumothorax เป็นภาวะที่มีลมอยู่ในช่อง เยื่อหุ้มปอด โดยไม่มีทาง ติดต่อกับบรรยากาศ ภายนอก หรือไม่มีรูทะลุเข้า ไปในทรวงอก

11 Pneumothorax แบ่งเป็น 3 ชนิด 3.Tension Pneumothorax เป็น ภาวะที่มีลมในช่องเยื่อหุ้ม ปอด โดยมีรูทะลุสู่ภายนอก ทรวงอก โดย ลมจะเข้าไปสู่ช่องเยื่อหุ้มปอด ขณะหายใจเข้า แต่ในขณะที่ หายใจออกลมไม่สามารถออก สู่ภายนอกได้

12 Pneumothorax แบ่งเป็น 3 ชนิด 3.Tension Pneumothorax ( ต่อ ) ทำให้มีลมในช่องเยื่อหุ้มปอดมาก ขึ้นเรื่อยๆ ลมจะเบียดปอดข้างนั้นทำให้ปอด แฟบ และกดปอดด้านตรงข้ามทำ ให้ปอดไม่สามารถขยายตัวเต็มที่ การแลกเปลี่ยนอากาศทำได้ไม่ดี เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

13 3.Tension Pneumothorax ( ต่อ ) ความรุนแรงจะขึ้นกับปริมาณ อากาศที่เข้าไปในช่องเยื่อหุ้ม ปอด Pneumothorax แบ่งเป็น 3 ชนิด

14 Hemothorax มีเลือดในช่องเยื่อหุ้ม ปอด พบบ่อยในผู้ป่วยที่ ได้รับอุบัติเหตุ

15 Hemothorax ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ อาจมีทั้งลมและเลือดใน ช่องเยื่อหุ้มปอด

16 อาการ / อาการแสดงของ ผู้ป่วยที่ได้รับภยันตราย ของทรวงอก

17 อาการ / อาการแสดง ลักษณะการหายใจผิดปกติ – หายใจขัด หายใจลำบาก หายใจเหนื่อย ซี่โครงบาน ปีกจมูกบาน – เสียงหายใจผิดปกติ หลอดลมเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ทรวงอกสองข้างขยายไม่เท่ากัน สีผิวซีด เขียว หรือสีชมพู มีรอยบาดแผลที่ทรวงอก รอยถูก กระแทก / สิ่งแปลกปลอม วิตกกังวลและกลัว ปวด

18

19 การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ ภยันตรายของทรวงอก 1. ลักษณะการหายใจ : สิ่งแรกที่ ต้องประเมิน หายใจขัด หายใจลำบาก หายใจเหนื่อย ซี่โครงบาน ปีกจมูก บาน อัตราการหายใจเร็วหรือช้ากว่าปกติ สีผิวซีด เขียว หรือสีชมพู ฟังเสียงหายใจผิดปกติหรือไม่

20 2. ลักษณะภายนอกของ ทรวงอก : สังเกตว่ามี บาดแผลต่าง ๆ เช่น รอยกระสุน รอยมีด สะเก็ด ระเบิด รอยถูกกระแทก / สิ่ง แปลกปลอมอื่น เช่น เศษ กระจก หรือโลหะ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ ภยันตรายของทรวงอก

21 หากพบว่ามีรูทะลุระหว่าง ภายนอกและภายในทรวงอก – ให้รีบใช้ผ้ากอซ หรือ – vaseline gauze ปิดไว้ให้ แน่น การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ ภยันตรายของทรวงอก

22 ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมบริเวณ ทรวงอก เช่น – มีด ไม้ เศษกระจก และอื่น ๆ ห้ามดึงออกเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศจาก ภายนอกเข้าสู่ทรวงอก กด ปอด หัวใจและอวัยวะสำคัญ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ ภยันตรายของทรวงอก

23 สังเกตว่า – ทรวงอกสองข้างขยาย เท่ากันหรือไม่ – หลอดลมเอียงไปด้านใด ด้านหนึ่งหรือไม่ ถ้าพบรายงาน Incharge ทันที การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ ภยันตรายของทรวงอก

24 3. การหายใจไม่มีประสิทธิภาพ ควรให้ absolute bed rest ดูแลให้ได้รับออกซิเจนจนกระทั่ง – วินิจฉัยได้แน่ชัด หรือ – ได้รับการรักษาจนแน่ใจว่า ไม่มีอาการ / อาการแสดงของการ ขาดออกซิเจน การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ ภยันตรายของทรวงอก

25 ถ้ามีลมหรือเลือดอยู่ในช่องเยื่อ หุ้มปอด แพทย์จะต้องรีบเจาะปอด (thoracentesis) ใส่ท่อระบายทรวงอกทันที การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ ภยันตรายของทรวงอก

26 ผู้ป่วยบางรายอาจผ่าตัดเพื่อ ซ่อมแซมส่วนที่ได้รับอันตราย ผู้ป่วยเหล่านี้ควรจะได้รับการ ดูแลและสังเกตการหายใจ อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งการ หายใจเป็นปกติ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ ภยันตรายของทรวงอก

27 4. ความวิตกกังวลและความ กลัว ผู้ที่รู้สึกตัวดีมักมีอาการกลัว / วิตกกังวล – ควรอยู่เป็นเพื่อน / ให้กำลังใจ – ด้วยท่าทีที่สงบจนการหายใจ ลำบากทุเลาลง ควรอธิบายให้ผู้ป่วยทราบก่อน ให้การรักษาพยาบาลทุกครั้ง เพื่อลดความเครียด การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ ภยันตรายของทรวงอก

28 5. ดูแลเพื่อบรรเทาความ เจ็บปวด แพทย์มักให้ยาพวก narcotic: ซึ่ง กดการหายใจ ก่อนให้ยาควรตรวจนับอัตราการ หายใจ และ ตรวจซ้ำหลังการให้ยาไปแล้ว 15- 30 นาที รายงาน Incharge หากอาการปวด ไม่ทุเลาภายหลังให้ยา การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ ภยันตรายของทรวงอก

29 5. ดูแลเพื่อบรรเทาความ เจ็บปวด ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย – ควรประคองร่างกายส่วนบนให้ เรียบร้อย – เคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง – ไม่รีบเร่งจนเกิดเหตุ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ ภยันตรายของทรวงอก


ดาวน์โหลด ppt ภยันตรายของ ทรวงอก รองศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google