งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Acute Erythroleukemia (FAB:M6)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Acute Erythroleukemia (FAB:M6)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Acute Erythroleukemia (FAB:M6)
ลักษณะของ M6 ก็คือ abnormal proliferation ของ Erythroid precursors และอาจมี precursors ของ myeloid ด้วย แต่จะพบว่ามี Hyperplasia ของ Erythroid มีรูปร่างใหญ่ขึ้น (Megaloblastoid change) และลักษณะการเจริญผิดปกติอื่น เช่น multinucleation คือ มีหลายนิวเคลียสอยู่ในเซลล์เดียว อาจพบ vacuole ในตัว erythroblast ไซ-โตพลาสมฺ อาจมี budding

2 Multinucleate NRC

3 Acute Erythroleukemia (FAB:M6)
ตัว neoplastic erythroblast จะให้ผล positive PAS ซึ่งจะเป็นตัวใช้ diagnosis erythroleukemia แต่ถ้าใช้ผล Negative ก็ยังบอกไม่ได้ว่าไม่ใช่ erythroleukemia เสียทีเดียว การที่จะเป็น M6 ได้นั้น Blood picture ต้องมีเซลล์สายของ Erythoid มากกว่า 50% ส่วนที่เหลืออีกจะเป็นตัวอ่อนกลุ่ม non-erythroid ซึ่งอาจจะเป็น Type I หรือ Type II Blast ดังนั้นใน M6 จะไม่ได้พบแต่สาย Erythroid

4 Erythroid hyperplasia

5 Orthrochromatophilic
Normoblast Pronormoblast

6

7

8 จบการบรรยาย รองศาสตราจารย์ สุพรรณ สุขอรุณ
HOME รองศาสตราจารย์ สุพรรณ สุขอรุณ ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt Acute Erythroleukemia (FAB:M6)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google