งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) นิยาม นิยาม โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ COPD (Chronic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) นิยาม นิยาม โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ COPD (Chronic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) นิยาม นิยาม โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) เป็นโรคที่มีลักษณะ airflow limitation แบบ Progresssive และ not fully reversible ส่วน ใหญ่เป็นผลจากการระคายเคืองต่อปอดจากฝุ่น และก๊าช ที่สำคัญที่สุด คือ ควันบุหรี่ โดยทั่วไปมักหมายรวมถึงโรค 2 โรค คือ chronic bronchitis และ pulmonary emphysema ควันบุหรี่ โดยทั่วไปมักหมายรวมถึงโรค 2 โรค คือ chronic bronchitis และ pulmonary emphysema

2 Chronic bronchitis Chronic bronchitis โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง เป็นชื่อ โรคที่นิยามจาก อาการทางคลินิก โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง เป็นชื่อ โรคที่นิยามจาก อาการทางคลินิก กล่าวคือผู้ป่วยมีอาการเรื้อรังมีเสมหะโดยมีอาการเป็นๆ หายๆ ปีละอย่างน้อย 3 เดือน และเป็นติดต่อกันอย่าง น้อย 2 ปี โดยมิได้เกิดจากสาเหตุอื่น Pulmonary emphysema หรือ โรคถุงลมโป่งพอง หลอดลมที่มีถุงลม (respiratory bronchiole) โดยมี การขยายตัวโป่งพองอย่างถาวร Pulmonary emphysema หรือ โรคถุงลมโป่งพอง หลอดลมที่มีถุงลม (respiratory bronchiole) โดยมี การขยายตัวโป่งพองอย่างถาวร ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักพบโรคทั้งสองชนิดดังกล่าวอยู่ ร่วมกัน และแยกออกจากกันได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักพบโรคทั้งสองชนิดดังกล่าวอยู่ ร่วมกัน และแยกออกจากกันได้

3 พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology) การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของปอด นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในผู้ป่วย ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของปอด นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในผู้ป่วย ดังนี้ 1. การสร้าง mucus มากกว่าปกติ ร่วมกับการ ทำงานของ cillia ทีผิดหน้าที่ไป ทำให้ผู้ป่วยไอเรื้อรังมีเสมหะ ซึ่ง อาจเป็นอาการนำ ของโรคก่อน ที่จะมีการ เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอื่นๆ 2. การตีบของหลอดลมร่วมกับการสูญเสีย elastic recoil ของเนื้อปอดทำให้เกิด airflow limitation และ air trapping

4 3 การตีบของหลอดลม การทำลายของเนื้อปอด และ หลอดเลือด จะรบกวนแลกเปลี่ยนก๊าช ทำ ให้เกิดภาวะ hypoxemia และ hypercapnia ตามมา ซึ่งอาจทำให้เกิด Pumonary hypertension และ cor pulmonale ในที่สุด

5 การรักษาขณะมีการกำเริบของโรค (acute exacerbation) กลุ่มที่มีอาการรุนแรงมาก ผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกดังนี้ กลุ่มที่มีอาการรุนแรงมาก ผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกดังนี้ 1. มีการใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ (accessory muscle) มากขึ้น หรือมีอาการของกล้ามเนื้อหายใจอ่อนแรง เช่น resiratory paradox หรือ respiatory alternans 2. ชีพจรมากกว่า 120 ครั้ง / นาที หรือมี hemodynamic instability 3. Peak expiratory flow น้อยกว่า 100 ลิตร / นาที 4. SpO2 น้อยกว่า 90 % หรือ PaO2 น้อยกว่า 60 มมปรอท 5. PaCO2 มากกว่า 45 มม. ปรอท และ Ph น้อยกว่า 7.35 6. ซึม สับสน หรือหมดสติ 7. มีอาการแสดงของหัวใจข้างขวาล้มเหลวที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ขา บวม

6 อาการรุนแรงมากควรรับไว้รักษาใน โรงพยาบาล 1 การให้ออกซิเจนแบบควบคุม ปรับอัตรไหลของ O2 เพื่อให้ได้ระดับ SaO2 หรือ SpO2 90-92% 2 ยาขยายหลอดลม ใช้ B2 – agonist หรือ B2 – agonist ร่วมกับ anticholinergic เป็นยาขั้นต้น โดยให้ผ่านทาง metered dose inhaler ร่วมกับ specer 4-6 puff 3 คอร์ติโคสเตียรอยด์ ให้ในรูปของยาฉีด hydrocortisone ขนาด 100- 200 มก หรือ dexamethasone 5-10 มก. เข้าหลอดเลือดดำ ทุก 6 ชม หรือ ยารับประทาน prednisolone 30-40 มก / วัน จนครบเวลารวม 10-14 วัน 4 ยาต้านจุลชีพ พิจารณาให้ทุกราย เช่น beta- lactam/beta-lactamase inhibitor หรือ fluroquinolone 4 ยาต้านจุลชีพ พิจารณาให้ทุกราย เช่น beta- lactam/beta-lactamase inhibitor หรือ fluroquinolone

7 กลุ่มที่มีอาการรุนแรงน้อย ( ผู้ป่วย นอก ) การรักษาคือเพิ่มขนาดและความถี่ของยาขยาย หลอดลมชนิดสูด สำหรับคอร์ติโคสเตียรอยด์ พิจารณาให้เป็นรายๆโดยให้เป็น prednisolone ขนาด 20-30 มก / วัน นาน 5-7 วัน ส่วนยาต้าน จุลชีพพิจารณาให้ในรายที่มีเสมหะเปลี่ยนสีหรือ มีไข้ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการกำเริบไม่บ่อย ยา ต้านจุลชีพที่แนะนำให้ใช้ได้แก่ amoxicillin, betalacta/ beta-lactamase inhibitor, maceolide, หรือ doxycycline ฯลฯ การรักษาคือเพิ่มขนาดและความถี่ของยาขยาย หลอดลมชนิดสูด สำหรับคอร์ติโคสเตียรอยด์ พิจารณาให้เป็นรายๆโดยให้เป็น prednisolone ขนาด 20-30 มก / วัน นาน 5-7 วัน ส่วนยาต้าน จุลชีพพิจารณาให้ในรายที่มีเสมหะเปลี่ยนสีหรือ มีไข้ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการกำเริบไม่บ่อย ยา ต้านจุลชีพที่แนะนำให้ใช้ได้แก่ amoxicillin, betalacta/ beta-lactamase inhibitor, maceolide, หรือ doxycycline ฯลฯ

8 ยาที่ใช้ในการรักษาโรคปอดอุดกั้น เรื้อรัง กลุ่มยาชื่อสามัญ ระยะเวลาการออก ฤทธิ์ ( ชั่วโมง ) 1. ยาขยาย หลอดลม 1.1B2-agonist 1.1.1 ชนิดออก ฤทธิ์สั้น ชนิดรับประทาน. Salbutamal. Terbutaline. Procaterol ชนิดสูด.salbutamal.terbutaline.procaterol.fenoterol. 4-6. 8-12. 4-6. 6-8. 4-6

9 กลุ่มยา กลุ่มยาชื่อสามัญ ระยะเวลาการออก ฤทธิ์ 1.1.2 ชนิดออก ฤทธิ์ยาว ชนิดสูด.salmeterol.formotreol เป็นต้น เป็นต้น. 12+


ดาวน์โหลด ppt โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) นิยาม นิยาม โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ COPD (Chronic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google