งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

  ยุคของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้ เป็น 5 ยุค ยุคของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "  ยุคของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้ เป็น 5 ยุค ยุคของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2   ยุคของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้ เป็น 5 ยุค ยุคของคอมพิวเตอร์

3   อยู่ระหว่างปี พ. ศ. 2488 ถึง พ. ศ. 2501 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ ใช้หลอดสุญญากาศซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าสูง จึงมีปัญหาเรื่อง ความร้อนและไส้หลอดขาดบ่อย ถึงแม้จะมีระบบระบาย ความร้อนที่ดีมาก การสั่งงานใช้ภาษาเครื่องซึ่งเป็นรหัสตัว เลขที่ยุ่งยากซับซ้อน เครื่องคอมพิวเตอร์ของยุคนี้มีขนาด ใหญ่โต เช่น มาร์ค วัน (MARK I), อีนิแอค (ENIAC), ยู นิแวค (UNIVAC) คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1

4   มาร์ค วัน คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1

5   อินิแอค คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1

6   ยูนิแวค คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1

7   คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง อยู่ระหว่างปี พ. ศ. 2502 ถึง พ. ศ. 2506 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ทรานซิสเตอร์ โดยมีแกนเฟอร์ไรท์เป็น หน่วยความจำ มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองใน รูปของสื่อบันทึกแม่เหล็ก เช่น จานแม่เหล็ก ส่วนทางด้านซอฟต์แวร์ก็มีการพัฒนาดีขึ้น โดยสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ระดับสูงซึ่งเป็นภาษาที่เขียนเป็นประโยคที่ คนสามารถเข้าใจได้ เช่น ภาษาฟอร์แทน ภาษาโคบอล เป็นต้น ภาษาระดับสูงนี้ได้มี การพัฒนาและใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2

8

9   คอมพิวเตอร์ยุคที่สาม อยู่ระหว่างปี พ. ศ. 2507 ถึง พ. ศ. 2512 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) โดย วงจรรวมแต่ละตัวจะมีทรานซิสเตอร์บรรจุอยู่ ภายในมากมายทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์จะ ออกแบบซับซ้อนมากขึ้น และสามารถสร้าง เป็นโปรแกรมย่อย ๆ ในการกำหนดชุดคำสั่ง ต่าง ๆ ทางด้านซอฟต์แวร์ก็มีระบบควบคุมที่ มีความสามารถสูงทั้งในรูประบบแบ่งเวลาการ ทำงานให้กับงานหลาย ๆ อย่าง คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3

10   คอมพิวเตอร์ยุคที่สี่ ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2513 จนถึงปัจจุบัน เป็นยุคของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ วงจรรวมความจุสูงมาก (Very Large Scale Integration : VLSI) เช่น ไมโคร โพรเซสเซอร์ที่บรรจุทรานซิสเตอร์นับหมื่น นับแสนตัว ทำให้ขนาดเครื่องคอมพิวเตอร์มี ขนาดเล็กลงสามารถตั้งบนโต๊ะในสำนักงาน หรือพกพาเหมือนกระเป๋าหิ้วไปในที่ต่าง ๆ ได้ ขณะเดียวกันระบบซอฟต์แวร์ก็ได้พัฒนา ขีดความสามารถสูงขึ้นมาก มีโปรแกรมสำเร็จ ให้เลือกใช้กันมากทำให้เกิดความสะดวกใน การใช้งานอย่างกว้างขวาง คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4

11   คอมพิวเตอร์ยุคที่ห้า เป็นคอมพิวเตอร์ที่ มนุษย์พยายามนำมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการเก็บ ความรอบรู้ต่าง ๆ เข้าไว้ในเครื่อง สามารถ เรียกค้นและดึงความรู้ที่สะสมไว้มาใช้งานให้ เป็นประโยชน์ คอมพิวเตอร์ยุคนี้เป็นผลจาก วิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ประเทศต่างๆ ทั่วโลกไม่ ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศใน ทวีปยุโรปกำลังสนใจค้นคว้าและพัฒนา ทางด้านนี้กันอย่างจริงจัง คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5

12

13   จงเขียน ประวัติของ คอมพิวเตอร์ มีกี่ยุค แต่ละยุค เป็นอย่างไรบ้าง ใบงาน


ดาวน์โหลด ppt   ยุคของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้ เป็น 5 ยุค ยุคของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google