งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการตรวจสอบสาร ตกค้างของประเทศไทย ตามแผนการตรวจสอบสารตกค้าง ของสหภาพยุโรปใน Council Directive 96/23/EC of 29 April 1996 โดยคณะกรรมการพิจารณา แผนการตรวจสอบสารตกค้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการตรวจสอบสาร ตกค้างของประเทศไทย ตามแผนการตรวจสอบสารตกค้าง ของสหภาพยุโรปใน Council Directive 96/23/EC of 29 April 1996 โดยคณะกรรมการพิจารณา แผนการตรวจสอบสารตกค้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการตรวจสอบสาร ตกค้างของประเทศไทย ตามแผนการตรวจสอบสารตกค้าง ของสหภาพยุโรปใน Council Directive 96/23/EC of 29 April 1996 โดยคณะกรรมการพิจารณา แผนการตรวจสอบสารตกค้าง รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน

2 กลุ่ม A เป็นประเภท anabolic effect และ unauthorized substances แบ่งเป็น 6 ประเภท ซึ่งกำหนดไม่ให้มีสารตกค้าง ( zero tolerance ) 1. Stilbenes, stilbene derivatives, and their salts and esters 2. Antithyroid agents 3. Steroids 4. Resorcylic acid lactones including zeranol 5. Beta – agonists 6. Compounds included in Annex IV to Council Regulation (EEC) No 2377/90 of 26 June 1990

3 กลุ่ม B เป็นประเภทยาสัตว์ และสิ่ง ที่ปนเปื้อน กำหนดค่า MRL (Maximum Residue Limit) แบ่งเป็น 3 ประเภท 1. Antibacterial substances, including sulphonamides, quinolones

4 2. Other veterinary drugs (a) Anthelmintics (b) Anticoccidials, including nitroimidazoles (c) Carbamates and pyrethroids (d) Sedatives (e) Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) (f) Other pharmacologically active substances

5 3. Other substances and environmental contaminants (a) Organochlorine compounds including PcBs (b) Organophosphorus compounds (c) Chemical elements (d) Mycotoxins (e) Dyes (f) Others

6 กลุ่ม A A1 Diethystilbestrol (Synthetic nonsteroid estrogen) - เคยใช้เป็นสารเร่งการ เจริญเติบโตในไก่เนื้อและโคขุน - เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ โดยเฉพาะมะเร็งในระบบสืบพันธุ์ (Vagina+cervix)

7 กลุ่ม A A2 Antithyroid agent - ปกติจะใช้รักษาโรคคอกพอกตา โปนในคน (Graves’ Disease) ซึ่ง ต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (hyperthyroidism)

8 กลุ่ม A A3 Steroide (Dexametha ) ประโยชน์ทางคลินิค - เพิ่มพลังงานเมื่อต้องเจอภาวะเครียดรุนแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ เช่น ภาวะช็อค - ลดอาการอักเสบ หยุดปวด - หยุดการปวดข้อ เอ็น - ลดอาการหอบหืด - กดภูมิคุ้มกัน ยับยั้งอาการโรคภูมิแพ้ตัวเอง - ใช้กดภูมิคุ้มกันในกรณีเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ - ลดความเครียด / เจริญอาหาร

9 โทษของ Steroid - ภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่าย - เกิดไขมันในเลือดสูง - เกิดเบาหวานเนื่องจากน้ำตาลในเลือดสูง - กระดูกพรุนเนื่องจากไปลดการดูดซึมแค ลเซี่ยมและทำให้แคลเซี่ยม ออกจาก กระดูก - ความดันโลหิตสูง - โอกาสเกิดโรคหัวใจวายสูง - เป็นสิว - บวมน้ำ - แผลในกระเพาะอาหาร - โรคตับ / มะเร็งตับ

10 A4 Zeranol (non – steroidal oestrogen) - Toxin of Fusarium spp. Could be metabolized to Zeranol - ใช้เป็น Growth promotor ( ผสม อาหาร ) โดยเฉพาะในการขุนโคเนื้อ - เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

11 A5 Beta – agonist ( สารเร่ง เนื้อแดง ) - เป็นสารกระตุ้นเช่นเดียวกับยาบ้า (Anphatamine) และยาอี (Ractophamine) ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ Clenbaterol sulbatomol - ใช้กระตุ้นการเจริญเติบโตในสัตว์ สามารถทำให้ไขมันสลายตัวมากขึ้น และกล้ามเนื้อขยายใหญ่ขึ้น - ฤทธิ์ของยากลุ่มนี้จะกระตุ้นการ ทำงานของหัวใจและ หลอดเลือด กระตุ้นระบบประสาท ส่วนกลางและมีผลให้หลอดลม ขยายตัว

12 อันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกายมนุษย์ เมื่อได้รับสารในกลุ่มนี้ อาการส่วนใหญ่จะออกฤทธิ์กับ ระบบประสาทส่วนกลาง หวาดกลัว กระวนกระวาย หัวใจเต้นถี่ นอน ไม่หลับ มึนงง คลื่นไส้อาเจียน กล้ามเนื้อสั่นโดยเฉพาะบริเวณมือ ความอยากอาหารลดลง ผลข้างเคียงต่อระบบไหลเวียน โลหิต ความดันต่ำ เวียนศรีษะ เป็นลม ระดับโปตัสเซียมต่ำ ซึ่ง เป็นอันตรายสำหรับผู้เป็น โรคเบาหวานและโรคหัวใจ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Chloramphenical

33

34

35

36

37

38


ดาวน์โหลด ppt แผนการตรวจสอบสาร ตกค้างของประเทศไทย ตามแผนการตรวจสอบสารตกค้าง ของสหภาพยุโรปใน Council Directive 96/23/EC of 29 April 1996 โดยคณะกรรมการพิจารณา แผนการตรวจสอบสารตกค้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google