งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 นางสาวหทัยรัตน์ ชัยมี เขียว ครูผู้ดูแลเด็ก นางกรคณา สวัสดิ์ชาติ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก นายพชร เจ้า ทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก น. ส. รัชชาภา โอษฐประไพ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

24 นางจริยาวดี เส่งมูล ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก นางรัชนี บุตต เขียว ครูผู้ดูแลเด็ก

25 นางสาวรัตนา น้อม สุระ ครูผู้ดูแลเด็ก นางสาวเทพี หมู่ โสภิญ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก นางจุฑารัตน์ หนุน วงศ์ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

26 นางจีระนันท์ พูน พันธ์ ครูผู้ดูแลเด็ก นางสาวปัทมา แวง ดงบัง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

27 นางสุภาวดี มาตร สงคราม ครูผู้ดูแลเด็ก นางสาวณัฐชา เศษ โคกสูง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google