งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา ข้อ 1. สัตว์อะไรมีปีก ก. แมว ข. ม้า ค. นก ง. ควาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา ข้อ 1. สัตว์อะไรมีปีก ก. แมว ข. ม้า ค. นก ง. ควาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา

3 ข้อ 1. สัตว์อะไรมีปีก ก. แมว ข. ม้า ค. นก ง. ควาย

4 ทำทำข้อต่อไป

5 ยังไม่ถูกจ้า ทำข้อ ต่อไป ทำข้อ ต่อไป

6 ข้อ 2. ข้อใดคือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ก. แย้ แย้ข. กบ ค. กิ้งก่าง. ตัวเงินตัวทอง

7 ถูกต้อง

8 กลับไปเมนูหลัก

9 สัตว์ปีก สัตว์ปีกคือสัตว์ที่มีเท้า 2 เท้า และปีก 1 คู่มีขนปก คลุมร่างกายทั้งหมด โดยสัตว์ปีกเกือบทุกชนิดสามารถบินได้ เช่น นกชนิด ต่าง ๆ แต่บางชนิดไม่ สามารถบินได้ เช่น นกกระจอกเทศ สัตว์ปีกหายใจ ด้วยปอด หน้าหน้าต่อไป หน้าหน้าต่อไป กลับไปกลับไปเมนู หลัก

10 กลับไปเมนูหลัก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหมายถึง สัตว์ที่สามารถอาศัย อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก เช่น กบ เขียด อึ่งอ่าง คางคก สัตว์เหล่านี้ เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ผิวหนังเป็นมันชื้นตลอดเวลา ไม่มีเกล็ด นิ่ม สัตว์ เหล่านี้ส่วนมาก จะออกลูกเป็นไข่ จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสัตว์ที่หา กินในน้ำ เมื่อได้ขนาด หางจะเริ่มหดลง และขาจะงอกขึ้นและจะย้ายที่ หากิน ขึ้นมาบนบก การสืบพันธ์จะอาศัยเพศ โดยจะวางไข่ในน้ำ จากนั้นตัวผู้จะฉีดน้ำเชื้อออก มาผสม สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหมายถึง สัตว์ที่สามารถอาศัย อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก เช่น กบ เขียด อึ่งอ่าง คางคก สัตว์เหล่านี้ เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ผิวหนังเป็นมันชื้นตลอดเวลา ไม่มีเกล็ด นิ่ม สัตว์ เหล่านี้ส่วนมาก จะออกลูกเป็นไข่ จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสัตว์ที่หา กินในน้ำ เมื่อได้ขนาด หางจะเริ่มหดลง และขาจะงอกขึ้นและจะย้ายที่ หากิน ขึ้นมาบนบก การสืบพันธ์จะอาศัยเพศ โดยจะวางไข่ในน้ำ จากนั้นตัวผู้จะฉีดน้ำเชื้อออก มาผสม หน้าที่แล้ว


ดาวน์โหลด ppt เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา ข้อ 1. สัตว์อะไรมีปีก ก. แมว ข. ม้า ค. นก ง. ควาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google