งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยคความ เดียว ภาคประธานภาคแสดง ประธาน ขยาย ประธาน กริยากรรม บทขยาย กริยา บทขยาย กรรม ๑. เด็กๆ คุย ๒. เด็กๆ ชั้น อนุบาล คุยเสียงดัง ๓. มาลีแต่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยคความ เดียว ภาคประธานภาคแสดง ประธาน ขยาย ประธาน กริยากรรม บทขยาย กริยา บทขยาย กรรม ๑. เด็กๆ คุย ๒. เด็กๆ ชั้น อนุบาล คุยเสียงดัง ๓. มาลีแต่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 ประโยคความ เดียว ภาคประธานภาคแสดง ประธาน ขยาย ประธาน กริยากรรม บทขยาย กริยา บทขยาย กรรม ๑. เด็กๆ คุย ๒. เด็กๆ ชั้น อนุบาล คุยเสียงดัง ๓. มาลีแต่ง กลอน ๔. มาลี นักเรียนชั้น ม. ๓ แต่งกลอน สุภาพเก่ง ๕. คนแก่ข้าม ถนนไม่ได้ ๖. คนขยัน ทำงาน ต่างๆ เร็วเด็กๆมาลี คน - ชั้นอนุบาล - นักเรียนชั้น ม. ๓ แก่ ขยันคุย แต่ง ข้าม ทำ- กลอน ถนน งาน - เสียงดัง - เก่ง ไม่ได้ เร็ว- - สุภาพ - ต่างๆ

7

8

9

10

11 โดยมีคำสันธานเชื่อม แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด คือ ๓. ความเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เธอจะ ฟังเพลงหรือจะอ่านหนังสือ เกิดจาก เธอจะฟังเพลง เธอจะอ่าน หนังสือ โดยมีสันธาน หรือ เป็นตัวเชื่อม ๔. ความเป็นเหตุเป็นผลกัน เช่น เพราะเขาตั้งใจ เรียนจึงสอบผ่าน เกิดจาก เขาตั้งใจเรียน เขาสอบผ่าน โดยใช้ คำสันธาน เพราะ.. จึง เป็นตัวเชื่อม ประโยคความซ้อน คือ มุขยประโยค ( เอกรรถประโยค + อนุประโยค ) เช่น ตำรวจจับคนไม่ข้ามทางม้าลาย

12

13

14

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt ประโยคความ เดียว ภาคประธานภาคแสดง ประธาน ขยาย ประธาน กริยากรรม บทขยาย กริยา บทขยาย กรรม ๑. เด็กๆ คุย ๒. เด็กๆ ชั้น อนุบาล คุยเสียงดัง ๓. มาลีแต่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google