งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำขวัญวันครูปี 2557 เทิดพระเกียรติ ทั่วเหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน ด. ญ. สุปัญจรีพร ศิรสิทธิวสุธร ป.6/1 เลขที่ 33.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำขวัญวันครูปี 2557 เทิดพระเกียรติ ทั่วเหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน ด. ญ. สุปัญจรีพร ศิรสิทธิวสุธร ป.6/1 เลขที่ 33."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำขวัญวันครูปี 2557 เทิดพระเกียรติ ทั่วเหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน ด. ญ. สุปัญจรีพร ศิรสิทธิวสุธร ป.6/1 เลขที่ 33

2 จัดทำโดย ด. ญ. สุปัญจรีพร ศิรสิทธิวสุธร เลขที่ 33 ป.6/1 ด. ญ. สิริมา เกตุสถล เลขที่ 24 ป.6/1

3 ข้าวตอก เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย แม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วคนเรา มักจะมีความซุกซน ความเกียจคร้าน เป็นสมบัติมากบ้าง น้อยบ้างก็ ตาม ตาเมื่อเขามีความต้องการศึกษาหาความรู้ เขาก็ต้องรู้จักควบคุม ตนเองให้อยู่ในกรอบ ในระเบียบหรือในกฎเกณฑ์ที่สถาบันได้กำหนด ไว้ และครูก็เป็นผู้ทำการสั่งสอน แนะนำให้เขามีความรู้ความสามารถ ทั้งยังเป็นคนดีที่ทุกคนให้การยอมรับ แต่หากใครที่ทำตามใจตนเอง โดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ บุคคลนั้นก็จะเป็นเหมือนข้าวเปลือก ที่ถูกคั่ว แต่ไม่มีโอกาสได้เป็นข้าวตอก

4 ดอกมะเขือ เป็นสัญลักษณ์แทนความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ เป็น คนซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตนของลูกศิษย์ที่มีต่อครู ดังเช่นลักษณะของดอกมะเขือที่มีโค้งลง เหมือนเป็น การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน ในขณะที่ดอกมะเขือ ดอกใดชี้ดอกขึ้นเหมือนดอกไม้ชนิดอื่น ดอกนั้นจะไม่ ให้ผล เพราะจะเน่าร่วงหล่นไป เหมือนบุคคลที่ขาดความ อ่อนน้อมถ่อมตน ขาดความเคารพก็จะหมดโอกาสที่จะ ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครู

5 ดอกเข็ม เป็นสัญลักษณ์แทนความแหลมคมประดุจเข็ม เปรียบดังสติปัญญาที่ มีความเฉียบคมราวเข็ม ประหนึ่งเป็นอาวุธที่จะใช้ป้องกันตนได้ในทุก ซึ่งเป็นการเปรียบว่า งานสอนของครูนั้น เป็นงานหนัก และเป็นงานที่ มีความสำคัญต่อบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นงานสร้างคน โดยเฉพาะการสร้าง " คนดี " อันจะเป็นเสมือน " ต้นกล้า " ที่มีคุณภาพ ให้แก่ประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้ดอกเข็มไหว้ครู จะทำให้ชีวิตมีความสดชื่นเหมือนรสหวานของ ดอกเข็ม

6 หญ้าแพรก เป็นสัญลักษณ์แทนความอดทน และความเจริญงอกงามอย่าง รวดเร็ว เพราะแม้ต้องอยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง หรือโดยเหยียบย่ำ แต่หญ้าแพรกก็จะไม่ตาย และเมื่อได้รับความชุ่มชื้นก็สามารถ แตกยอดเจริญงอกงามเป็นอย่างดี เปรียบดั่งครูืที่เข้มแข็ง อดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ของลูกศิษย์ ดังนั้น คนโบราณจึง ถือเอาเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้หญ้าแพรกดอกมะเขือไหว้ครูแล้ว สติปัญญาของเด็กจะเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรกและ ดอกมะเขือนั่นเอง

7 กิจกรรมใน โรงเรียน วันไหว้ครู เลือกตั้ง ประธาน นักเรียน ไหว้ครู บำเพ็ญ ประโยช น์

8 กิจกรรมใน โรงเรียน ไหว้ครุ บำเพ็ญ ประโยชน์ เลือกตั้ง ประธาน นักเรียน ไหว้ครู บำเพ็ญ ประโยชน์

9 ลำดับชื่อประเทศ 1. สิงคโปร์ 2. ไทย 3. บรูไน 4. เวียดนาม 5. ฟิลิปปินส์ 6. กัมพูชา 7. ลาว 8. มาเลเชีย 9. อินโดนีเชีย 10. พม่า สมาชิกอาเซียน

10 แผนผังความคิด สัตว์ ดอก ไม้ ธง อาหา ร ผู้นำ

11 ค้นหาข้อประเทศสิงคโปร์ 1. อาหารประจำชาติสิงคโปร์คืออะไร ตอบ ปูพริก 2. สัตว์ประเทศสิงคโปร์คือสัตว์อะไร ตอบ สิงโต 3. สกุลเงินประเทศสิงคโปร์คืออะไร ตอบ ดอลลาร์สิงคโปร์ 4. สถานที่สำคัญคืออะไร ตอบ เมอร์ไลออนสิงคโปร์ไชนาทาวน์ 5. ชื่อทางการประเทศสิงคโปร์คืออะไร ตอบ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ด. ญ. สุปัญจรีพร ศิรสิทธิวสุธร ป.6/1 เลขที่ 33

12 ค้นหาข้อมูลประเทศสิงคโปร์ 1. ตลาดส่งออกสำคัญคืออะไร ? ตอบ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และมาเลเซีย 2. พื้นที่คืออะไร ? ตอบ 6160 ตารางกิโลเมตร 3. สินค้าส่งออกสำคัญคืออะไร ? ตอบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องจักร 4. สินค้านำเข้าสำคัญอะไร ? ตอบ พลังงานและอาหาร 5. ภูมิอากาศคืออะไร ? ตอบ ถูมิอากาศแบบร้อนชื้น ด. ญ. สิริมา เกตุสถล ป.6/1 เลขที่ 24


ดาวน์โหลด ppt คำขวัญวันครูปี 2557 เทิดพระเกียรติ ทั่วเหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน ด. ญ. สุปัญจรีพร ศิรสิทธิวสุธร ป.6/1 เลขที่ 33.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google