งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรุงศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรุงศรีอยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรุงศรีอยุธยา

2 มีพระมหากษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์
สถาปนาเมื่อ พ.ศ. 1893 โดยพระเจ้าอู่ทอง ดำรงอยู่ได้ ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ 5 ราชวงศ์ ล่มสลายเมื่อ พ.ศ. 2310

3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการในสมัยอยุธยา

4 1. แหล่ง อารยธรรม ดั้งเดิม
1. แหล่ง อารยธรรม ดั้งเดิม แคว้นละโว้ อยุธยา ทวารวดี สุพรรณภูมิ

5 2. สภาพ ภูมิประเทศ ทำการเกษตร ค้าขายทางทะเล น.เจ้าพระยา น.ท่าจีน
น.ป่าสัก น.แม่กลอง น.บางประกง ทำการเกษตร ค้าขายทางทะเล

6 กรุงศรีอยุธยา แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี วังหน้า วังหลวง วังหลัง
แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา

7 อุณหภูมิ 28 องซาเซลเซียส
3. สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู อุณหภูมิ 28 องซาเซลเซียส เหมาะแก่ การเพาะปลูก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฝนตกชุกเกือบตลอดปี

8 ได้ประโยชน์ทางการค้า
4. อยู่กึ่งกลางเส้นทางการเดินทางระหว่าง จีน - อินเดีย จีน อินเดีย ได้ประโยชน์ทางการค้า รับอารยธรรม

9 4. มีทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์
มีข้าว ผลไม้ตลอดปี สัตว์น้ำจืด-น้ำเค็ม แร่เหล็ก ทองคำ ไม้สัก ไม้ฝาง ไม้อบเชย ไม้กฤษณา

10 ก่อนการสถาปนา กรุงศรีอยุธยา

11 ล้านนา อาณาจักรและแคว้นต่าง ๆ ที่เจริญรุ่งเรือง ในบริเวณนี้ ก่อนการสถาปนา อาณาจักรอยุธยา เชียงแสน หริภุญชัย สุโขทัย ละโว้ อยุธยา ทวารวดี ศรีวิชัย

12 แคว้นสุพรรณภูมิ ถูกผนวกรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา
อู่ทอง 1893 อยุธยา แคว้นสุพรรณภูมิ หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์พุทธรูปสำคัญของแคว้นสุพรรณภูมิ

13 ตกอยู่ใต้อิทธิพลของขอม
แคว้นละโว้ ถูกผนวกรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา ศตวรรษที่11 ศตวรรษที่ 12 ศตวรรษที่ 16 รับวัฒนธรรมจากขอม พระปรางค์สามยอดสถาปัตยกรรมที่ รับอิทธิพลจากขอม แคว้นละโว้ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยุธยา อาณาจักรขอม พระพุทธรูปสำริดศิลปะลพบุรี

14 การสถาปนา อาณาจักรอยุธยา

15 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
พระเจ้าอู่ทอง ? มาจากไหน สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

16 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ฝาง แปบ อยุธยา นครปฐม พระเจ้าชัยศิริ พระเจ้าอู่ทอง

17 สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บุตรเขยพระเจ้าชัยศิริเชียงแสน
อหิวาต์ระบาด บุตรเขยพระเจ้าชัยศิริเชียงแสน อยุธยา นครปฐม พระเจ้าอู่ทอง

18 ตำนาน เมืองสุพรรณบุรี
อยุธยา สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี พระเจ้าอู่ทอง

19 โอรสพระเจ้าแผ่นดินจีน
เนรเทศ พงศาวดาร ฉบับ วัน วลิต โอรสพระเจ้าแผ่นดินจีน อยุธยา พริบพรี พระเจ้าอู่ทอง ปัตตานี

20 ภาพวาดจินตนาการพระเจ้าอู่ทองทรงควบคุม การสร้างกรุงศรีอยุธยา

21 ปัจจัยที่ทำให้การสถาปนากรุงศรีอยุธยา เป็นผลสำเร็จ
1. เคยเป็นเจ้าเมืองใหญ่ มีกำลังไพร่พลมาก และมีละโว้ สุพรรณภูมิ เป็นฐานอำนาจ 2. มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก

22 กรุงศรีอยุธยา แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี วังหน้า วังหลวง วังหลัง
แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา

23 3. อยู่ใกล้ปากแม่น้ำ ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ได้สะดวก
น.เจ้าพระยา น.ท่าจีน น.ป่าสัก

24 4. มีไมตรีกับแคว้นใกล้เคียง สุโขทัย และอาณาจักรขอม
อยุธยา ขอม

25


ดาวน์โหลด ppt กรุงศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google