งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ครูธันว์ชนก บัวคงดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ครูธันว์ชนก บัวคงดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ครูธันว์ชนก บัวคงดี
หิน (Rock) โดย ครูธันว์ชนก บัวคงดี

2 หิน ดังนั้นเปลือกโลกส่วนใหญ่มักเป็นแร่ตระกูล ซิลิเกต
คือ มวลของแข็งที่ประกอบไปด้วยแร่ชนิดเดียวกัน หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ เนื่องจากองค์ประกอบของเปลือกโลกส่วนใหญ่เป็นสารประกอบซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) ดังนั้นเปลือกโลกส่วนใหญ่มักเป็นแร่ตระกูล ซิลิเกต

3 การจำแนกหิน 1.หินอัคนี 2.หินตะกอน / หินชั้น 3.หินแปร
ตามลักษณะการเกิด ได้ 3 ชนิด 1.หินอัคนี 2.หินตะกอน / หินชั้น 3.หินแปร

4 หินอัคนี เกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืด

5 มี 2 ชนิด 1.อัคนีพุ 2. อัคนีแทรกซอน /บาดาล
คือหินที่เย็นตัวอย่างรวดเร็ว เกิดบนเปลือกโลก มีลักษณะเนื้อละเอียด 2. อัคนีแทรกซอน /บาดาล คือหินที่เย็นตัวอย่างช้าๆ เกิดภายใต้เปลือกโลก มีลักษณะเนื้อหยาบ

6 แหล่งกำเนิดหินอัคนี

7 ตัวอย่างหินอัคนี

8 ตัวอย่างหินอัคนีพุ หินไรโอไลต์
เนื้อละเอียดกว่าหินแกรนิตประกอบด้วยผลึกแร่หลายชนิด ประโยชน์ใช้ในงานก่อสร้าง แหล่งที่พบจังหวัดสระบุรี เพชรบูรณ์

9 หินแอนดีไซต์ เนื้อแน่น ทึบ ละเอียดเป็นผลึกเล็กๆกระจัดกระจาย รูปผลึกมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ ประโยชน์ใช้ในงานก่อสร้าง ทำถนน แหล่งที่พบ สระบุรีและเพชรบูรณ์

10 หินบะซอลต์ มีสีเข้ม เนื้อแน่นผลึกมีขนาดเล็กมีรูพรุนทนทานต่อการผุกร่อนเป็นแหล่งกำเนิดของอัญมณี (พลอยชนิดต่างๆ ) ประโยชน์ ใช้ทำถนน ก่อสร้าง แหล่งที่พบ กาญจนบุรี จันทบุรี ลำปาง ลพบุรี

11 หินออบชิเดียน ไม่เป็นผลึก เนื้อเรียบ เกลี้ยง คล้ายแก้วมีสีดำรอยแตกคมเหมือนแก้วแตก ประโยชน์ ใช้ทำอาวุธโบราณ แหล่งที่พบ

12 หินพัมมิช เหมือนสคอเรีย แต่รูพรุนเล็กกว่า เบา ลอยน้ำได้
ประโยชน์ ใช้ทำหินขัด พบได้ตามชายฝั่ง

13 หินตะกอนหรือหินชั้น เกิดจากการผุพังของหินต่างๆที่ผิวโลก เกิดการพัดพา
ทับถมและตกตะกอนโดยมีวัตถุประสาน

14 วัตถุประสานในธรรมชาติ
ซิลิกา เหล็กออกไซด์ แคลเซียมคาร์บอเนต

15 ตัวอย่างหินตะกอน

16 หินทราย เนื้อหยาบสีน้ำตาล เกิดจากการทับถมตัวของทราย มีองค์ประกอบหลักเป็น แร่ควอรตซ์ ประโยชน์ใช้หินทรายแกะสลัก สร้างปราสาท และทำหินลับมีด แหล่งที่พบ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี

17 หินดินดาน เนื้อละเอียดมาก สีเทา ผสมสีแดงเนื่องจากแร่เหล็ก กะเทาะหลุดออกมาเป็นแผ่นๆได้ ประโยชน์ ผสมทำปูนซีเมนต์ ปูพื้นทางเดิน แหล่งที่พบ สงขลา เลย

18 หินปูน เนื้อละเอียดมีหลายสี ทำปฏิกิริยากับกรด อาจพบซากพืช ซากสัตว์
เนื้อละเอียดมีหลายสี ทำปฏิกิริยากับกรด อาจพบซากพืช ซากสัตว์ ประโยชน์ ผสมคอนกรีตใช้ในงานก่อสร้าง ทำวัตถุทนไฟ แหล่งที่พบ สระบุรี ราชบุรี เพชรบุรี

19 หินกรวดมน เนื้อหยาบ เป็นกรวดมนหลายก้อนเชื่อมติดกัน

20 หินแปร คือหินที่แปรสภาพไปเนื่องจากความร้อนและ แรงกดดัน

21 ตัวอย่างหินแปร

22 หินชนวน เนื้อละเอียดมาก มีสีเข้ม เกิดจากการแปรสภาพของหินดินดาน กะเทาะออกเป็นแผ่นๆตามรอยแยกได้ ประโยชน์ ทำกระดานชนวน มุงหลังคา ปูพื้นทางเดิน ทำแผ่นกันความร้อน แหล่งที่พบ เส้นทางถนนมิตรภาพก่อนถึงอำเภอปากช่อง

23 หินอ่อน เนื้อละเอียดถึงหยาบ แปรสภาพมาจากหินปูน ไม่มีริ้วขนาน แข็งน้อย สึกกร่อนง่าย ทำปฏิกิริยากับกรดทำให้เกิดฟองฟู่ ประโยชน์ ใช้เป็นวัสดุตกแต่งอาคาร ตุ๊กตาหิน แหล่งที่พบ สระบุรี นครนายก ยะลา

24 วัฎจักรของหิน คือ กระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงและการหมุนเวียนของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร โดยเริ่มจากหินหนืดเย็นตัวลงกลายเป็นหินอัคนี หินอัคนีจะสลายตัวและสึกกร่อนเป็นเศษหินและตะกอนต่างๆ ซึ่งจะถูกพัดพาและทับถมเป็นหินตะกอน หินตะกอนได้รับความร้อนและแรงกดดันกลายเป็นหินแปร ดังแผนภาพต่อไปนี้

25 วัฎจักรของหิน


ดาวน์โหลด ppt โดย ครูธันว์ชนก บัวคงดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google