งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Fiscal Year ผู้ป่วยมาลาเรียคนไทยและต่างชาติ ปีบประมาณ 2543-2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Fiscal Year ผู้ป่วยมาลาเรียคนไทยและต่างชาติ ปีบประมาณ 2543-2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Fiscal Year ผู้ป่วยมาลาเรียคนไทยและต่างชาติ ปีบประมาณ 2543-2551

2 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวนผู้ป่วย (ราย) เดือน จำนวนผู้ป่วยมาลาเรียรายเดือน ( ผู้ป่วยไทย ) ปีงบประมาณ 2547-2551 30,2 64 27,3 81 30,3 38 รวม 35,5 87 26,0 64

3 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แสดงสิบจังหวัดแรกที่พบผู้มาลาเรียสูง ในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2551 1.ตาก (5,386) 2.ยะลา (5,330) 3.นราธิวาส (1,690) 4.แม่ฮ่องสอน (1,450) 5.ระนอง (1,280) 6.กาญจนบุรี (1,218) 7.ชุมพร (1,167) 8.สงขลา (1,047) 9.จันทบุรี (925) 10.ประจวบคีรีขันธ์ (891)

4 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี 0.1 5 อัตราตายด้วยไข้มาลาเรีย ปี พ.ศ. 2498-2551 อัตราตายต่อประชากรแสนคน แหล่งข้อมูล : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สัดส่วนผู้ป่วยไทย 30 จังหวัดชายแดนที่ตรวจพบ ปีงบประมาณ 2551 ไทย-เมียนมาร์ (54.6 %) ไทย-มาเลเซีย (34.9 %) ไทย-ลาว (2.0 %) ไทย-กัมพูชา (8.5 %) Source: Malaria Cluster, Department of Disease Control, MoPH

6 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติ 30 จังหวัดชายแดนที่ตรวจพบ ปีงบประมาณ 2551 ไทย-เมียนมาร์ (95.8 %) ไทย-มาเลเซีย (0.7 %) ไทย-ลาว (0.05 %) ไทย-กัมพูชา (3.5 %) Source: Malaria Cluster, Department of Disease Control, MoPH

7 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวนผู้ป่วยไทยและต่างชาติ ในจังหวัดชายแดนที่ตรวจพบ ปีงบประมาณ 2551 จำนวนผู้ป่วย

8 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อัตราป่วยด้วยไข้มาลาเรีย (API) ปีงบประมาณ 2508-2551 อัตราป่วยต่อประชาการพันคน ปีงบประมาณ 0.41

9 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Fiscal Year จำนวนผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยไทยและจำนวนผู้ติดเชื้อมาลาเรีย ชนิด P.falciparum และ P.vivax ปีงบประมาณ 2508-2551

10 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ABER&SPR / 100 pop.API / 1,000 pop. อัตราป่วยด้วยไข้มาลาเรีย (API), อัตราการตรวจโลหิต (ABER) และอัตราการพบเชื้อ (SPR) ปีงบประมาณ 2508-2551 ปีงบประมาณ

11 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ ปีงบประมาณ CHL SP2SP3 QT MSP M M+ATS M สัดส่วนของเชื้อมาลาเรียและชนิดของยาต้านมาลาเรียที่ใช้รักษา ปีงบประมาณ 2508-2551


ดาวน์โหลด ppt แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Fiscal Year ผู้ป่วยมาลาเรียคนไทยและต่างชาติ ปีบประมาณ 2543-2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google