งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอ่าวนาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอ่าวนาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอ่าวนาง
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำผ้าบาติก วิทยากรประจำจุด นางสาวมาลาริน วังพล สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ N ถนนกระบี่ - เขาทอง ถ.นพรัตน์ธารา จุดถ่ายทอดฯ ไปบ้านคลองสน ไปหาดนพรัตน์ฯ

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอ่าวนาง
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูปผลผลิต (ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว) วิทยากรประจำจุด นางสุภา แขวงหลี สถานที่ดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ สถานีอนามัยช่องพลี N ถนนกระบี่ - เขาทอง ถนน นพรัตน์ธารา จุดถ่ายทอด ไปบ้านคลองสน ไปหาดนพรัตน์ธารา

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอ่าวนาง
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำผ้ามัดย้อม วิทยากรประจำจุด นางละไม หลีจิ สถานที่ดำเนินการ /1 หมู่ที่ 1 บ้านนาไทย ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ ศูนย์ท่องเที่ยว N ถนนกระบี่ - เขาทอง ถนนนาไทย จุดถ่ายทอดฯ

4 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอ่าวนาง
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูปผลผลิต (ข้าวซ้อมมือ) วิทยากรประจำจุด นางร่อฝ๊า คมขำ สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านคลองสน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ N ถ.กระบี่ - เขาทอง ตลาดหนองทะเล ไปหาดนพรัตน์ธารา วัดคลองสน จุดถ่ายทอด ไปหาดคลองม่วง

5 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอ่าวนาง
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน วิทยากรประจำจุด นายทำนอง คมขำ สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านคลองสน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนมกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ ถนนกระบี่ - เขาทอง ตลาดหนองทะเล N ไปหาดนพรัตน์ธารา วัดคลองสน ไปหาดคลองม่วง จุดถ่ายทอดฯ


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอ่าวนาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google