งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 ความทันเวลาในการส่งรายงาน
บัวเชด ปราสาท 88.02 พนมดงรัก 85.66 กาบเชิง 85.13 โนนนารายณ์ 80.11 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

3 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรคไข้เลือดออก งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

4 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง ป่วย ราย ตาย ราย อัตรา /แสน ปชก. อันดับเขต (อัตรา) อันดับประเทศ (อัตรา) ก.ค. งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

5 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

6 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ก.ค. อำเภอเมือง ส.ค. อำเภอท่าตูม งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

7 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
มิ.ย. อำเภอปราสาท ส.ค มิ.ย. อำเภอรัตนบุรี งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

8 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
พ.ค. อำเภอสังขะ ก.ค. อำเภอศีขรภูมิ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

9 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
มิ.ค. อำเภอชุมพลบุรี ก.ย. อำเภอจอมพระ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

10 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ก.ค. อำเภอกาบเชิง พ.ค. อำเภอลำดวน งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

11 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ส.ค. อำเภอสำโรงทาบ พ.ค. อำเภอบัวเชด งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

12 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
มิ.ย. พนมดงรัก พ.ค. อำเภอบัวเชด งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

13 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
อำเภอสนม อำเภอศรีณรงค์ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

14 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ก.ค. อำเภอเขวาฯ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

15 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
Leptospirosis ประเทศไทย 3,961 ราย อัตราป่วย ตาย 52 ราย *สุรินทร์342ราย อัตราป่วย24.72 ตาย7 ราย รอรายงาน 8 ราย**อันดับเขต อันดับประเทศ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

16 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
มือเท้าปาก ประเทศไทย 43,514 ราย อัตราป่วย สุรินทร์ ราย อัตราป่วย งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

17 มือเท้าปาก โนนนารายณ์ (เป็นข่าว)
มือเท้าปาก โนนนารายณ์ (เป็นข่าว) ข้อมูลทั่วไป ดช. 1 ปี 8 เดือน ม. 7 ต.โนน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขี้เหล็ก เริ่มป่วย ธค. 2555 ดำเนินการควบคุมโรค 11 ธค 2555 (นายอำเภอ + จนท.โนน) คัดกรองผู้ป่วยเพิ่มเติม ราย การเฝ้าระวัง ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มเติม งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

18 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
R/O Diphtheria 21 พย 55 อ.เมือง ญ 20 ปี ม. 12 ต.สำโรง Lab - 25 พย 55 อ. ชุมพล ช. 9 ปี ม. 8 ต.หนองเรือ Lab - 3 ธค 55 อ.ท่าตูม ญ 31 ปี ม. 4 ต.เมืองแก Lab - 10 ธค 55 อ.ท่าตูม ญ 2 ปี 8 เดือน ม. 11 ต. ท่าตูม Lab - 17 ธค 55 อ.ปราสาท ช. 40 ปี ม. 8 ต. กังแอน Lab - 22 ธค 55 อ.ปราสาท ช. 23 ปี ม.9 ต.กังแอน งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

19 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
Diphtheria การเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วย การเก็บตกวัคซีน การสอบสวนโรค ค้นหาแหล่งโรค การควบคุมโรค งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

20 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
จบการนำเสนอ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google