งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO หัวพ่นน้ำยางคอมปาวด์ สำหรับ สร้างสระกัก เก็บน้ำเพื่อการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO หัวพ่นน้ำยางคอมปาวด์ สำหรับ สร้างสระกัก เก็บน้ำเพื่อการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO หัวพ่นน้ำยางคอมปาวด์ สำหรับ สร้างสระกัก เก็บน้ำเพื่อการเกษตร

2 ผู้ร่วมโครงการ นายบุญฤทธิ์ คงเจริญ ที่ปรึกษา รศ. อาซีซัน แก สมาน นายสมคิด ศรี สุวรรณ นายอภิชาต ตัน โลหะกุล นายวิชพล คุ่ย คุ้ย

3 วัตถุประสงค์  ผลิตชุดพ่นน้ำยางเพื่อสร้าง อ่างเก็บน้ำ

4 - มีน้ำหนักมาก เคลื่อนย้ายลำบาก - มีอัตราเสี่ยงต่อการระเบิดของถังความ ดัน - ไม่สามารถพ่นน้ำยางต่อเนื่องได้ - ต้นทุนสูง แก้ปัญหา ศึกษาวิธีการผลิตชุด พ่นน้ำยางแบบใหม่ วัตถุประสงค์ ( ต่อ )

5 แผนการดำเนินงาน Action Plan Do Check

6 Plan - ประชุมวางแผนการสร้างสระ น้ำที่ภาคตะวันออก - วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับการ สร้างสระน้ำ - วางแผนการแก้ปัญหา - หาแหล่งทุนจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์

7 ศึกษาทฤษฎีกลศาสตร์ ของไหล DO กลศาสตร์ของไหล : Q = AV โดย Q คือ อัตราการ ไหล A คือ  ของท่อ V คือ ความเร็ว เฉลี่ย

8 DO ( ต่อ ) ออกแบบหัวพ่น แบบสุญญากาศ เมื่อ Q = A 1 V 1 = A 2 V 2

9 DO ( ต่อ ) ผลิตหัวพ่น ตามแบบ

10 Check ทำการพ่นและทดสอบหัวพ่น แบบสุญญากาศ เช่น - ปรับระยะเข็มลม - ปรับความดัน - ปรับขนาดท่อส่งลม - เช็คอัตราการไหล ชุดหัวพ่นแบบ สุญญากาศ

11 การพ่นสระน้ำโดยใช้หัวพ่นแบบ สุญญากาศ Action

12  มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก  มีความปลอดภัยในการ ใช้งาน  สามารถพ่นน้ำยางได้ อย่างต่อเนื่อง  ต้นทุนต่ำ ข้อดีหัวพ่นแบบ สุญญากาศ

13 Company LOGO ขอบคุณ มหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย ( สกว.)


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO หัวพ่นน้ำยางคอมปาวด์ สำหรับ สร้างสระกัก เก็บน้ำเพื่อการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google