งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย คืออุทยานแห่งชาติลำดับ 2 ของ ประเทศไทย เป็นโรงเรียนแห่งแรกของ นักเดินทางผู้นิยมธรรมชาติหลายต่อ หลายรุ่น ตำนานเล่าว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย คืออุทยานแห่งชาติลำดับ 2 ของ ประเทศไทย เป็นโรงเรียนแห่งแรกของ นักเดินทางผู้นิยมธรรมชาติหลายต่อ หลายรุ่น ตำนานเล่าว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย คืออุทยานแห่งชาติลำดับ 2 ของ ประเทศไทย เป็นโรงเรียนแห่งแรกของ นักเดินทางผู้นิยมธรรมชาติหลายต่อ หลายรุ่น ตำนานเล่าว่า นายพรานคน หนึ่งติดตามล่าสัตว์ขึ้นไปจนพบดินแดน อันงดงามเหมือนสรวงสวรรค์แห่งนี้ บน ยอดตัดของภูเขาหินทรายสูงจาก ระดับน้ำทะเลปานกลาง 400 - 1,200 เมตร รูปทรงเหมือนกระดึง มีพื้นที่ราบ บนยอดเขากว้างใหญ่คล้ายรูปใบบอน เป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำพอง อากาศ ค่อนข้างเย็นตลอดปี ความหลากหลายของทิวทัศน์ พรรณ ไม้ สายน้ำ ทำให้ภูกระดึงครองใจนัก เดินทางผู้รักธรรมชาติทุกยุคทุกสมัย

4 ดอยอิน ทนนท์ สุดยอดขุนเขาสูงสุดในสยาม นามดอยอินทนนท์ งดงามด้วยพรรณ พฤกษาและบรรยากาศเทือกดอย หนาวเย็นดึงดูดใจ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 6 ของ ประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 482 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอจอมทอง และ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นส่วน หนึ่งของแนวเขตเทือกเขาถนนธงชัย ที่ทอดตัวแนวเหนือ - ใต้ ต่อ เนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยใน ประเทศเนปาล มีความสูงตั้งแต่ 400- 2,565 เมตร จากกระดับน้ำทะเลปาน กลาง โดยมียอดดอยอินทนนท์เป็น ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย

5 ดอยตุง โดยเด่นด้วยหลาก สีสันบุปผาชาตินานาพรรณที่สะพรั่ง บานทุกฤดูกาลในส่วนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุงอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขึ้นไป ทางเหนือจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 45 กิโลเมตร แต่เดิมเป็น เทือกเขาป่าเสื่อมโทรม เนื่องจาก ถูกชาวเขาตัดทำลาย กระทั่งสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ เสด็จพระราชดำเนินมา ทอดพระเนตรเห็นและมีพระราช ดำรัสว่า " ฉันจะปลูกป่าดอยตุง " จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนา ดอยตุงขึ้นในปี พ. ศ.2530 ปลูกป่า กลับคืนสู่ธรรมชาติ ไม่นานดอยตุงก็ คืนสภาพเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อีก ครั้ง และกลับกลายเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดของ เชียงราย

6 ทีลอซู เลื่องชื่อในสายน้ำ มหึมาที่ไหลบ่าลงจากแผ่นผากลาง ผืนป่ากับนานากิจกรรมท่องเที่ยว ผจญภัยที่เติมสีสันให้กับชีวิตผู้มา เยือนน้ำตกทีลอซูเป็นน้ำตก ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยงาม ที่สุดของเมืองไทย เกิดจากลำห้วย กล้อท้อทั้งสายไหลตกลงจากหน้า ผาสูงชันบนภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 900 เมตร ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้ม ผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อยู่ ห่างจากที่ทำการเขตฯ 1.5 กิโลเมตร

7 หมู่เกาะพีพี เทือกเขา หินปูนกลางน้ำสีครามใส หาด ทรายงามขาวสะอาดประกอบกัน เป็นภูมิทัศน์ตระการตาที่มีเสน่ห์ เฉพาะกิจ หมู่เกาะพีพีอยู่ห่างออกไป ในทะเลราว 40 กิโลเมตร ใน เขตของอุทยานแห่งชาติหาด นพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพีท้องที่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่ มี พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 387 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ส่วนใหญ่ด้านทิศตะวันตกของ ภาคใต้ในทะเลอันดามัน ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา หินปูนกลางน้ำ อุดมด้วยปะการัง และทิวทัศน์ใต้ทะเลที่งดงาม


ดาวน์โหลด ppt อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย คืออุทยานแห่งชาติลำดับ 2 ของ ประเทศไทย เป็นโรงเรียนแห่งแรกของ นักเดินทางผู้นิยมธรรมชาติหลายต่อ หลายรุ่น ตำนานเล่าว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google