งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การผลิตถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การผลิตถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การผลิตถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน”
บริษัท ชื่นศิริ จำกัด ถังไทยรายแรก มาตรฐานยุโรป ECE 67R01

2 กระบวนการเริ่มต้นในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน การม้วนเหล็กแผ่นรีดร้อน
วัตถุดิบ ถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับรถยนต์ของ LINH ถูกผลิตขึ้นจากเหล็กกล้าแบบเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Coil) ที่ผ่านกรรมวิธีการหลอมจากเตาคุณภาพสูง ให้เนื้อเหล็กคุณภาพดี สม่ำเสมอ มีความแข็งแรงสูง และมีคุณสมบัติในการขึ้นรูปลึกได้ดี เหมาะแก่การผลิตภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยเฉพาะ เหล็กที่นำมาใช้ในการผลิตถังก๊าซจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้นคุณภาพและต้องมีส่วนประกอบทางเคมีตามข้อกำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน ซึ่งโรงงานผู้ผลิตถังจะต้องสามารถแยกชั้นคุณภาพของวัสดุที่ใช้ทำได้ โดยการทำเครื่องหมายบันทึกเอาไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ กระบวนการเริ่มต้นในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน การม้วนเหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดร้อนม้วนเสร็จใหม่ เตรียมการส่งมอบ

3 คุณลักษณะโดยทั่วไปของถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ความดันที่ใช้ในการออกแบบต้องเท่ากับ 2.55 เมกาปาสคาล เมื่อตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสี จะต้องไม่มี รอยร้าวบริเวณที่หลอมละลาย, รูพรุนเดี่ยวหรือสารฝังใน ยาวเกิน 1 ใน 3 ของความหนาต่ำสุดของเปลือกถัง ความหนาของเปลือกถังและส่วนหัวโค้งให้คำนวณตามสูตร แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 2.0 มิลลิเมตร ความยาวของถังต้องไม่เกิน 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก คุณสมบัติทางกลให้เป็นไปตาม ตารางด้านล่าง คือ

4 การเชื่อม ถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมของ LINH จะต้องผ่านการเชื่อมตามแนวยาว (Longitudinal weld) แบบต่อชนเชิงเดี่ยวทั้งด้านใน และด้านนอก (Inside-Outside Single welded butt joints) และการเชื่อมตามแนวเส้นรอบวง (Circumferential weld) แบบชนเกยเชิงเดี่ยว ถึง 2 ชั้น (Single welded joggle butt joints – 2 passes) ด้วยเครื่องเชื่อมที่มีระบบป้อนลวดเชื่อมโดยอัตโนมัติ และมีกลไกบังคับให้แนวรอยเชื่อมเป็นเส้นตรงอย่างสม่ำเสมอ ทำให้การเจาะเชื่อมเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ (Complete penetration) ถังก๊าซทุกใบถูกออกแบบให้สามารถตรวจสอบรอยเชื่อมต่างๆที่ตัวถังได้ทั้งใบ โดยถังที่ผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพที่ดีจะต้องเป็นถังที่รอยเชื่อมในแต่ละจุดของถัง มีลักษณะเป็นแนวต่อเนื่องกันโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นที่แนวเชื่อมแผ่นป้ายมาตรฐาน แนวเชื่อมแผ่นเสริมขาถัง (Sub-Plate) และ ขาถัง แนวรอยเชื่อมตามแนวยาว และ แนวรอยเชื่อมตามแนวกลมของถัง จะต้องเรียบ เนียน ทำให้ถังทุกใบ เป็นถังที่ไม่มีตำหนิ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในแนวรอยเชื่อม ทั้งยังไม่มีรอยกัดแนว หรือ Undercut ตามรอยเชื่อมและที่เปลือกถังอีกด้วย

5 “กระบวนการผลิต”

6 2. การขึ้นรูป หัวถัง และ ก้นถัง
ขั้นตอนการผลิตถังก๊าซ 1. การตัดชิ้นงาน – หัวถัง และ บอดี้ 2. การขึ้นรูป หัวถัง และ ก้นถัง

7 4. การเชื่อมภายในและภายนอกตามแนวยาว
3. การม้วนบอดี้ 4. การเชื่อมภายในและภายนอกตามแนวยาว 5. การเจาะรูประกอบสปัด

8 6. การเชื่อมประกอบ สปัด และ ขายึดถัง SUB-PLATE

9 7. การประกอบหัวถังเข้ากับบอดี้
7. การประกอบหัวถังเข้ากับบอดี้ 8. การเชื่อมตามแนวกลมแบบชนเกยเชิงเดี่ยว 2 ชั้น

10 9. การนำถังผ่านกรรมวิธีทางความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า 800 องศาเซลเซียส

11 11. การนำถังผ่านกรรมวิธีการขัดทราย
10. การทดสอบความดันไฮดรอลิค HYDROSTATIC EXPANSION TEST 11. การนำถังผ่านกรรมวิธีการขัดทราย

12 12. การพ่นสีถัง ด้วยตู้พ่นสีฝุ่น แบบอัตโนมัติ

13 13. การทดสอบด้วยแรงดันลม AIR TEST

14 14. การทำความสะอาดภายใน/นอก และบรรจุภัณฑ์เพื่อรอการส่งมอบ


ดาวน์โหลด ppt “การผลิตถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google