งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Map Rohm Thailand Mechatech “ Quality is our top priority at all times ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Map Rohm Thailand Mechatech “ Quality is our top priority at all times ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Map Rohm Thailand Mechatech “ Quality is our top priority at all times ”

3

4 เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วน อิเลคทรอนิคส์ ในกลุ่มที่ ใช้ประกอบในชิ้นส่วน รถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า และหลอด LED เป็นต้น

5 ร้านอาหารริม คลองชล วัดหนองปลา กระดี่ ไทย เบเวอร์เรจ แคน ตลาดหนองแค ไปสระบุรี คลองระ พีพัฒน์ 1 การไฟฟ้าหนองปลา หมอ ประตู 1 ประตู 2 บริษัท โรม เมคะเทค ( ประเทศไทย ) จำกัด 188 หมู่ 7 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัด สระบุรี 18140 ถนนพหลโยธิน 2 มาจากกรุงเทพ 1

6 รายได้ ค่าตอบแทนและ สวัสดิการ ค่าแรงตามขั้นต่ำตามกฎหมาย ตาม วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ ค่าล่วงเวลา ค่ากะ เบี้ยขยัน ค่า ครองชีพ และเงินโบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต / สุขภาพ

7 รายได้ ค่าตอบแทนและ สวัสดิการ หอพัก รถรับส่ง ชุดยูนิฟอร์ม ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่ งานเลี้ยงประจำ หน่วยงานทุกๆ 3 เดือน เงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่นแต่งงาน คลอดบุตร งานศพ

8 เอกสารประกอบการ สมัครงาน สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 ใบ อื่นๆ ( ถ้ามี ) เช่น ใบผ่านงาน ใบผ่าน การฝึกอบรม

9 Map “ Quality is our top priority at all times ” Rohm Mechatech (Thailand) Co.,Ltd. (RMT)


ดาวน์โหลด ppt Map Rohm Thailand Mechatech “ Quality is our top priority at all times ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google