งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 นายลิขิต แหวนวิเศษ ตำแหน่ง นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2 รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
นายปรีชา ยิ่งได้ชม ตำแหน่ง นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3 รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
นายปรัชญา พริ้งเพราะ ตำแหน่ง นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4 รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
นายวิทยา ราษีทอง ตำแหน่ง นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5 รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
นายวสันต์ ดาทอง ตำแหน่ง นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6 รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
นางมณีรัตน์ ยิ่งได้ชม ตำแหน่ง แม่บ้าน วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7 รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
นายสมิทธิ์ สิงห์จานุสงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8 รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
นายทรงศักดิ์ จงหาญ ตำแหน่ง นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9 รายงานผลการบันทึกประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
นายสมบวน เหิมหัก ตำแหน่ง นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google