งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท วงศ์รุ่งเรืองวิศวกรรม จำกัด (WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.) ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ. ศ. 2546 ตั้งอยู่เลขที่ 61/69 หมู่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท วงศ์รุ่งเรืองวิศวกรรม จำกัด (WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.) ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ. ศ. 2546 ตั้งอยู่เลขที่ 61/69 หมู่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บริษัท วงศ์รุ่งเรืองวิศวกรรม จำกัด (WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.) ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ. ศ. 2546 ตั้งอยู่เลขที่ 61/69 หมู่ 7 ถนน เพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 ได้ดำเนินงาน ประเภทรับเหมาเช่น งานระบบไฟฟ้า ระบบ ปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ของบริษัทอยู่ตลอดเวลา ทำให้เรามีทีมงาน ที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ ในแต่ละด้าน จากผลงานที่ผ่านมาเราจึง ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า โรงงานผลิตอาหาร / เครื่องดื่ม โรงงานผลิตพลาสติก และอาคาร ต่างๆ นายธิติพงษ์ ศรีบุญเรือง กรรมการผู้จัดการ

3 SAFETY PLAN 1) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดอบรม เพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน ความปลอดภัยในการทำงานกับพนักงานก่อน ปฏิบัติงานทุกครั้ง 2) บริษัทฯ ได้มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัย ส่วนบุคคลให้กับพนักงานทุกคน เพื่อสวมใส่ ในการปฏิบัติงาน เช่น หมวก safety, แว่นตา, ถุงมือ และรองเท้า safety เป็นต้น 3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพ ของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทุกครั้งก่อน นำไปใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และผู้อื่น

4

5 - High Voltage and Low Voltage Electrical System - Lighting System - Lighting Protection and Grounding System - Telephone System - Master Antenna Television System - CCTV and Access Control System - Data Communication System - Sound System

6 - Air Conditioning System - Ventilation System - Chiller Water and Condensor Pump - Cooling Tower - Chiller Water and Cooling Water Pipe

7 - Fire Protection System - Fire Alarm System - Fire Hose Cabinet - Fire Pump and Jockey Pump - Springer - Smoke and Heat Detector

8 - Cold Water Pump - Booster Pump - Submersible Pump - Water Treatment System - Piping System

9

10 REFERENCES ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ( ไวไว ) บริษัท โรงไฟฟ้า ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ฉะเชิงเทรา บริษัท โรงไฟฟ้า บีพีเค เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด บางประกง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ฉะเชิงเทรา บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริคส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด นิคม อุตสาหกรรมอมตะนคร บริษัท P.Z. คัสสัน ( ประเทศไทย ) จำกัด ปทุมธานี อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการหลังที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บริษัท การบินไทย ( มหาชน ) จำกัด สุวรรณภูมิ บริษัท สยามพลาสติก ผลิตภัณฑ์ จำกัด นครปฐม อาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จ. อุดรธานี อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการราชภัฏ จ. พระนครศรีอยุธยา บริษัท ยูนิฟ ( ประเทศไทย ) จำกัด นครปฐม บริษัท เอฟ พลัส จำกัด นครปฐม ( ฟ้าไทย ) ธนาคาร เจ ดี บี ประเทศลาว บริษัท นิสชินฟูดส์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด บริษัท เดลต้า 2 นิคมฯ อมตะนคร บ่อวิน คลังเก็บสินค้า ISAWAN ศรีราชา GE (Thailand) CO,LTD. นิคมฯบ่อวิน ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน สยามสแควร์ อาคารเรียน อัญสัมชัญ ธนบุรี อาคารโรงไฟฟ้าชีวะมวลหน่วยงาน NEC จังหวัดชุมพร อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการราชภัฏ จ. อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 จ. อุดรธานี

11


ดาวน์โหลด ppt บริษัท วงศ์รุ่งเรืองวิศวกรรม จำกัด (WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.) ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ. ศ. 2546 ตั้งอยู่เลขที่ 61/69 หมู่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google