งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไม ! ต้องรู้จักส่วนต่างๆ ของ เครื่องพิมพ์ดีด ส่วนต่างๆ ของเครื่อง พิมพ์ดีด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไม ! ต้องรู้จักส่วนต่างๆ ของ เครื่องพิมพ์ดีด ส่วนต่างๆ ของเครื่อง พิมพ์ดีด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทำไม ! ต้องรู้จักส่วนต่างๆ ของ เครื่องพิมพ์ดีด

3 ส่วนต่างๆ ของเครื่อง พิมพ์ดีด

4 หน้าที่ของส่วนต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ปฏิบัติเป็นประจำ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Tab -Tab + คาน Ta b

16

17

18

19

20 ขั้นตอนการพับผ้าคลุม เครื่องพิมพ์ดีด

21 1. จับมุมบนของผ้าคลุมเครื่องพิมพ์ดีดทั้ง สองข้าง ยกขึ้นออกจากเครื่องพิมพ์ดีด วางหงาย บนเครื่องพิมพ์ดีด จับผ้าคลุม เครื่อง วางหงายบน เครื่อง

22 2. พับส่วนที่เหลือด้านบนลงมา ทบเสมอกัน

23 3. พับส่วนซ้าย พับส่วนขวา วาง เสมอกัน เสร็จเรียบร้อยเก็บใน ลิ้นชักโต๊ะ หรือใช้หนุนตำราด้าน ขวามือ

24 ขั้นตอนการใส่ กระดาษ 1. จับกระดาษด้วยมือซ้ายเบาๆ นำ กระดาษเข้า เครื่องพิมพ์โดยให้ขอบกระดาษด้านซ้าย ชิดนำกระดาษ มือขวาบิดลูกบิด 1 ครั้ง มือซ้าย จับ กระดาษ

25 2. สอดหัวกระดาษชน ลูกยาง

26 3. ยกคานทับ กระดาษขึ้น มือยกคานทับ กระดาษขึ้น

27 4. มือซ้ายปัดกระดาษขึ้น โยกก้าน คลายกระดาษ เพื่อจัดหัวกระดาษ โยกก้านคลาย กระดาษ จัดหัว กระดาษ

28 5. จัดลูกยาง คานทับกระดาษ ทับ กระดาษ

29 ท่านั่ง

30 ขั้นตอนการถอดผ้า หมึก 1 2 3 4

31 ขั้นตอนการใส่ผ้า หมึก 1 2 3 4 5

32

33


ดาวน์โหลด ppt ทำไม ! ต้องรู้จักส่วนต่างๆ ของ เครื่องพิมพ์ดีด ส่วนต่างๆ ของเครื่อง พิมพ์ดีด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google