งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

2 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำรอง หน่วยรับเข้า หน่วย ประมวลผลกลาง หน่วยส่งออก หน่วยความจำหลัก

3 มีหน้าที่ทำงานหรือประมวลผลตามชุดของคำสั่ง
หน่วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit หน่วยประมวลผลกลาง มีหน้าที่ทำงานหรือประมวลผลตามชุดของคำสั่ง

4 หน่วยประมวลผลกลาง

5 หน่วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit

6 หน่วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit หน่วยประมวลผลกลาง

7 หน่วยควบคุม หน่วยคำนวณและตรรกะ
หน่วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit หน่วยควบคุม หน่วยคำนวณและตรรกะ

8 หน่วยควบคุม หน่วยคำนวณและตรรกะ
หน่วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit มีหน้าที่ควบคุมลำดับการทำงาน หน่วยควบคุม หน่วยคำนวณและตรรกะ มีหน้าที่นำข้อมูลมาประมวลผล ทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์

9 พัฒนาการของไมโครโพรเซสเซอร์
128 บิต 8 บิต 16 บิต

10 หน่วยของหน่วยความจำ 8 บิต 16 บิต 128 บิต = 1 ไบต์ = 16/8 = 2 ไบต์
= 128/8 = 16 ไบต์

11 หน่วยของหน่วยความจำ 1 ไบต์ 8 บิต 1 กิโลไบต์ 1024 ไบต์ 1 เมกะไบต์
1024 กิโลไบต์ 1 กิกะไบต์ 1024 เมกะไบต์

12 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำรอง หน่วยรับเข้า หน่วย ประมวลผลกลาง หน่วยส่งออก หน่วยความจำหลัก

13 หน่วยความจำหลัก มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและโปรแกรม ขณะทำงาน เพื่อที่จะให้ซีพียูเรียกไปใช้งานได้ เก็บข้อมูลโดยกำหนดตำแหน่งที่อยู่ข้อมูล ซีพียูจะอ่านข้อมูลโดยอ้างตำแหน่งที่อยู่ : การเข้าถึงโดยสุ่ม

14 หน่วยความจำหลัก เก็บข้อมูลสำหรับทำงานทั่วไป
Random Access Memory เก็บข้อมูลสำหรับทำงานทั่วไป จำเป็นต้องมีกระแสไฟฟ้า จ่ายให้วงจร Read Only Memory เก็บโปรแกรมสำคัญบางอย่าง แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้วงจร ข้อมูลก็จะไม่ถูกลบ

15 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำรอง หน่วยรับเข้า หน่วย ประมวลผลกลาง หน่วยส่งออก หน่วยความจำหลัก

16 หน่วยความจำรอง มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและโปรแกรม ที่ต้องการใช้ภายหลัง เพื่อขนาดความจุของหน่วยความจำ

17 หน่วยความจำรอง

18 หน่วยความจำรอง แผ่นซีดี หน่วยความจำแบบแฟลช ฮาร์ดดิสก์ แผ่นบันทึก
เทปแม่เหล็ก หน่วยความจำแบบแฟลช

19 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำรอง หน่วยรับเข้า หน่วย ประมวลผลกลาง หน่วยส่งออก หน่วยความจำหลัก

20 หน่วยรับเข้า อุปกรณ์ที่นำข้อมูลหรือโปรแกรม เข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก

21 หน่วยรับเข้า

22 หน่วยรับเข้า เมาส์ แผงแป้นอักขระ แทร็กบอล ก้านควบคุม

23 หน่วยรับเข้า

24 หน่วยรับเข้า จอสัมผัส เครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็ก เครื่องอ่านรหัสแท่ง เครื่องกราดตรวจรายหน้า

25 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำรอง หน่วยรับเข้า หน่วย ประมวลผลกลาง หน่วยส่งออก หน่วยความจำหลัก

26 หน่วยส่งออก รับข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว เพื่อแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ

27 หน่วยส่งออก

28 หน่วยส่งออก จอภาพแบบ CRT เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก เครื่องพิมพ์แบบจุด
จอภาพแบบ LCD เครื่องพิมพ์แบบรายบรรทัด เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

29 หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก


ดาวน์โหลด ppt เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google