งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 นายลิขิต แหวนวิเศษ ตำแหน่ง นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 นายลิขิต แหวนวิเศษ ตำแหน่ง นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 นายลิขิต แหวนวิเศษ ตำแหน่ง นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

2 รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 นายปรีชา ยิ่งได้ชม ตำแหน่ง นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

3 รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 นายปรัชญา พริ้งเพราะ ตำแหน่ง นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

4 รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 นายวิทยา ราษีทอง ตำแหน่ง นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

5 รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 นายวสันต์ ดาทอง ตำแหน่ง นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

6 รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 นางมณีรัตน์ ยิ่งได้ชม ตำแหน่ง แม่บ้าน วิทยาลัยการอาชีพ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

7 รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 นายสมิทธิ์ สิงห์จานุสงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง วิทยาลัยการอาชีพ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

8 รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 นายทรงศักดิ์ จงหาญ ตำแหน่ง นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

9 รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 นายสมบวน เหิมหัก ตำแหน่ง นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 นายลิขิต แหวนวิเศษ ตำแหน่ง นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google