งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดย งานระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดย งานระบาดวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ความทันเวลาในการส่ง รายงาน บัวเชด 91.23 ปราสาท 88.02 พนมดงรัก 85.66 กาบเชิง 85.13 โนนนารายณ์ 80.11

3 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ โรคไข้เลือดออก

4 ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง ก.ค.ก.ค. ป่วย 2391 ราย ตาย 3 ราย อัตรา 172.83/ แสน ปชก. อันดับเขต 1 ( อัตรา ) อันดับประเทศ 16 ( อัตรา )

5 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์

6 อำเภอเมือง อำเภอท่าตูม ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.

7 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ อำเภอปราสาท อำเภอรัตนบุรี มิ. ย. ส.คส.ค

8 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ อำเภอสังขะ อำเภอศีขรภูมิ พ.ค.พ.ค. ก.ค.ก.ค.

9 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอจอมพระ มิ. ค. ก.ย.ก.ย.

10 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ อำเภอกาบเชิง อำเภอลำดวน ก.ค.ก.ค. พ.ค.พ.ค.

11 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ อำเภอสำโรงทาบ อำเภอบัวเชด พ.ค.พ.ค. ส.ค.ส.ค.

12 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ พนมดงรัก อำเภอบัวเชด พ.ค.พ.ค. มิ. ย.

13 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ อำเภอสนม อำเภอศรีณรงค์

14 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ อำเภอเขวาฯ ก.ค.ก.ค.

15 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ Leptospirosis ประเทศไทย 3,961 ราย อัตราป่วย 6.24 ตาย 52 ราย * สุรินทร์ 342 ราย อัตราป่วย 24.72 ตาย 7 ราย รอรายงาน 8 ราย ** อันดับเขต 1 อันดับประเทศ 3

16 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ มือเท้าปาก ประเทศไทย 43,514 ราย อัตราป่วย 68.50 สุรินทร์ 967 ราย อัตรา ป่วย 69.90

17 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูลทั่วไป ดช. 1 ปี 8 เดือน ม. 7 ต. โนน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน ขี้เหล็ก เริ่มป่วย 11 ธค. 2555 ดำเนินการควบคุมโรค 11 ธค 2555 ( นายอำเภอ + จนท. โนน ) คัดกรองผู้ป่วยเพิ่มเติม 7 ราย การเฝ้าระวังไม่มีผู้ป่วยเพิ่มเติม มือเท้าปาก โนนนารายณ์ ( เป็นข่าว )

18 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ 21 พย 55 อ. เมือง ญ 20 ปี ม. 12 ต. สำโรง Lab - 25 พย 55 อ. ชุมพล ช. 9 ปี ม. 8 ต. หนองเรือ Lab - 3 ธค 55 อ. ท่าตูมญ 31 ปี ม. 4 ต. เมืองแก Lab - 10 ธค 55 อ. ท่าตูม ญ 2 ปี 8 เดือน ม. 11 ต. ท่าตูม Lab - 17 ธค 55 อ. ปราสาท ช. 40 ปี ม. 8 ต. กังแอน Lab - 22 ธค 55 อ. ปราสาท ช. 23 ปี ม.9 ต. กังแอน R/O Diphtheria

19 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ Diphtheria การเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วย การเก็บตกวัคซีน การสอบสวนโรค ค้นหาแหล่งโรค การควบคุมโรค

20 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดย งานระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google