งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Acute Erythroleukemia (FAB:M6) ลักษณะของ M6 ก็คือ abnormal proliferation ของ Erythroid precursors และอาจมี precursors ของ myeloid ด้วย แต่จะพบว่ามี Hyperplasia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Acute Erythroleukemia (FAB:M6) ลักษณะของ M6 ก็คือ abnormal proliferation ของ Erythroid precursors และอาจมี precursors ของ myeloid ด้วย แต่จะพบว่ามี Hyperplasia."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Acute Erythroleukemia (FAB:M6) ลักษณะของ M6 ก็คือ abnormal proliferation ของ Erythroid precursors และอาจมี precursors ของ myeloid ด้วย แต่จะพบว่ามี Hyperplasia ของ Erythroid มี รูปร่างใหญ่ขึ้น (Megaloblastoid change) และลักษณะการเจริญ ผิดปกติอื่น เช่น multinucleation คือ มีหลายนิวเคลียสอยู่ในเซลล์เดียว อาจพบ vacuole ในตัว erythroblast ไซ - โตพลาสมฺ อาจมี budding

2 Multinucleate NRC

3 Acute Erythroleukemia (FAB:M6) ตัว neoplastic erythroblast จะให้ผล positive PAS ซึ่งจะเป็นตัวใช้ diagnosis erythroleukemia แต่ถ้าใช้ ผล Negative ก็ยังบอกไม่ได้ว่าไม่ใช่ erythroleukemia เสียทีเดียว การที่จะเป็น M6 ได้นั้น Blood picture ต้องมีเซลล์สายของ Erythoid มากกว่า 50% ส่วนที่เหลืออีกจะเป็นตัวอ่อนกลุ่ม non-erythroid ซึ่งอาจจะเป็น Type I หรือ Type II Blast ดังนั้นใน M6 จะไม่ได้พบแต่สาย Erythroid

4 Erythroid hyperplasia

5 Pronormoblast Orthrochromatophilic Normoblast

6

7

8 จบการ บรรยาย รองศาสตราจารย์ สุพรรณ สุขอรุณ ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะสหเวช ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย HOME


ดาวน์โหลด ppt Acute Erythroleukemia (FAB:M6) ลักษณะของ M6 ก็คือ abnormal proliferation ของ Erythroid precursors และอาจมี precursors ของ myeloid ด้วย แต่จะพบว่ามี Hyperplasia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google