งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการเรียนรู้
เราไปกันเลย

2 ความรอบรู้ทั่ว ๆ ไป แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน /เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม

3 ข้อ 1. สัตว์อะไรมีปีก ก. แมว ข. ม้า ง. ควาย ค. นก

4 ถูกต้อง ทำข้อต่อไป

5 ยังไม่ถูกจ้า ทำข้อต่อไป

6 ข้อ 2. ข้อใดคือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
ก. แย้ ข. กบ ค. กิ้งก่า ง. ตัวเงินตัวทอง

7 ถูกต้อง กลับไปเมนูหลัก

8 ยังไม่ถูกจ้า กลับไปเมนูหลัก

9 สัตว์ปีก หน้าต่อไป กลับไปเมนูหลัก
สัตว์ปีกคือสัตว์ที่มีเท้า 2 เท้า และปีก 1 คู่มีขนปกคลุมร่างกายทั้งหมด โดยสัตว์ปีกเกือบทุกชนิดสามารถบินได้ เช่น นกชนิดต่าง ๆ แต่บางชนิดไม่ สามารถบินได้ เช่น นกกระจอกเทศ สัตว์ปีกหายใจด้วยปอด หน้าต่อไป

10 สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
กลับไปเมนูหลัก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหมายถึง สัตว์ที่สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก เช่น กบ เขียด อึ่งอ่าง คางคก สัตว์เหล่านี้ เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ผิวหนังเป็นมันชื้นตลอดเวลา ไม่มีเกล็ด นิ่ม สัตว์เหล่านี้ส่วนมาก จะออกลูกเป็นไข่ จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสัตว์ที่หากินในน้ำ เมื่อได้ขนาด หางจะเริ่มหดลง และขาจะงอกขึ้นและจะย้ายที่หากิน ขึ้นมาบนบก การสืบพันธ์จะอาศัยเพศ โดยจะวางไข่ในน้ำ จากนั้นตัวผู้จะฉีดน้ำเชื้อออก มาผสม หน้าที่แล้ว


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google