งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

315281 การถ่ายภาพ 1 หลักการทางฟิสิกส์เกี่ยวกับระบบแสงของ กล้องถ่ายรูปในกรณีทั่วไป น้ำยาเคมีบนฟิล์ม และระบบความไวของฟิล์ม กล้องถ่ายรูป เอ็กซ์โพสเซอร์ โฟโตกราฟิกคอมโพซิชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "315281 การถ่ายภาพ 1 หลักการทางฟิสิกส์เกี่ยวกับระบบแสงของ กล้องถ่ายรูปในกรณีทั่วไป น้ำยาเคมีบนฟิล์ม และระบบความไวของฟิล์ม กล้องถ่ายรูป เอ็กซ์โพสเซอร์ โฟโตกราฟิกคอมโพซิชัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 315281 การถ่ายภาพ 1 หลักการทางฟิสิกส์เกี่ยวกับระบบแสงของ กล้องถ่ายรูปในกรณีทั่วไป น้ำยาเคมีบนฟิล์ม และระบบความไวของฟิล์ม กล้องถ่ายรูป เอ็กซ์โพสเซอร์ โฟโตกราฟิกคอมโพซิชัน แผ่นกรองแสง การใช้ไฟแว้บ สูตรน้ำยา ต่างๆ การล้างฟิล์มขาวดำ การล้างรูปขาวดำ การอัดภาพ การขยายภาพ และปัญหาพิเศษ

2 คลื่นแสง (light wave) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เดินทางในสุญญากาศด้วยอัตราเร็ว 3 x 10 8 m/s และลดลงในตัวกลางอื่นๆ เป็นคลื่นตามขวาง

3 ระยะทางหนึ่งลูกคลื่น เรียกว่า ความยาวคลื่น จำนวนคลื่นที่ผ่านจุดๆหนึ่งในหนึ่งวินาที เรียกว่า ความถี่ f อัตราเร็วมีความสัมพันธ์ คือ

4 คลื่นแสงช่วงที่สามารถมองเห็นได้ มีความยาวคลื่นระหว่าง 400 - 700 nm

5 สเปคตรัมมองเห็นได้ (the visible spectrum) ในวิชาการถ่ายรูป คลื่นแสงจะรวมถึง UV และ IR ด้วย แสงที่ตามองเห็นในทางการถ่ายภาพจะแบ่งเป็น 3 แถบสี น้ำเงิน - ม่วง 400-500 นาโนเมตร เขียว 500-600 นาโนเมตร แดง 600-700 นาโนเมตร

6 400-500 nm 500-600 nm 600-700 nm


ดาวน์โหลด ppt 315281 การถ่ายภาพ 1 หลักการทางฟิสิกส์เกี่ยวกับระบบแสงของ กล้องถ่ายรูปในกรณีทั่วไป น้ำยาเคมีบนฟิล์ม และระบบความไวของฟิล์ม กล้องถ่ายรูป เอ็กซ์โพสเซอร์ โฟโตกราฟิกคอมโพซิชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google