งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำขวัญวันครูปี 2557 เทิดพระเกียรติ ทั่วเหล้า กตัญญูบูชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำขวัญวันครูปี 2557 เทิดพระเกียรติ ทั่วเหล้า กตัญญูบูชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำขวัญวันครูปี 2557 เทิดพระเกียรติ ทั่วเหล้า กตัญญูบูชา
แม่และครูแห่งแผ่นดิน ด.ญ.สุปัญจรีพร ศิรสิทธิวสุธร ป.6/1 เลขที่ 33

2 จัดทำโดย ด.ญ.สุปัญจรีพร ศิรสิทธิวสุธร เลขที่33 ป.6/1
ด.ญ.สุปัญจรีพร ศิรสิทธิวสุธร เลขที่33 ป.6/1 ด.ญ.สิริมา เกตุสถล เลขที่ 24 ป.6/1

3 ข้าวตอก เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย แม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วคนเรามักจะมีความซุกซน ความเกียจคร้าน เป็นสมบัติมากบ้าง น้อยบ้างก็ตาม ตาเมื่อเขามีความต้องการศึกษาหาความรู้ เขาก็ต้องรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบ ในระเบียบหรือในกฎเกณฑ์ที่สถาบันได้กำหนดไว้ และครูก็เป็นผู้ทำการสั่งสอน แนะนำให้เขามีความรู้ความสามารถ ทั้งยังเป็นคนดีที่ทุกคนให้การยอมรับ แต่หากใครที่ทำตามใจตนเอง โดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ บุคคลนั้นก็จะเป็นเหมือนข้าวเปลือกที่ถูกคั่ว แต่ไม่มีโอกาสได้เป็นข้าวตอก 

4 ดอกมะเขือ เป็นสัญลักษณ์แทนความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ เป็นคนซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตนของลูกศิษย์ที่มีต่อครู ดังเช่นลักษณะของดอกมะเขือที่มีโค้งลง เหมือนเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน ในขณะที่ดอกมะเขือดอกใดชี้ดอกขึ้นเหมือนดอกไม้ชนิดอื่น ดอกนั้นจะไม่ให้ผล เพราะจะเน่าร่วงหล่นไป เหมือนบุคคลที่ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน ขาดความเคารพก็จะหมดโอกาสที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครู 

5 ดอกเข็ม เป็นสัญลักษณ์แทนความแหลมคมประดุจเข็ม เปรียบดังสติปัญญาที่มีความเฉียบคมราวเข็ม ประหนึ่งเป็นอาวุธที่จะใช้ป้องกันตนได้ในทุก ซึ่งเป็นการเปรียบว่า งานสอนของครูนั้น เป็นงานหนัก และเป็นงานที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นงานสร้างคน โดยเฉพาะการสร้าง "คนดี"อันจะเป็นเสมือน "ต้นกล้า" ที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้ดอกเข็มไหว้ครู จะทำให้ชีวิตมีความสดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็ม   

6 หญ้าแพรก เป็นสัญลักษณ์แทนความอดทน และความเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว เพราะแม้ต้องอยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง หรือโดยเหยียบย่ำ แต่หญ้าแพรกก็จะไม่ตาย และเมื่อได้รับความชุ่มชื้นก็สามารถแตกยอดเจริญงอกงามเป็นอย่างดี เปรียบดั่งครูืที่เข้มแข็งอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ของลูกศิษย์ ดังนั้น คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้หญ้าแพรกดอกมะเขือไหว้ครูแล้ว สติปัญญาของเด็กจะเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรกและ ดอกมะเขือนั่นเอง

7 เลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน วันไหว้ครู ไหว้ครู บำเพ็ญประโยชน์

8 เลือกตั้งประธานนักเรียน
บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมในโรงเรียน ไหว้ครู ไหว้ครุ บำเพ็ญประโยชน์ เลือกตั้งประธานนักเรียน

9 สมาชิกอาเซียน ลำดับ ชื่อประเทศ 1. สิงคโปร์ 2. ไทย 3. บรูไน 4. เวียดนาม
5. ฟิลิปปินส์ 6. กัมพูชา 7. ลาว 8. มาเลเชีย 9. อินโดนีเชีย 10. พม่า

10 แผนผังความคิด ผู้นำ ดอกไม้ อาหาร สัตว์ ธง

11 ค้นหาข้อประเทศสิงคโปร์
1.อาหารประจำชาติสิงคโปร์คืออะไร ตอบ ปูพริก 2.สัตว์ประเทศสิงคโปร์คือสัตว์อะไร ตอบ สิงโต 3.สกุลเงินประเทศสิงคโปร์คืออะไร ตอบ ดอลลาร์สิงคโปร์ 4.สถานที่สำคัญคืออะไร ตอบ เมอร์ไลออนสิงคโปร์ไชนาทาวน์ 5.ชื่อทางการประเทศสิงคโปร์คืออะไร ตอบ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ด.ญ. สุปัญจรีพร ศิรสิทธิวสุธร ป.6/1 เลขที่33

12 ค้นหาข้อมูลประเทศสิงคโปร์
1. ตลาดส่งออกสำคัญคืออะไร ? ตอบ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และมาเลเซีย 2.พื้นที่คืออะไร ? ตอบ 6160ตารางกิโลเมตร 3. สินค้าส่งออกสำคัญคืออะไร ? ตอบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องจักร 4. สินค้านำเข้าสำคัญอะไร ? ตอบ พลังงานและอาหาร 5.ภูมิอากาศคืออะไร ? ตอบ ถูมิอากาศแบบร้อนชื้น ด.ญ.สิริมา เกตุสถล ป.6/1 เลขที่ 24


ดาวน์โหลด ppt คำขวัญวันครูปี 2557 เทิดพระเกียรติ ทั่วเหล้า กตัญญูบูชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google