งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนศาสตร์กายภาพ  การแทรกสอด (Interference / superposition)  การเลี้ยวเบนและแทรกสอดผ่านช่องเปิดคู่  การเลี้ยวเบนและแทรกสอดผ่านช่องเปิดเดี่ยว  การสะท้อนกลับเฟส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนศาสตร์กายภาพ  การแทรกสอด (Interference / superposition)  การเลี้ยวเบนและแทรกสอดผ่านช่องเปิดคู่  การเลี้ยวเบนและแทรกสอดผ่านช่องเปิดเดี่ยว  การสะท้อนกลับเฟส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนศาสตร์กายภาพ  การแทรกสอด (Interference / superposition)  การเลี้ยวเบนและแทรกสอดผ่านช่องเปิดคู่  การเลี้ยวเบนและแทรกสอดผ่านช่องเปิดเดี่ยว  การสะท้อนกลับเฟส  แสงโพลาไรส์ 01420118 ฟิสิกส์เบื้องต้น II 2/2556 ภุชงค์ กิจอำนาจสุข http://pirun.ku.ac.th/~fscipuki/118

2 หลักการแทรกสอด ( การซ้อนทับ )  สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มาจากแหล่งกำเนิดที่ ต่างกัน จำนวนอย่างน้อย 2 จุด จะสามารถรวมกันได้แบบ เวกเตอร์ เรียกการรวมกันแบบนี้ว่า การซ้อนทับได้ (superposition principle)  ดังนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดต่างกัน สามารถ รวมแบบ เสริมกัน (constructive interference) หรือ หักล้างกัน (destructive interference) แทรกสอดแบบเสริมกัน แทรกสอดแบบ หักล้างกัน 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - ทัศนศาสตร์กายภาพ 2

3 การแทรกสอดผ่านช่องเปิดคู่  แสงเอกรงค์ ( ความยาวคลื่นเดียว ) ผ่านช่องเปิดคู่ 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - ทัศนศาสตร์กายภาพ 3

4 ตัวอย่าง 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - ทัศนศาสตร์กายภาพ 4

5 คำถาม  ฉากอยู่ที่ระยะ 3.0m จากช่องเปิดคู่ซึ่งมีระยะระหว่างช่องเปิด 15nm แสงเอกรงค์ความยาวคลื่น 4000nm ระยะห่างจาก แถบสว่างอันดับที่ m=2 กับแถบสว่างอันดับที่ m=1 มีค่าเท่าใด 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - ทัศนศาสตร์กายภาพ 5

6 การสะท้อนกลับเฟสและการแทรกสอดผ่าน ฟิลม์บาง 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - ทัศนศาสตร์กายภาพ 6 film t

7 ตัวอย่างการสะท้อนจากฟิลม์บาง 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II - ทัศนศาสตร์กายภาพ 7 n d


ดาวน์โหลด ppt ทัศนศาสตร์กายภาพ  การแทรกสอด (Interference / superposition)  การเลี้ยวเบนและแทรกสอดผ่านช่องเปิดคู่  การเลี้ยวเบนและแทรกสอดผ่านช่องเปิดเดี่ยว  การสะท้อนกลับเฟส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google