งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แสง การมองเห็น และทัศน อุปกรณ์. การมองเห็นภาพ องค์ประกอบของการ มองเห็นภาพ 1. วัตถุ 2. แสง 3. ตาซึ่งทำหน้าที่เป็น ฉากรับภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แสง การมองเห็น และทัศน อุปกรณ์. การมองเห็นภาพ องค์ประกอบของการ มองเห็นภาพ 1. วัตถุ 2. แสง 3. ตาซึ่งทำหน้าที่เป็น ฉากรับภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แสง การมองเห็น และทัศน อุปกรณ์

2 การมองเห็นภาพ องค์ประกอบของการ มองเห็นภาพ 1. วัตถุ 2. แสง 3. ตาซึ่งทำหน้าที่เป็น ฉากรับภาพ

3 ลักษณะของการมองเห็นภาพ 1. การมองเห็นภาพจาก วัตถุโดยตรง 2. การมองเห็นภาพผ่านการสะท้อน เนื่องจาก - กระจกเงาราบ - กระจกเงาเว้า - กระจกเงาโค้ง

4 การมองเห็นภาพผ่านการสะท้อน กระจก เงา ราบ

5 การมองเห็นภาพผ่านการสะท้อน กระจก เงาเว้า กระจกเงาโค้ง

6 การมองเห็นภาพผ่านการ หักเห เนื่องจาก - เลนส์

7 ตา หลักการ - แสงจากวัตถุหักเหผ่าน เลนส์ตา ( เลนส์นูน ) แล้ว เกิดภาพจริงชัดบนเรตินา ( ฉาก ) - ม่านตาทำหน้าที่ปรับ ปริมาณที่ตกบนเรตินา - ภาพชัดบนเรตินาเกิดได้ โดยกล้ามเนื้อยึด เลนส์บีบ - ดึงปรับทางยาว โฟกัสของเลนส์ตา

8 แสดงการเกิดภาพบน เลนส์ เมื่อวัตถุอยู่ไกล ภาพ ตกบนเรตินา มีขนาดเล็ก

9 เมื่อวัตถุอยู่ไกล้ ภาพ ตกบนเรตินา มีขนาดใหญ่

10 ความบกพร่องในการ มองเห็น สายตาสั้น - ตาที่มองชัด เฉพาะวัตถุ ที่อยู่ใกล้ๆ

11 การ แก้ไข สวมแว่นตา หรือ เลนส์ สัมผัส ที่เป็นเลนส์เว้ามี ความยาวโฟกัสเหมาะสม

12 สายตา ยาว * ระยะใกล้สุดของคน ปกติจะเห็นได้ ชัดเจน คือ 25 ซม. 25 cm

13 การ แก้ไข 25 cm - สวมแว่นตา หรือ เลนส์ สัมผัสที่เป็น เลนส์นูนที่มีความยาว โฟกัสเหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt แสง การมองเห็น และทัศน อุปกรณ์. การมองเห็นภาพ องค์ประกอบของการ มองเห็นภาพ 1. วัตถุ 2. แสง 3. ตาซึ่งทำหน้าที่เป็น ฉากรับภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google