งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาชีพตามกลุ่มบุคลิกภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาชีพตามกลุ่มบุคลิกภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาชีพตามกลุ่มบุคลิกภาพ

2 มุ่งมั่น จริงจัง >>ชอบกิจกรรมการควบคุม
และการปฏิบัติกับ เครื่องยนต์กลไก เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆชอบแก้ไขซ่อมแซมวัสดุชนิดต่างๆ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ วิศวกร ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักบิน ทหาร ตำรวจ นักกายภาพบำบัด สัตวแพทย์ นักเดินเรือ

3 ใฝ่เรียนรู้ >>ชอบการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล
คิดค้น แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาการ มุ่งงานให้สำเร็จ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์ เภสัชกร โปรแกรมเมอร์ นักธรณีวิทยา นักจิตวิทยา แพทย์ นักจุลชีววิทยา นักเทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์ นักเคมี

4 มีจินตนาการ >>ชอบแสดงออก เป็นตัวของตัวเอง
ไม่เลียน แบบใคร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักอิสระ ชอบศิลปะ ดนตรี และงานด้านการประพันธ์ สถาปนิก มัณฑนากร นักเขียน นักประชาสัมพันธ์ นางแบบ นักแสดง นักแต่งเพลง นักออกแบบแฟชั่น นักดนตรี

5 สร้างสัมพันธ์ ให้ความรู้ >>ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น
ช่วยเหลือผู้อื่น ชอบให้ความรู้ มีความสามารถในการพูด ให้คำปรึกษาโดยคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่น นักแนะแนว พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักรัฐศาสตร์ จิตแพทย์ ครู-อาจารย์ แอร์โฮสเตส นักจิตวิทยา บรรณารักษ์ นักประชาสัมพันธ์ นักจัดรายการ พนักงานต้อนรับ

6 มีความคิดและวางแผน >>มีความเป็นผู้นำ
กล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตัวเองสูง สามารถควบคุม สั่งการผู้อื่นได้ดี มีทักษะในการพูด ชอบการจัดการ นายธนาคาร นักการเมือง ทนายความ ผู้พิพากษา วิศวกร ผู้จัดการห้างร้าน ผู้จัดการสำนักงาน พิธีกร นักธุรกิจ

7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
มีความละเอียด รอบคอบ >>ชอบทำงานเกี่ยวกับ ข้อมูล ตัวเลข การทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย การเก็บข้อมูล ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง และงานที่ใช้ทักษะทางกาย สมุห์บัญชี เลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ผู้ตรวจบัญชี ผู้ควบคุมสินค้า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานไปรษณีย์ พนักงานสินเชื่อ บรรณารักษ์


ดาวน์โหลด ppt อาชีพตามกลุ่มบุคลิกภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google