งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง “ การปรับพื้นฐานและวิธีคิดสู่การปฏิบัติงาน ในโรงเรียนใหม่ ” วันที่ 12 พ.ย. 2557 โดย ดร.สุเมธี จันทร์หอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง “ การปรับพื้นฐานและวิธีคิดสู่การปฏิบัติงาน ในโรงเรียนใหม่ ” วันที่ 12 พ.ย. 2557 โดย ดร.สุเมธี จันทร์หอม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง “ การปรับพื้นฐานและวิธีคิดสู่การปฏิบัติงาน ในโรงเรียนใหม่ ” วันที่ 12 พ.ย. 2557 โดย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

2 ยินดีกับ ผอ. โรงเรียนทุกท่าน
ใครยินดี ใครได้ประโยชน์

3 ข้อมูลพื้นฐาน ที่ ชื่อ ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ หมายเหตุ นักเรียน ครู
1. นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต ร.ร.วัดตุ้มหู ร.ร.วัดโบสถ์ 134 12 806 31 2. น.ส.สุจิตรา ตื้อมี ร.ร.วัดทอง ร.ร.วัดบางปูน 57 2 206 13 3. นายนิรันดร์ สุขุมะ ร.ร.วัดหัวว่าว ร.ร.วัดเสือข้าม 41 3 157 14

4 ร.ร.อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
ข้อมูลพื้นฐาน ที่ ชื่อ ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ หมายเหตุ นักเรียน ครู 4. นายอุดร ชื่นกลิ่น ร.ร.วัดตะโหนด ร.ร.อนุบาลเมืองสิงห์บุรี 20 2 156 10 5. นายวันชัย กล้าเอี่ยม ร.ร.บ้านบางสำราญ ร.ร.วัดข่อย 33 3 143 13 6. นายสรชัย ศุภสิทธิกุลชัย ร.ร.วัดขุนสงฆ์ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ 54 4 124 14

5 ร.ร.วัดกลางชูศรีเจริญสุข
ข้อมูลพื้นฐาน ที่ ชื่อ ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ หมายเหตุ นักเรียน ครู 7. นายสุชิน ทดแทน ร.ร.วัดตะโกรวม ร.ร.วัดห้วย 112 13 147 9 8. นายสำราญ ชูเนตร ร.ร.วัดกลางชูศรีเจริญสุข ร.ร.วัดบ้านจ่า 51 3 121 12 9. นายมงคล เครือทิวา ร.ร.วัดบ้านกลับ ร.ร.วัดอัมพวัน 125 7 209

6 ข้อมูลพื้นฐาน ที่ ชื่อ ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ หมายเหตุ นักเรียน ครู
10. นายสุรชัย ร่มโพธิ์ ร.ร.วัดน้อยนางหงษ์ ร.ร.วัดบ้านกลับ 25 4 125 7 11. นางจิติภัสร์ อัครโรจน์รวี ร.ร.ชุมชนวัดพระนอน ร.ร.วัดตุ้มหู 37 3 134 12 12. นายสมหมาย พลทวี ร.ร.วัดโบสถ์ ร.ร.อนุบาลบางระจัน รอง ผอ.ร.ร. 806 31 447 16

7 ร.ร.วัดหลวงสิริบูรณาราม
ข้อมูลพื้นฐาน ที่ ชื่อ ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ หมายเหตุ นักเรียน ครู 13 น.ส. จริยา จันทราสา ร.ร.บ้านคลองทุเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3 ร.ร.ค่ายบางระจัน ย้ายมาจาก ต่าง สพป. 158 8 54 3 14 นางนัฐวรรณ ศรีทอง ร.ร.วัดหลวงสิริบูรณาราม สพป.ชัยนาท ร.ร.บ้านคูเมือง 41 4 121 15 นางรุ่งนภา กาญจนสมบัติ ร.ร.วัดเขาแก้ว ร.ร.วัดกระทุ่มปี่ 80 10 53 6

8 5 ข้อ ปรับพื้นฐานที่ไม่ควรทำ (เสียเวลา)
หาคำตอบและเหตุผลที่ได้ย้าย ขยายอธิบายแต่โรงเรียนเก่า เล่าและอวดอ้างความเก่งตน ขนย้ายของมอบให้กลับคืน กล้ำกลืน น้ำลายว่า ไม่พร้อม ไม่เต็มใจมา

9 วิธีคิดในการปฏิบัติงานที่ใหม่
ศึกษาข้อมูล สารสนเทศ รอบด้าน ประสานรวมใจ รวมคน เพื่อส่งผล ต้องวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน สะท้อนการพัฒนาด้วยแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ลาภ คือผลงาน

10 มดผึ้งปลวก มดผึ้งปลวก ตัวน้อย ด้อยคุณค่า แต่ปัญญา กล้าแกร่ง มหาศาล ทำรวงรัง จอมปลวก มโหฬาร เป็นผลงาน โอ้อวด ให้คนมอง ดร.สุเมธี จันทร์หอม


ดาวน์โหลด ppt Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง “ การปรับพื้นฐานและวิธีคิดสู่การปฏิบัติงาน ในโรงเรียนใหม่ ” วันที่ 12 พ.ย. 2557 โดย ดร.สุเมธี จันทร์หอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google