งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาชีพตามกลุ่ม บุคลิกภาพ. นักบิน ทหาร ตำรวจ นักกายภาพบำบัด สัตวแพทย์ วิศวกร ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักเดินเรือ มุ่งมั่น จริงจัง >> ชอบกิจกรรมการควบคุม และการปฏิบัติกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาชีพตามกลุ่ม บุคลิกภาพ. นักบิน ทหาร ตำรวจ นักกายภาพบำบัด สัตวแพทย์ วิศวกร ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักเดินเรือ มุ่งมั่น จริงจัง >> ชอบกิจกรรมการควบคุม และการปฏิบัติกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาชีพตามกลุ่ม บุคลิกภาพ

2 นักบิน ทหาร ตำรวจ นักกายภาพบำบัด สัตวแพทย์ วิศวกร ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักเดินเรือ มุ่งมั่น จริงจัง >> ชอบกิจกรรมการควบคุม และการปฏิบัติกับ เครื่องยนต์กลไก เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆชอบแก้ไขซ่อมแซมวัสดุชนิดต่างๆ มุ่งมั่น จริงจัง >> ชอบกิจกรรมการควบคุม และการปฏิบัติกับ เครื่องยนต์กลไก เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆชอบแก้ไขซ่อมแซมวัสดุชนิดต่างๆ เจ้าหน้าที่ป่าไม้

3 เภสัชกร โปรแกรมเมอร์ นักดาราศาสตร์ นักจิตวิทยา แพทย์ นักธรณีวิทยา นักจุลชีววิทยา ทันตแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี ใฝ่เรียนรู้ >> ชอบการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล คิดค้น แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาการ มุ่งงานให้สำเร็จ ใฝ่เรียนรู้ >> ชอบการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล คิดค้น แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาการ มุ่งงานให้สำเร็จ นักเศรษฐศาสตร์

4 นักประชาสัมพันธ์ นางแบบ นักแสดง นักดนตรี นักแต่งเพลง นักออกแบบแฟชั่น สถาปนิก มัณฑนากร นักเขียน มีจินตนาการ >> ชอบแสดงออก เป็นตัวของตัวเอง ไม่เลียน แบบใคร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักอิสระ ชอบศิลปะ ดนตรี และงานด้านการประพันธ์ มีจินตนาการ >> ชอบแสดงออก เป็นตัวของตัวเอง ไม่เลียน แบบใคร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักอิสระ ชอบศิลปะ ดนตรี และงานด้านการประพันธ์

5 นักรัฐศาสตร์ จิตแพทย์ ครู - อาจารย์ แอร์โฮสเตส นักจิตวิทยา บรรณารักษ์ นักประชาสัมพันธ์ นักจัดรายการ พนักงานต้อนรับ นักแนะแนว พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ สร้างสัมพันธ์ ให้ความรู้ >> ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น ชอบให้ความรู้ มีความสามารถในการพูด ให้คำปรึกษาโดยคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่น สร้างสัมพันธ์ ให้ความรู้ >> ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น ชอบให้ความรู้ มีความสามารถในการพูด ให้คำปรึกษาโดยคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่น

6 ผู้พิพากษา วิศวกร ผู้จัดการห้างร้าน ผู้จัดการสำนักงาน พิธีกร นายธนาคาร นักการเมือง ทนายความ นักธุรกิจ มีความคิดและวางแผน >> มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตัวเองสูง สามารถควบคุม สั่งการผู้อื่นได้ดี มีทักษะในการพูด ชอบการจัดการ มีความคิดและวางแผน >> มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตัวเองสูง สามารถควบคุม สั่งการผู้อื่นได้ดี มีทักษะในการพูด ชอบการจัดการ

7 ผู้ตรวจบัญชี ผู้ควบคุมสินค้า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานไปรษณีย์ พนักงานสินเชื่อ บรรณารักษ์ เลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล มีความละเอียด รอบคอบ >> ชอบทำงานเกี่ยวกับ ข้อมูล ตัวเลข การทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย การเก็บข้อมูล ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง และงานที่ใช้ทักษะทางกาย มีความละเอียด รอบคอบ >> ชอบทำงานเกี่ยวกับ ข้อมูล ตัวเลข การทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย การเก็บข้อมูล ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง และงานที่ใช้ทักษะทางกาย สมุห์บัญชี


ดาวน์โหลด ppt อาชีพตามกลุ่ม บุคลิกภาพ. นักบิน ทหาร ตำรวจ นักกายภาพบำบัด สัตวแพทย์ วิศวกร ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักเดินเรือ มุ่งมั่น จริงจัง >> ชอบกิจกรรมการควบคุม และการปฏิบัติกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google