งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดอกไม้ใน วรรณคดีไทย คุณครูมลิวัลย์ สินธุบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดอกไม้ใน วรรณคดีไทย คุณครูมลิวัลย์ สินธุบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดอกไม้ใน วรรณคดีไทย คุณครูมลิวัลย์ สินธุบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

2 ช้องน าง ช้องนาง ( กาพย์ยานี ๑๑ ) ( กาพย์เห่เรือ ตอน.. ชมสวน ; พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ ) นาเวศเคลื่อนคล้อยคลา ล่องลอยมาตามชลธาร นาเวศเคลื่อนคล้อยคลา ล่องลอยมาตามชลธาร ชมไม้ในอุทยาน บาน เกลื่อนกล่นหล่นเรี่ยราย ช้องนางนางคลี่ไว คิด ทรามวัยเคยสรงสยาย ช้องนางนางคลี่ไว คิด ทรามวัยเคยสรงสยาย กลิ่นร่ำน้ำอบอาย ไม่วายว่าง ห่างหอมเอย กาพย์ยานี ๑๑ ( กาพย์เห่เรือ ตอน.. ชมสวน ; พระ ราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ )

3 ช้อง นาง ช้องนางนางคลี่สยายช้อง สุกรม เหมือนนอกพี่เกรียมกรม เหมือนน้องคลี่คลายสยายผม ระทม ทุกข์ทุกข์ถึงมิรู้วาย จากเรื่อง “ รามเกียรติ์ ” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunbergia erecta. วงศ์ ACANTHACEAE (The Acanthu Family) ชื่อสามัญ Bush Clockvine ชื่ออื่นๆ – ช้องนางเป็นพรรณไม้ขนาดกลาง เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้ประดับ ปลูกได้ ทั้งกลางแจ้ง และที่ร่มรำไร ออกดอกตลอดทั้งปี มี 2 สี คือ สีขาวและสีม่วง

4 จำปี มะลิซ้อนสารภี มาลีตลบ รื่นรื่นกลิ่นเสาวคนธ์ สุมณฑา เห็นจำปีโอ้แต่นี้ จะนานเห็น จนเลยวัดทัศนา แม่ค้าเรือ เหมือนน้ำอบเจือกุหลาบ ซาบนาสา เหมือนกลิ่นผ้าแพรหอม ย้อมมะเกลือ ต้องจำเป็นจำไปอาลัย เหลือ มีข้าวเกลือมากล้ำตาม ลำคลอง จาก … นิราศพระปฐม ของ … สุนทรภู่ ( กลอน แปด )

5


ดาวน์โหลด ppt ดอกไม้ใน วรรณคดีไทย คุณครูมลิวัลย์ สินธุบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google