งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หิน (Rock) โดย โดย ครูธันว์ชนก บัวคงดี. หิน คือ มวลของแข็งที่ประกอบ ไปด้วยแร่ชนิดเดียวกัน หรือหลายชนิดรวมตัวกัน อยู่ตามธรรมชาติ เนื่องจากองค์ประกอบของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หิน (Rock) โดย โดย ครูธันว์ชนก บัวคงดี. หิน คือ มวลของแข็งที่ประกอบ ไปด้วยแร่ชนิดเดียวกัน หรือหลายชนิดรวมตัวกัน อยู่ตามธรรมชาติ เนื่องจากองค์ประกอบของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หิน (Rock) โดย โดย ครูธันว์ชนก บัวคงดี

2 หิน คือ มวลของแข็งที่ประกอบ ไปด้วยแร่ชนิดเดียวกัน หรือหลายชนิดรวมตัวกัน อยู่ตามธรรมชาติ เนื่องจากองค์ประกอบของ เปลือกโลกส่วนใหญ่เป็น สารประกอบ ซิลิกอนไดออกไซด์ ( SiO 2 ) คือ มวลของแข็งที่ประกอบ ไปด้วยแร่ชนิดเดียวกัน หรือหลายชนิดรวมตัวกัน อยู่ตามธรรมชาติ เนื่องจากองค์ประกอบของ เปลือกโลกส่วนใหญ่เป็น สารประกอบ ซิลิกอนไดออกไซด์ ( SiO 2 ) ดังนั้นเปลือกโลกส่วนใหญ่ มักเป็นแร่ตระกูล ซิลิเกต

3 การจำแนกหิน ตามลักษณะการเกิด ได้ 3 ชนิด ตามลักษณะการเกิด ได้ 3 ชนิด 1. หินอัคนี 1. หินอัคนี 2. หินตะกอน / หิน ชั้น 2. หินตะกอน / หิน ชั้น 3. หินแปร 3. หินแปร

4 หินอัคนี เกิดจากการเย็นตัว และแข็งตัวของหิน หนืด เกิดจากการเย็นตัว และแข็งตัวของหิน หนืด

5 มี 2 ชนิด 1. อัคนีพุ 1. อัคนีพุ คือหินที่เย็นตัวอย่างรวดเร็ว เกิด บนเปลือกโลก มีลักษณะเนื้อละเอียด 2. อัคนีแทรกซอน / บาดาล 2. อัคนีแทรกซอน / บาดาล คือหินที่เย็นตัวอย่างช้าๆ เกิด ภายใต้เปลือกโลก มีลักษณะเนื้อหยาบ มีลักษณะเนื้อหยาบ

6 แหล่งกำเนิดหินอัคนี

7 ตัวอย่างหิน อัคนี ตัวอย่างหิน อัคนี

8 ตัวอย่างหินอัคนีพุ หินไรโอไลต์ หินไรโอไลต์ เนื้อละเอียดกว่า หินแกรนิต ประกอบด้วย ผลึกแร่หลาย ชนิด ประโยชน์ใช้ใน งานก่อสร้าง แหล่งที่พบ จังหวัดสระบุรี เพชรบูรณ์ เนื้อละเอียดกว่า หินแกรนิต ประกอบด้วย ผลึกแร่หลาย ชนิด ประโยชน์ใช้ใน งานก่อสร้าง แหล่งที่พบ จังหวัดสระบุรี เพชรบูรณ์

9 หินแอนดีไซต์ เนื้อแน่น ทึบ ละเอียดเป็นผลึก เล็กๆกระจัด กระจาย รูปผลึก มองด้วยตาเปล่า ไม่เห็นต้องส่อง ด้วยกล้อง จุลทรรศน์ เนื้อแน่น ทึบ ละเอียดเป็นผลึก เล็กๆกระจัด กระจาย รูปผลึก มองด้วยตาเปล่า ไม่เห็นต้องส่อง ด้วยกล้อง จุลทรรศน์ ประโยชน์ใช้ใน งานก่อสร้าง ทำ ถนน ประโยชน์ใช้ใน งานก่อสร้าง ทำ ถนน แหล่งที่พบ สระบุรีและ เพชรบูรณ์ แหล่งที่พบ สระบุรีและ เพชรบูรณ์

10 หินบะซอลต์ มีสีเข้ม เนื้อแน่น ผลึกมีขนาดเล็กมี รูพรุนทนทานต่อ การผุกร่อนเป็น แหล่งกำเนิด ของอัญมณี ( พลอยชนิดต่างๆ ) มีสีเข้ม เนื้อแน่น ผลึกมีขนาดเล็กมี รูพรุนทนทานต่อ การผุกร่อนเป็น แหล่งกำเนิด ของอัญมณี ( พลอยชนิดต่างๆ ) ประโยชน์ ใช้ทำ ถนน ก่อสร้าง ประโยชน์ ใช้ทำ ถนน ก่อสร้าง แหล่งที่พบ กาญจนบุรี จันทบุรี ลำปาง ลพบุรี แหล่งที่พบ กาญจนบุรี จันทบุรี ลำปาง ลพบุรี

11 หินออบชิเดียน ไม่เป็นผลึก เนื้อ เรียบ เกลี้ยง คล้ายแก้วมีสีดำ รอยแตกคม เหมือนแก้วแตก ไม่เป็นผลึก เนื้อ เรียบ เกลี้ยง คล้ายแก้วมีสีดำ รอยแตกคม เหมือนแก้วแตก ประโยชน์ ใช้ทำ อาวุธโบราณ ประโยชน์ ใช้ทำ อาวุธโบราณ แหล่งที่พบ แหล่งที่พบ

12 หินพัมมิช เหมือนสคอเรีย แต่รูพรุนเล็กกว่า เบา ลอยน้ำได้ เหมือนสคอเรีย แต่รูพรุนเล็กกว่า เบา ลอยน้ำได้ ประโยชน์ ใช้ทำหิน ขัด พบได้ตามชายฝั่ง

13 หินตะกอนหรือหินชั้น เกิดจากการผุพังของหินต่างๆที่ผิว โลก เกิดการพัดพา เกิดจากการผุพังของหินต่างๆที่ผิว โลก เกิดการพัดพา ทับถมและตกตะกอนโดยมีวัตถุ ประสาน ทับถมและตกตะกอนโดยมีวัตถุ ประสาน

14 วัตถุประสานใน ธรรมชาติ ซิลิกา ซิลิกา เหล็กออกไซด์ เหล็กออกไซด์ แคลเซียมคาร์บอเนต แคลเซียมคาร์บอเนต

15 ตัวอย่างหิน ตะกอน ตัวอย่างหิน ตะกอน

16 หินทราย เนื้อหยาบสี น้ำตาล เกิดจาก การทับถมตัวของ ทราย มี องค์ประกอบหลัก เป็น เนื้อหยาบสี น้ำตาล เกิดจาก การทับถมตัวของ ทราย มี องค์ประกอบหลัก เป็นแร่ควอรตซ์ ประโยชน์ใช้หิน ทรายแกะสลัก สร้างปราสาท และทำหินลับมีด ประโยชน์ใช้หิน ทรายแกะสลัก สร้างปราสาท และทำหินลับมีด แหล่งที่พบ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี แหล่งที่พบ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี

17 หินดินดาน เนื้อละเอียดมาก สีเทา ผสมสีแดง เนื่องจากแร่เหล็ก กะเทาะหลุดออกมา เป็นแผ่นๆได้ เนื้อละเอียดมาก สีเทา ผสมสีแดง เนื่องจากแร่เหล็ก กะเทาะหลุดออกมา เป็นแผ่นๆได้ ประโยชน์ ผสมทำ ปูนซีเมนต์ ประโยชน์ ผสมทำ ปูนซีเมนต์ปูพื้นทางเดิน แหล่งที่พบ สงขลา เลย

18 หินปูน เนื้อละเอียดมี หลายสี ทำปฏิกิริยากับ กรด อาจพบ ซากพืช ซาก สัตว์ เนื้อละเอียดมี หลายสี ทำปฏิกิริยากับ กรด อาจพบ ซากพืช ซาก สัตว์ ประโยชน์ ผสม คอนกรีตใช้ใน งานก่อสร้าง ทำ วัตถุทนไฟ ประโยชน์ ผสม คอนกรีตใช้ใน งานก่อสร้าง ทำ วัตถุทนไฟ แหล่งที่พบ สระบุรี ราชบุรี เพชรบุรี แหล่งที่พบ สระบุรี ราชบุรี เพชรบุรี

19 หินกรวดมน เนื้อหยาบ เป็น กรวดมนหลาย ก้อนเชื่อมติดกัน เนื้อหยาบ เป็น กรวดมนหลาย ก้อนเชื่อมติดกัน

20 หินแปร คือหินที่แปรสภาพไปเนื่องจาก ความร้อนและ คือหินที่แปรสภาพไปเนื่องจาก ความร้อนและแรงกดดัน

21 ตัวอย่างหิน แปร ตัวอย่างหิน แปร

22 หินชนวน เนื้อละเอียดมาก มีสี เข้ม เกิดจากการแปร สภาพของหินดินดาน กะเทาะออกเป็นแผ่นๆ ตามรอยแยกได้ เนื้อละเอียดมาก มีสี เข้ม เกิดจากการแปร สภาพของหินดินดาน กะเทาะออกเป็นแผ่นๆ ตามรอยแยกได้ ประโยชน์ ทำกระดาน ชนวน มุงหลังคา ปู พื้นทางเดิน ทำแผ่น กันความร้อน ประโยชน์ ทำกระดาน ชนวน มุงหลังคา ปู พื้นทางเดิน ทำแผ่น กันความร้อน แหล่งที่พบ เส้นทาง ถนนมิตรภาพก่อนถึง อำเภอปากช่อง แหล่งที่พบ เส้นทาง ถนนมิตรภาพก่อนถึง อำเภอปากช่อง

23 หินอ่อน เนื้อละเอียดถึงหยาบ แปรสภาพมาจาก หินปูน ไม่มีริ้วขนาน แข็งน้อย สึกกร่อนง่าย ทำปฏิกิริยากับกรดทำ ให้เกิดฟองฟู่ เนื้อละเอียดถึงหยาบ แปรสภาพมาจาก หินปูน ไม่มีริ้วขนาน แข็งน้อย สึกกร่อนง่าย ทำปฏิกิริยากับกรดทำ ให้เกิดฟองฟู่ ประโยชน์ ใช้เป็นวัสดุ ตกแต่งอาคาร ตุ๊กตา หิน ประโยชน์ ใช้เป็นวัสดุ ตกแต่งอาคาร ตุ๊กตา หิน แหล่งที่พบ สระบุรี นครนายก ยะลา แหล่งที่พบ สระบุรี นครนายก ยะลา

24 วัฎจักรของหิน คือ กระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลง และการหมุนเวียนของหินอัคนี หิน ตะกอนและหินแปร คือ กระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลง และการหมุนเวียนของหินอัคนี หิน ตะกอนและหินแปร โดยเริ่มจากหินหนืดเย็นตัวลง กลายเป็นหินอัคนี หินอัคนีจะสลายตัว และสึกกร่อนเป็นเศษหินและตะกอน ต่างๆ ซึ่งจะถูกพัดพาและทับถมเป็นหิน ตะกอน หินตะกอนได้รับความร้อนและ แรงกดดันกลายเป็นหินแปร ดัง แผนภาพต่อไปนี้ โดยเริ่มจากหินหนืดเย็นตัวลง กลายเป็นหินอัคนี หินอัคนีจะสลายตัว และสึกกร่อนเป็นเศษหินและตะกอน ต่างๆ ซึ่งจะถูกพัดพาและทับถมเป็นหิน ตะกอน หินตะกอนได้รับความร้อนและ แรงกดดันกลายเป็นหินแปร ดัง แผนภาพต่อไปนี้

25 วัฎจักรของหิน


ดาวน์โหลด ppt หิน (Rock) โดย โดย ครูธันว์ชนก บัวคงดี. หิน คือ มวลของแข็งที่ประกอบ ไปด้วยแร่ชนิดเดียวกัน หรือหลายชนิดรวมตัวกัน อยู่ตามธรรมชาติ เนื่องจากองค์ประกอบของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google