งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาเซียน จัดทำโดย ด.ญ. เปมิกา เปสลาพันธ์ ม.1/16 เลขที่ 36

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาเซียน จัดทำโดย ด.ญ. เปมิกา เปสลาพันธ์ ม.1/16 เลขที่ 36"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาเซียน จัดทำโดย ด.ญ. เปมิกา เปสลาพันธ์ ม.1/16 เลขที่ 36
ด.ญ. ณัฎฐษภรณ์ วสุสหัส ม.1/16 เลขที่ 31 เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

2 ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื่อเดือน ก.ค.2504 เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดำเนินการไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสองประเทศ จึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง

3 สมาชิกอาเซียนมี 10 ประเทศ
1.บรูไน 2.กัมพูชา (Cambodia) 3.อินโดนีเซีย (Indonesia 4.ลาว (Laos) 5.มาเลเซีย (Malaysia) 6.พม่า (Myanmar) 7.ฟิลิปปินส์ (Philippines) 8.สิงคโปร์ (Singapore) 9.เวียดนาม (Vietnam) 10.ประเทศไทย (Thailand)

4 สกุลเงิน บรูไน = ดอลล่าร์บรูไน กัมพูชา = เรียล อินโดนีเซียน = รูเปียห์ ลาว = กีบ มาเลเซีย = ริงกิต พม่า = จ๊าด ฟิลิปปินส์ = เปโซ สิงค์โปร = ดอลลาร์ เวียดนาม = ด่ง ประเทศไทย = บาท

5 คำทักทายของอาเซียน บรูไน ซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซีย ซาลามัต เซียง
บรูไน ซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซีย ซาลามัต เซียง มาเลเซีย ซาลามัต ดาตัง ฟิลิปปินส์ กูมุสตา สิงคโปร์ หนีห่าว ไทย สวัสดี กัมพูชา ซัวสเด ลาว สะบายดี พม่า มิงกาลาบา เวียดนาม ซินจ่าว

6 คำขวัญอาเซียน "One Vision, One Identity, One Community" : " หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม "

7 สัญลักษณ์ของธงอาเซียน
สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

8 การแต่งกาย

9 ธงชาติทั้ง 10 ประเทศ

10 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของอาเซียน
      คือ การเติบโตและพัฒนาความร่วมมือ ผ่านทาง 3 เสาหลัก  คือ 1. ด้านการเมืองและความมั่นคง 2. ด้านเศรษฐกิจ และ 3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะผนึกผสานกันอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่น เพื่อเสริมความแข็งแกร่งร่วมกันให้กับวัตถุประสงค์อันยั่งยืน มีสันติภาพ และแบ่งปันความมั่นคงระหว่างกันในภูมิภาค


ดาวน์โหลด ppt อาเซียน จัดทำโดย ด.ญ. เปมิกา เปสลาพันธ์ ม.1/16 เลขที่ 36

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google