งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนการควบคุม (Control System Plan) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ระบบ การตรวจสอบผู้ผลิตตามกระบวนการรับรองสิ่ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนการควบคุม (Control System Plan) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ระบบ การตรวจสอบผู้ผลิตตามกระบวนการรับรองสิ่ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนการควบคุม (Control System Plan) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ระบบ การตรวจสอบผู้ผลิตตามกระบวนการรับรองสิ่ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อทำการตรวจรับรอง (Inspection) ข้าวหอม มะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ในฐานะ Certification Body ตามมาตรฐาน EC Reg. No.510/2006 และ EC Reg.1898/2006

3 ความเป็นมาขององค์กร เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบ การเป็นผู้ให้การ รับรองการผลิตสินค้าอินทรีย์ EUREPGAP สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GIP) และอื่น ๆ ได้รับการยอมรับและแต่งตั้งโดยหน่วยงานซึ่งดูแลเกี่ยวกับการ ให้การรับรองในยุโรป ซึ่งรับรองโดย Sincert และ IFOAM ตาม มาตรฐาน ISO 65 และ EN 45011 ในอิตาลี มีสำนักงานใหญ่และสำนักงานย่อยอีก 9 สาขา ในประเทศอิตาลี มีบริษัทมากกว่า 60,000 บริษัทที่ได้รับการ รับรอง โดย 1ใน 5 ของบริษัทดังกล่าวได้รับการรับรองโดย Bioagricert Srl. ในระดับนานาชาติ มีสาขาอยู่ในหลาย ๆ ประเทศ เช่น เม็กซิโก บราซิล โคลอมเบีย บัลแกเรีย ตุรกี เซอร์เบีย สโลเวเนีย โปแลนด์ จีน เกาหลีใต้ และไทย

4 ความเป็นมาขององค์กร เริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 หลากหลายโครงการในประเทศไทยที่ บริษัทไบโออะกริเสิร์ช(ไทยแลนด์) จำกัด ได้ให้การ รับรอง –ข้าวอินทรีย์ –พืช ผัก และผลไม้อินทรีย์ –น้ำมันมะพร้าวอินทรีย์ –น้ำมันปาล์มอินทรีย์ –กาแฟอินทรีย์ –แป้งมันสำปะหลัง และน้ำตาลอินทรีย์

5 ความเป็นมาขององค์กร ในส่วนของการรับรอง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Bioagricert Srl. ประเทศอิตาลี ได้ทำการตรวจ รับรองตามมาตรฐาน GIP ในสินค้าทาง การเกษตรหลากหลายโครงการ เช่น –Brindisi Extra-virgin olive oil –“Pecorino Pugliese” Cheese –Lunugiana Honey –Sant’Andrea Piemonte Rice –Altamura Bread

6 ผลงานการตรวจรับรองในประเทศไทย ผลงานการตรวจรับรองในประเทศไทย พื้นที่ทางการเกษตร ผู้แปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ และผู้จำหน่ายสินค้าเกษตร อินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง โดย บริษัท ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด ลำดับองค์กรประเภทการ ตรวจ รับรอง ผลิตภัณฑ์จำนวน ( ราย ) พื้นที่ ( ไร่ ) 1. จังหวัดบุรีรัมย์เกษตรกรข้าวเปลือกหอม มะลิอินทรีย์ 4326,250.00 2. จังหวัด นครราชสีมา เกษตรกรข้าวเปลือกหอม มะลิอินทรีย์ 251,987.50 3. บ. เอพีแซด คอร์ ปอเรชัน จำกัด - อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ - อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี - จ. สุพรรณบุรี ผู้แปรรูป / ผู้จำหน่าย กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร ข้าวปรุงรสอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ ผักอินทรีย์ 25 44 1 309.00 523.00 25.00

7 4. บ. ชาฉุยฟง จำกัด - จ. เชียงราย ผู้แปรรูป / ผู้จำหน่าย เกษตรกร ชาอินทรีย์ 1700.00 5.Organic Oil S.P.A. (Italy) - จ. ชุมพร ผู้จำหน่าย เกษตรกร / ผู้แปร รูป น้ำมันปาล์มอินทรีย์ ปาล์มน้ำมันอินทรีย์ 1.3,862.50 6. บ. เอิร์ธบอร์น จำกัด - จ. สมุทรสงคราม - จ. ชลบุรี ผู้แปรรูป / ผู้จำหน่าย เกษตรกร น้ำมันมะพร้าว อินทรีย์ มะพร้าวอินทรีย์ 2121 382.00 2,927.50 7. บ. แนชเชอรัล ฟู้ด จำกัด - จ. ราชบุรี - จ. กาญจนบุรี ผู้แปรรูป / ผู้จำหน่าย เกษตรกร ผลไม้อบแห้ง อินทรีย์ ผลไม้อินทรีย์ 2222 99.625 380.00 8. บ. เซาท์อิสต์เอเชีย ออร์แกนิค จำกัด - จ. นครราชสีมา ผู้จำหน่าย เกษตรกร น้ำตาลอินทรีย์, แป้งมันสำปะหลัง อินทรีย์, organic moltodextrin มันสำปะหลังอินทรีย์ อ้อยอินทรีย์ 3333 1,696.00 4,033.00

8 9. บ. ท็อปออร์กานิกโปรดัก แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด - จ. พะเยา - จ. เชียงราย ผู้แปรรูป / ผู้ จำหน่าย เกษตรกร ข้าวหอมมะลิอินทรีย์, ข้าวหอมมะลิแช่แข็ง อินทรีย์, กาแฟอินทรีย์, กะทิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กาแฟอินทรีย์ 34 175 11 1,121.00 5,132.31 167.00 10. สหกรณ์การเกษตรไร้ สารเคมีจำกัด จ. อุบลราชธานี กลุ่มเกษตรกร / ผู้แปรรูป ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 3397,038.00 11. บ. รีเวอร์แคว อินเตอร์ เนชันแนล อุตสาหกรรม อาหาร จำกัด - จ. กาญจนบุรี - จ. ราชบุรี - จ. จันทบุรี - จ. พะเยา - จ. เชียงใหม่ - จ. สุราษฏร์ธานี - จ. ชัยภูมิ - จ. สุรินทร์ - จ. สระแก้ว ผู้จำหน่าย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผัก / ผลไม้อินทรีย์ ผลไม้อินทรีย์ ผัก / ผลไม้อินทรีย์ หน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ 4 1 2 1 40 42 342.31 257.19 6.00 10.00 33.50 29.00 200.00 25.25 131.00

9 12. บ. ดอยช้าง เฟรช โรส เต็ดคอฟฟี่ จำกัด - จ. เชียงราย ผู้แปรรูป / ผู้จำหน่าย กลุ่มเกษตรกร กาแฟอินทรีย์, มะคาเดเมียอินทรีย์ กาแฟอินทรีย์, มะคาเดเมียอินทรีย์ 321,092.00 13.Action Group Co.,Ltd.(Cambodia) ผู้แปรรูป / เกษตรกร ข้าวอินทรีย์ 49150.00 14. บ. เจียเม้ง จำกัดผู้แปรรูป / ผู้จำหน่าย ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ -- 15. บ. สามพรานฟู้ดส์จำกัดผู้แปรรูป / ผู้จำหน่าย เครื่องดื่มอินทรีย์ -- 16. บ. อุทัย โปรดิวส์จำกัดผู้แปรรูป / ผู้จำหน่าย ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ -- 17. บ. สยามเกรนส์ จำกัดผู้แปรรูป / ผู้จำหน่าย ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ -- 18. บ. เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด ( มหาชน ) ผู้แปรรูป / ผู้จำหน่าย เกษตรกร กุ้งอินทรีย์ 1100.00 19. บ. โนวาซายน์ จำกัดผู้แปรรูป / ผู้จำหน่าย ปัจจัยการผลิตอินทรีย์ -- 20. บ. เชียงใหม่ ออร์แกนิก สปา จำกัด ผู้แปรรูป / ผู้จำหน่าย สบู่ออร์แกนิก --

10 แผนการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนการควบคุม และการให้คำรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ แผนการปฏิบัติงานวันที่ดำเนินการสถานที่ดำเนินการ 1. การจัดทำแผนการควบคุม การปฏิบัติงาน 28 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2550Bioagricert Srl. ประเทศอิตาลี 2. การประชุมหารือร่วมกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 18 ตุลาคม 2550 จังหวัดร้อยเอ็ด 3. การรับสมัครเกษตรกร 18-23 ตุลาคม 2550 จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดศรีษะเกษ 4. การรวบรวมใบสมัคร / การ คัดเลือกผู้ตรวจรับรอง ท้องถิ่นและการอบรม ผู้ตรวจรับรองท้องถิ่น 25-31 ตุลาคม 2550 จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดศรีษะเกษ 5. การส่งมอบงานครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 กรมทรัพย์สินทาง ปัญญา ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

11 แผนการปฏิบัติงานวันที่ดำเนินการสถานที่ดำเนินการ 6. การตรวจรับรองครั้งที่ 15-16 พฤศจิกายน 2550 พื้นที่ของเกษตรกรทุกรายที่ทำ การสมัครเข้าร่วมโครงการสิ่ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ 7. การตรวจรับรองครั้งที่ 219-30 พฤศจิกายน 2550 พื้นที่ของเกษตรกรที่ทำการ สมัครเข้าร่วมโครงการสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่ง กุลาร้องไห้ โดยกระบวนการสุ่ม 8. การตรวจรับรองผู้แปรรูป 19-30 พฤศจิกายน 2550 สถานที่แปรรูป ( โรงสี ) ที่ทำการ สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 แห่ง 9. การส่งมอบงานภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2550 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10. การตรวจรับรองผู้ส่งออก 14-18 มกราคม 2551 บริษัทผู้ส่งออกที่สมัครเข้าร่วม โครงการจำนวน 5 แห่ง 11. การประเมินผลการตรวจ รับรอง และการออก ใบรับรอง 21 มกราคม -8 กุมภาพันธ์ 2551Bioagricert Srl. ประเทศอิตาลี

12 แผนการปฏิบัติงานวันที่ดำเนินการสถานที่ดำเนินการ 12. การส่งมอบงานครั้งที่ 3 และ รายงานสรุปการจัดทำ แผนการควบคุมและการให้ คำรับรองสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ ฉบับร่าง 15 กุมภาพันธ์ 2551 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 13. การส่งมอบรายงานการ จัดทำแผนการควบคุมและ การให้คำรับรองสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

13 การออกใบรับรอง การออกใบรับรองให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทุ่ง กุลาร้องไห้ – ออกใบรับรองจำนวน 1 ชุดต่อ 1 อำเภอ พร้อมแนบรายชื่อเกษตรกร ที่ตั้ง และ จำนวนพื้นที่ของเกษตรกร การออกใบรับรองให้กับผู้แปรรูป ผู้จำหน่าย และ ผู้ส่งออก – ออกใบรับรอง 1 ใบต่อ ผู้แปรรูป ผู้ จำหน่าย และผู้ส่งออกแต่ละราย


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนการควบคุม (Control System Plan) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ระบบ การตรวจสอบผู้ผลิตตามกระบวนการรับรองสิ่ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google