งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลิตภัณฑ์ครีมเครื่องสำอางลดการอักเสบของสิวจากพืชสมุนไพรไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลิตภัณฑ์ครีมเครื่องสำอางลดการอักเสบของสิวจากพืชสมุนไพรไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลิตภัณฑ์ครีมเครื่องสำอางลดการอักเสบของสิวจากพืชสมุนไพรไทย
โดย นางสาวกัลยา นารินทร์

2 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
สิว เป็นปัญหาผิวหนังที่พบในเพศหญิงและเพศชาย หันไปใช้บริการสถานเสริมความงามหรือคลินิกโรคผิวหนังที่เปิด ให้บริการ สิวอักเสบขึ้นเชื้อแบคทีเรียที่สำคัญก็คือ Propionibacterium acnesc Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogenes สิวเสี้ยน สิวหัวปิด

3 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้ง แบคทีเรียก่อสิว Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogenes เพื่อพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์รักษาและยับยั้งสิว

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
In put วิจัยผลิตภัณฑ์ครีมเพื่อลดปัญหาสิวจากครีมสมุนไพรไทย Process -ศึกษาข้อมูล -จัดทำโครงการ -จัดทำการวิจัย -สร้างและพัฒนาต้นแบบ -รายงานผลการวิจัย -เผยแพร่งานวิจัย Out put ได้ผลิตภัณฑ์ครีมสมุนไพรที่ ให้ผลลดปัญหาสิวทีมี ประสิทธิภาพ

5 แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus และ
Streptococcus pyogenes ของสารสกัดสมุนไพรทั้ง 8 ชนิด สารสกัดที่ใช้ทดสอบ ในอัตราส่วน 1:5 เส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเชื้อ (มิลลิเมตร) Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes สารสกัดดีบัว ไม่ยับยั้ง สารสกัดไพล สารสกัดพลู 23.50±0.05a 19.66 ± 0.57a สารสกัดทานาคา สารสกัดต้นบอระเพ็ดพุงช้าง 19.83 ± 0.28b สารสกัดเม็ดมะรุม สารสกัดหัวบอระเพ็ดพุงช้าง 23.66 ± 0.57a สารสกัดหัวร้อยรู เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95

6 แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus และ
Streptococcus pyogenes ของสูตรครีมสมุนไพร สูตรครีม เส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเชื้อ (มิลลิเมตร) Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes ครีมสูตรผงพลูผสมสารสกัดพลู 17.83± 0.76b ไม่ยับยั้ง ผงทานาคาผสมกับสารสกัดพลู ครีมสูตรสารสกัดพลู 20.50± 0.86a 20.16± 0.28a

7 สรุปผลการวิจัย สารสกัดพลูมีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogenes ได้ดีที่สุด สารสกัดต้นและหัวของบอระเพ็ดพุงช้างมีประสิทธิภาพยับยั้ง เชื้อ Staphylococcus aureus เพียงเชื้อเดียว สารสกัดดีบัว สารสกัดไพล สารสกัดทานาคา สารสกัดเม็ดมะรุม สารสกัดหัวร้อยรู ไม่มีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogenes เมื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครีมสมุนไพรพบว่าครีมสูตรสารสกัดพลูมีประสิทธิภาพ ยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogenes ได้ดีที่สุด

8 บริเวณยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และStreptococcus pyogenes ของสารสกัดสมุนไพร
(ก) สารสกัดดีบัว (ข) สารสกัดไพล (ค) สารสกัดใบพลู (ง) สารสกัดต้นทานาคา Staphylococcus aureus (ก) สารสกัดดีบัว (ข) สารสกัดไพล (ค) สารสกัดใบพลู (ง) สารสกัดต้นทานาคา

9 ครีมสูตรสารสกัดพลู การยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ของครีมสูตรสารสกัดพลู การยับยั้งเชื้อ Streptococcus pyogenes ของครีมสูตรสารสกัดพลู

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลิตภัณฑ์ครีมเครื่องสำอางลดการอักเสบของสิวจากพืชสมุนไพรไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google