งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำผ้าบาติก วิทยากรประจำจุด นางสาวมาลาริน วังพล สถานที่ดำเนินการ 83 หมู่ที่ 4 บ้านนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำผ้าบาติก วิทยากรประจำจุด นางสาวมาลาริน วังพล สถานที่ดำเนินการ 83 หมู่ที่ 4 บ้านนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำผ้าบาติก วิทยากรประจำจุด นางสาวมาลาริน วังพล สถานที่ดำเนินการ 83 หมู่ที่ 4 บ้านนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 089-5922536 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 11 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลอ่าวนาง N ถนนกระบี่ - เขาทอง ถ. นพรัตน์ธารา ไปหาดนพรัตน์ฯไปบ้านคลองสน จุดถ่ายทอดฯ

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลอ่าวนาง ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูปผลผลิต ( ผลิตภัณฑ์จาก กะลามะพร้าว ) วิทยากรประจำจุด นางสุภา แขวงหลี สถานที่ดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 11 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ N สถานีอนามัยช่องพลี ถนนกระบี่ - เขาทอง ถนน นพรัตน์ธารา ไปหาดนพรัตน์ธารา ไปบ้านคลองสน จุดถ่ายทอด

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลอ่าวนาง ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำผ้ามัดย้อม วิทยากรประจำจุด นางละไม หลีจิ สถานที่ดำเนินการ 71/1 หมู่ที่ 1 บ้านนาไทย ตำบล อ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โทร. 089-8673838 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 8 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ N ศูนย์ท่องเที่ยว ถนนกระบี่ - เขาทอง ถนนนาไทย จุดถ่ายทอดฯ

4 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลอ่าวนาง ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูปผลผลิต ( ข้าวซ้อมมือ ) วิทยากรประจำจุด นางร่อฝ๊า คมขำ สถานที่ดำเนินการ 3 หมู่ที่ 6 บ้านคลองสน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โทร. 089-7300186 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 8 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ N ถ. กระบี่ - เขาทอง ตลาดหนองทะเล ไปหาดนพรัตน์ธารา ไปหาดคลองม่วง จุดถ่ายทอด วัดคลองสน

5 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอ่าวนาง ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์ม น้ำมัน วิทยากรประจำจุด นายทำนอง คมขำ สถานที่ดำเนินการ 19 หมู่ที่ 6 บ้านคลองสน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โทร. 087-2660580 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ N ถนนกระบี่ - เขาทอง ตลาดหนองทะเล ไปหาดนพรัตน์ธารา วัดคลองสน ไปหาดคลองม่วง จุดถ่ายทอดฯ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำผ้าบาติก วิทยากรประจำจุด นางสาวมาลาริน วังพล สถานที่ดำเนินการ 83 หมู่ที่ 4 บ้านนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google