งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นารีปราโมทย์. ความหมาย นารีปราโมทย์ คือ บทที่แสดงความรักใคร่ หรือ พูดจาโอ้โลมให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความชื่นชอบ เรื่องที่กล่าวถึงความรักให้หัวข้อของการ เปรียบเทียบนี้คงจะพอแยกเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นารีปราโมทย์. ความหมาย นารีปราโมทย์ คือ บทที่แสดงความรักใคร่ หรือ พูดจาโอ้โลมให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความชื่นชอบ เรื่องที่กล่าวถึงความรักให้หัวข้อของการ เปรียบเทียบนี้คงจะพอแยกเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นารีปราโมทย์

2 ความหมาย นารีปราโมทย์ คือ บทที่แสดงความรักใคร่ หรือ พูดจาโอ้โลมให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความชื่นชอบ เรื่องที่กล่าวถึงความรักให้หัวข้อของการ เปรียบเทียบนี้คงจะพอแยกเป็น ๓ ประเด็น คือ สำนวนฝากรัก สำนวนเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ และ อิทธิพลของความรักและการฝากฝังนางผู้ เป็นที่รัก

3 พระอภัยมณี ( พระอภัยมณีโอ้โลมนางละเวง ) ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร ไม่สิ้นสุดความรัก สมัครสมาน แม้นเกิดในใต้ฟ้าสุธาธาร ขอพบพานพิศวาสไม่ คลาดคลา แม้นเนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ พี่ขอพบศรีสวัสดิ์ เป็นมัจฉา แม้นเป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา เชยผกาโกสุมปทุม ทอง เจ้าเป็นถ้ำอำไพขอให้พี่ เป็นราชสีห์สมสู่เป็น คู่สอง จะติดตามทรามสงวนนวลละออง เป็นคู่ตรองพิศวาส ทุกชาติไป ( พระสุนทรโวหาร ( ภู่ ) ) ตัวอย่าง

4 บทเห่สังวาส พี่ชมพี่เชยแล้ว พลางถาม เจ้ามิอื้ออำความ ไป่พร้อง เจ้าเอื้อนมิเออขาม เขินพี่ อยู่ฤา ผินพักตรมาอย่าข้อง ขัดแค้นเคืองเลย ( เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ )

5 วิวาหพระสมุทร ( ในทำนองเพลงคลื่นกระทบฝั่ง ) อันโดรเมดาสุดาสวรรค์ ยิ่งกว่าชีวัน เสน่หา ขอเชิญชาวสวรรค์ชั้นฟ้า เปิดวิมานมอง มาให้ชื่นใจ ถึงกลางวันสุริยันแจ่มประจักษ์ ไม่เห็นหน้า นงลักษณ์ยิ่งมืดใหญ่ ถึงราตรีมีจันทร์อันอำไพ ไม่เห็นโฉม ประโลมใจก็มืดมน อ้าดวงสุรีย์ศรีของพี่เอ๋ย ขอเชิญเผย หน้าต่างนางอีก ขอเชิญจันทร์ส่องสว่างกลางสกล เยี่ยมมาให้ พี่ยลเยือกอุรา ( พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว )

6 อิเหนากำลังสั่งลาจากนางจินตะหรา ซึ่งเมื่ออ่านดูแล้วบาง ทีอาจจะไม่ถึงกับเป็นการโอ้โลมปฏิโลมเท่าใดนัก เพียงจะ จัดไว้ ณ ที่นี้ เนื่องเพราะเป็นบทที่แสดงถึงความรัก กล่าวคือ เมื่อนั้น พระสุริย์วงศ์เทวัญอสัญหยา โลมนางพลางกล่าววาจา จงผินมาพาทีกับพี่ชาย ซึ่งสัญญาว่าไว้กับนวลน้อง จะคงครองไมตรีไม่หนี หน่าย มิได้แกล้งกลอกกลับอภิปราย อย่าสงกาว่าจะวาย คลายรัก จากบทข้างต้น ก็คือบทที่อิเหนาได้บอกกล่าวกับจิน ตะหรา ว่าตนไปก็คงไปเพียงไม่นาน ขอจินตะหราอย่าร้องไห้ โศกเศร้าเลย

7 โอบอุ้มนงลักษณ์ใส่ตักไว้ ลูบไล้ประทุมทองผ่องศรี นาสาสูบรสสุมาลี หอมกลิ่นเทวีฟุ้งขจร ( อิเหนา )

8 ตัวพี่มิได้ลวนลาม จะถือความสิ่งนี้นี่ไม่ได้ สาวสวรรค์ขวัญฟ้ายาใจ พี่ไร้คู่จะพึ่งแต่ไมตรี ( รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก : รัชกาลที่ ๖ )

9 ฝากสายขวัญสายใจสายลมหนาว ไปบอกข่าวความรักจักมาสู่ พร้อมกุหลาบดอกนี้สีชมพู ให้รับรู้ว่าเรา " รัก " เจ้าแล้ว สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ. วันแห่งความรัก.

10 ที่มา http://www.thaigoodview.com http://forum.02dual.com http://www.cruroj.com http://www.damrong.ac.th


ดาวน์โหลด ppt นารีปราโมทย์. ความหมาย นารีปราโมทย์ คือ บทที่แสดงความรักใคร่ หรือ พูดจาโอ้โลมให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความชื่นชอบ เรื่องที่กล่าวถึงความรักให้หัวข้อของการ เปรียบเทียบนี้คงจะพอแยกเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google