งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

863封面863封面 ทองคำ เขียว. 强的纳米863(外包装图)强的纳米863(外包装图) นาโน 863 อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถนะการ เจริญเติบโตของพืชและสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "863封面863封面 ทองคำ เขียว. 强的纳米863(外包装图)强的纳米863(外包装图) นาโน 863 อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถนะการ เจริญเติบโตของพืชและสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 863封面863封面 ทองคำ เขียว

2 强的纳米863(外包装图)强的纳米863(外包装图) นาโน 863 อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถนะการ เจริญเติบโตของพืชและสัตว์

3 纳米小常识1纳米小常识1 ● นาโน คืออะไร ? คำตอบ : เป็นหน่วยวัดความยาว 1 นาโนเมตร = หนึ่งในพันล้านเมตร ● วัสดุนาโนคืออะไร ? คำตอบ : วัสดุที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ อนุภาคตั้งแต่ 1 ถึง 100 นาโนเมตร จัดเป็นกลุ่มของ วัสดุนาโน เกร็ดความรู้ นาโน

4 纳米小常识2纳米小常识2 ● อะไรคือเทคโนโลยีนาโน ? เป็นการศึกษาถึงคุณสมบัติของวัตถุที่มีขนาด เล็กๆในระดับ 0.1 ~ 100 นาโนเมตร ว่ามี คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงผิดแผกจากเดิมไป อย่างไร แค่ไหน ● อัตราเร่งในปฎิกิริยาทางแสงของวัสดุนาโนเป็น อย่างไร ? วัสดุนาโนมีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับพลัง แสง คลื่นพลังงานอื่นๆได้อย่างเข้มข้นแล้วเก็บ สะสมไว้ภายในตัวมัน แปรเปลี่ยนพลังคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพ และ ทางเคมีเปลี่ยนไปจากเดิม เกร็ดความ รู้ นาโน

5 863的工作模式 863的工作模式 ● ดูดซับสะสมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แล้ว ปลดปล่อยออกมา หลักการทำงานของ นาโน 863 863 ปลดป ล่อย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 2 ~ 25 ไมโครเมตร คลื่น แม่เหล็กไฟ ฟ้า ดูด ซับ สะสม แปรเปลี่ยน

6 863的工作模式 863的工作模式 ● ดูดซับช่วงคลื่น ผังแสดงการทำงานของ นาโน 863 เครื่องรั บวิทยุ 863 10 -8 10 -6 10 -4 10 0 10 4 ช่วงคลื่น /m อัลตราไวโอเล็ท แสงที่มองเห็น อินฟราเรด ไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ

7 863的工作模式 863的工作模式 ● ชื่อ และ ความหมาย นาโน 863 อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถนะการ เจริญเติบโตของพืชและสัตว์ เฉียงติ นาโน 863 นาโน 863 ชื่อบริษัท หน่วยความยาว ชื่อโครงการทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ใช้งานทางการเกษตร

8 水与生命之光水与生命之光 น้ำ กับคลื่นแห่งชีวิต น้ำกลุ่มใหญ่น้ำกลุ่มเล็ก 863 แหล่งแสง

9 ● ปุ๋ย ยา สารเคมีเกษตรที่ใช้ถูกดูดนำไปใช้ ประโยชน์ได้เท่าไร ? 30 % ● ปุ๋ย ยาสารเคมีเหล่านี้อาศัยอะไรเป็นตัวกลางใน การนำเข้าสู่ภายในต้นพืช ? น้ำ ● ผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ นาโน 863 ทำให้น้ำ ปุ๋ย และอาหารสัตว์ถูกดูดซึมได้ง่าย ด้วยน้ำที่มีขนาดเล็กละเอียดลง ทำให้การใช้ ประโยชน์ได้มากขึ้น ช่วยให้ประหยัด ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ลงได้ในระดับหนึ่งที่น่าพอใจ 水与吸收利用率水与吸收利用率 อัตราส่วนของน้ำที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้

10 เมล็ดพืชงอกดี เมื่อย้ายกล้าลงแปลง ปลูกมีอัตรารอดสูง 863有什么效果863有什么效果 ประสิทธิผลของ นา โน 863 ผลดกผลโตสม่ำเสมอสีเข้ม สุกแก่ เก็บก่อนเวลาเจ็ด ~ แปดวัน ลดปุ๋ยลดยา แต่ ประสิทธิภาพกลับเพิ่ม สัตว์เลี้ยงโตไว ผิวขนแวววาว ย่อยได้ดี ขี้ไม่เหม็น ตัวอ้วน แข็งแรง โรคน้อย ไข่ดก นมดี

11 ถูกต้อง มีประสิทธิภาพใช้งานได้ จริง และด้วยวิธีง่ายๆ ! 863好不好用?863好不好用? นาโน 863 ดีจริงหรือ ? โดยการ สอดใส่วางตั้ง และ ดึงหยิบยก ออก เท่านั้น!

12 ราคาตัวละ 2,000.00 บาท ใช้งานได้นานถึง 5 ปี เฉลี่ยวันละ 1.10 บาทเท่า นั้นเอง 863贵不贵863贵不贵 นาโน 863 ราคาแพง ไปไหม ? ● มาคิดคำนวณดู

13 农业发展的几个阶段农业发展的几个阶段 ● ในยุคสมัยโบราณ : เผาป่าหักล้างถางพงขุดดินปลูก พืช ตามแต่ฟ้าดินอำนวย ● การเกษตรในยุคสมัยปัจจุบัน : ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก ใหญ่ในการเพาะปลูกเพิ่ม ผลผลิต ● แนวโน้มที่จะดำเนินวัฒนาต่อไป : การใช้หลัก วิชาการทางฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสม ขั้นตอนวิวัฒนาการทางการเกษตรใน อดีตที่ผ่านมา

14 863背面863背面 นำเทพแห่งความมั่งคั่ง สถิตอยู่คู่ครัวเรือน นาโน 863


ดาวน์โหลด ppt 863封面863封面 ทองคำ เขียว. 强的纳米863(外包装图)强的纳米863(外包装图) นาโน 863 อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถนะการ เจริญเติบโตของพืชและสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google