งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำท่วม 2554. ปัญหาและแนวทางปฏิบัติ ระบบบริหารและผู้รับผิดชอบ การติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัย การบริการและการจัดสรรทรัพยากร แผนภัยพิบัติ ( อิงแผนอุบัติเหตุหมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำท่วม 2554. ปัญหาและแนวทางปฏิบัติ ระบบบริหารและผู้รับผิดชอบ การติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัย การบริการและการจัดสรรทรัพยากร แผนภัยพิบัติ ( อิงแผนอุบัติเหตุหมู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้ำท่วม 2554

2 ปัญหาและแนวทางปฏิบัติ ระบบบริหารและผู้รับผิดชอบ การติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัย การบริการและการจัดสรรทรัพยากร แผนภัยพิบัติ ( อิงแผนอุบัติเหตุหมู่ )

3 ระบบบริหารและผู้รับผิดชอบ Incident commander ผอ. รพ./ คณบดี Public information Officer ประชาสัมพันธ์ ( ผอ./ รองบริหาร / รองบริการ ) Safety officer รอง IT, ผช. กายภาพ Liaison officer รองบริหาร Operations รองบริการ หน. พยาบาล ผช. วิกฤต Planning กรรมการบริหารรพ./ คณะ Logistics รองสนับสนุน Finance / Admin รองคลัง รอง HR

4 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การรับผู้ป่วยส่งต่อ ผู้ป่วยวิกฤต สำรองเตียงรับผู้ป่วย การออกให้บริการนอกสถานที่ บริเวณผู้ประสบภัย / ผู้อพยพ พื้นที่ที่รับผิดชอบ การเลื่อนนัดของผู้ป่วยเดิม อำนวยความสะดวกในการนัดครั้งต่อไป

5 การป้องกันรพ. และคณะ บริเวณที่มีความเสี่ยงสูง ชั้นใต้ดิน อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องปั่นไฟ, Electronics, server, Xray? ยาและเวชภัณฑ์ราคาสูง บริเวณที่มีความเสี่ยง ถนนและทางเดิน หอผู้ป่วย, อาคารเรียน หอพัก

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11 ประตู บริเวณเสี่ยงสูง

12 การป้องกัน เบื้องต้นเฉพาะบริเวณความเสี่ยงสูง กั้นกำแพง ถุงทราย (3000 กระสอบ ) เครื่องสูบน้ำ ยกของขึ้นที่สูง

13 การขนส่ง การขนส่งผู้ป่วยภายใน ทางเดินระหว่างตึก และหอผู้ป่วย ยาและเวชภัณฑ์ เครืองมือแพทย์

14 การสนับสนุน อาหารและน้ำดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ เครืองมือแพทย์ ไฟฟ้าและน้ำประปา

15 การสื่อสาร คณบดี, ผอ. พบประชาคม ( อังคาร 10 ตค.) กระจายเสียง แผ่นพับ, ใบปลิว Website, E-mail, Facebook, Twitter โทรศัพท์ 4898, 4899 วิทยุสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการ ตึกอำนวยการ 2

16 การช่วยเหลือบุคลากร เงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้ประสบภัย หากไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ ให้ติดต่อหัวหน้าฝ่ายเป็นกรณีพิเศษ ที่จอดรถสำหรับผู้อยู่พื้นที่ประสบภัย เบื้องต้นเพิ่ม >100 ที่ จอดค้างคืนได้ อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt น้ำท่วม 2554. ปัญหาและแนวทางปฏิบัติ ระบบบริหารและผู้รับผิดชอบ การติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัย การบริการและการจัดสรรทรัพยากร แผนภัยพิบัติ ( อิงแผนอุบัติเหตุหมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google