งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1. สื่อกลางแบบมี สาย 2. สื่อกลางแบบไร้ สาย สื่อกลางการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1. สื่อกลางแบบมี สาย 2. สื่อกลางแบบไร้ สาย สื่อกลางการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 1. สื่อกลางแบบมี สาย 2. สื่อกลางแบบไร้ สาย สื่อกลางการสื่อสาร

2 2 1. สื่อกลางแบบมีสาย

3 1. สายโคแอกเชียล (Coaxcial Cable) เป็นสายสัญญาณที่ประกอบด้วย ลวดทองแดงอยู่ตรงกลาง หุ้มด้วย ฉนวนพลาสติก 1 ชั้น แล้วจึงหุ้มด้วย ทองแดงที่ถักเป็นแผ่นแล้วหุ้มภายนอก อีกชั้นหนึ่งด้วยฉนวน ใช้ในระบบ โทรทัศน์ ความเร็วในการส่ง ข้อมูล 350 Mbps ระยะทาง 2-3 Mile

4 2. สายคู่ตีเกลียว (Twist Pair) สายคู่ตีเกลียว แต่ละคู่สาย ทองแดงจะถูกพันกันตามมาตรฐานเพื่อ ลดการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากคู่สายข้างเคียงภายในเคเบิลเดียวกัน หรือจากภายนอก สายคู่ตีเกลียวสามารถ ส่งข้อมูลในระยะทางได้ไกลหลาย กิโลเมตร และเนื่องจาก สายคู่ตีเกลียว มี ราคาไม่แพงมาก ใช้ส่งข้อมูลได้ดี น้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง จึงถูก ใช้งานอย่างกว้างขวาง ตัวอย่าง คือ สายโทรศัพท์ สายแบบนี้มี 2 ชนิดคือ

5 สายคู่เกลียวบิดที่ใช้กับเครือข่าย LAN แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. STP (Shielded Twisted Pairs) สายคู่ตีเกลียวมี Shield 2. UTP (Unshielded Twisted Pairs) สายคู่ตีเกลียวแบบไม่มี Shield

6 STP (Shielded Twisted Pairs)  สายคู่เกลียวบิดแบบมีส่วนป้องกัน สัญญาณรบกวน มีส่วนที่เพิ่มมาคือ ส่วนที่ป้องกันสัญญาณรบกวนจาก ภายนอก ซึ่งชั้นที่ป้องกัน จะเป็นโลหะบาง ๆ หรือใยโลหะที่ถัก เป็น ตาข่าย  จุดประสงค์ของการเพิ่มชั้นห่อหุ้ม เพื่อป้องกันการรบกวนจากคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า เช่น คลื่นวิทยุจาก แหล่งต่าง ๆ

7 UTP (Unshielded Twisted Pairs)  เรียกว่าสาย UTP  เป็นสายสัญญาณที่นิยมใช้กันมาก ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เนื่องจากราคาถูก  การใช้สายนี้ความยาวต้องไม่เกิน 100 เมตร  โดยการเชื่อมต่อโดยใช้ Star Topology โดยต่อเข้ากับหัวต่อ สัญาณแบบ RJ-45 แล้วนำไป เสียบเข้ากับ Hub  สาย UTP มีหลายเกรด (Category) ถ้าในมารฐาน 100 BASE T จะใช้สาย UTP CAT-5

8 3. สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optical Cable ) Fiber Optics ลักษณะ ภายนอกจะเหมือนกับสาย โคแอกเชียล แต่โครงสร้างภายในจะเป็น ใยแก้ว ส่งสัญญาณโดยใช้ลำแสง แทน ไฟฟ้า สามารถส่งได้ไกลหลายกิโลเมตร สายใยแก้วนำแสงจะมี 2 ชนิด คือ 1. แบบส่งเป็นลำแสงตรง (Single Mode) 2. แบบส่งเป็นลำแสงสะท้อนหักเห ภายในสาย (Multi Mode)

9 สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

10 10 2. สื่อกลางแบบไร้ สาย Wireless

11 11 เครือข่าย LAN ไร้สาย (Wireless LAN) คือ เครือข่ายที่อาศัยคลื่นวิทยุ ในการรับส่งข้อมูล เช่น ที่บ้าน อาจเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านเครื่อง ที่ทำหน้าที่ เชื่อมต่อผ่านโมเด็ม ได้จากทุกห้อง ในบ้าน เนื่องจากคลื่นวิทยุนี้มีคุณสมบัติ ในการทะลุทะลวงสิ่งกีดขวาง ต่างๆ ได้ดี

12 12 2.1 ระบบคลื่น ไมโครเวฟ

13

14 14 2.2 ดาวเทียม (Satel lite) Up-linkDown-link มีอุปกรณ์ระบบทวน สัญญาณ (Repeater)

15 ระบบดาวเทียม (Satellite System) ใช้หลักการคล้ายกับระบบ ไมโครเวฟ ในส่วนของการยิง สัญญาณจากแต่ละสถานีต่อกันไปยัง จุดหมายโดยอาศัยดาวเทียมที่โคจร อยู่รอบโลก ขั้นตอนในการส่ง สัญญาณมี 3 ขั้นตอน คือ 1. การ Up-Link 2. ตรวจสอบสถานีปลายทาง 3. Down-Link อัตราความเร็วใน การส่ง 1-2 Mbps

16 จะอาศัยการส่งสัญญาณของ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการส่งผ่าน ข้อมูล ประเทศไทยนำเข้ามาใช้ใน ราว ๆ ปี พ. ศ. 2526 เป็นแบบอะ นาล็อก หรือที่เรียกว่าระบบ 800 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular)

17 คลื่นวิทยุ (Radio Wave) การใช้คลื่นวิทยุเป็นสื่อนำ สัญญาณในการรับ - ส่งข้อมูล มีข้อดี คือ สามารถส่งได้รอบทิศทางโดยไม่ ต้องใช้สาย คลื่นสามารถเดินทางผ่าน วัตถุกีดขวางได้ จะมีปัญหากับการขอ อนุญาตใช้คลื่นความถี่

18 อินฟราเรด (Infrared Wave) คลื่นอินฟราเรดถูกนำไปใช้ในการส่ง ข้อมูลระยะใกล้ เช่น ในรีโมตคอนโทรลของ ทีวี วิทยุ เป็นต้น เพราะราคาถูก มี คุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถสะท้อนกลับ วัตถุได้ ข้อเสีย มีพลังงานต่ำ และเดินทางใน แนวเส้นตรง ไม่สามารถเดินทางผ่านวัตถุ กีดขวางได้ และข้อจำกัดของแสง


ดาวน์โหลด ppt 1 1. สื่อกลางแบบมี สาย 2. สื่อกลางแบบไร้ สาย สื่อกลางการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google