งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ป่วยมาลาเรียคนไทยและต่างชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ป่วยมาลาเรียคนไทยและต่างชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ป่วยมาลาเรียคนไทยและต่างชาติ
ปีบประมาณ Fiscal Year

2 จำนวนผู้ป่วยมาลาเรียรายเดือน (ผู้ป่วยไทย)
ปีงบประมาณ จำนวนผู้ป่วย (ราย) รวม 30,264 27,381 30,338 35,587 26,064 เดือน

3 แสดงสิบจังหวัดแรกที่พบผู้มาลาเรียสูง
เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย 10 1 6 7 8 N 3 4 5 9 2 แสดงสิบจังหวัดแรกที่พบผู้มาลาเรียสูง ในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2551 ตาก (5,386) ยะลา (5,330) นราธิวาส (1,690) แม่ฮ่องสอน (1,450) ระนอง (1,280) กาญจนบุรี (1,218) ชุมพร (1,167) สงขลา (1,047) จันทบุรี (925) ประจวบคีรีขันธ์ (891)

4 อัตราตายด้วยไข้มาลาเรีย ปี พ.ศ. 2498-2551
อัตราตายต่อประชากรแสนคน 0.15 ปี แหล่งข้อมูล: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5 สัดส่วนผู้ป่วยไทย 30 จังหวัดชายแดนที่ตรวจพบ
ปีงบประมาณ 2551 ไทย-เมียนมาร์ (54.6 %) ไทย-มาเลเซีย (34.9 %) ไทย-ลาว (2.0 %) ไทย-กัมพูชา (8.5 %) Source: Malaria Cluster, Department of Disease Control, MoPH

6 สัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติ 30 จังหวัดชายแดนที่ตรวจพบ
ปีงบประมาณ 2551 ไทย-เมียนมาร์ (95.8 %) ไทย-มาเลเซีย (0.7 %) ไทย-ลาว (0.05 %) ไทย-กัมพูชา (3.5 %) Source: Malaria Cluster, Department of Disease Control, MoPH

7 จำนวนผู้ป่วยไทยและต่างชาติ ในจังหวัดชายแดนที่ตรวจพบ
ปีงบประมาณ 2551 จำนวนผู้ป่วย

8 อัตราป่วยด้วยไข้มาลาเรีย (API)
ปีงบประมาณ อัตราป่วยต่อประชาการพันคน 0.41 ปีงบประมาณ

9 จำนวนผู้ป่วยไทยและจำนวนผู้ติดเชื้อมาลาเรีย ชนิด P. falciparum และ P
จำนวนผู้ป่วยไทยและจำนวนผู้ติดเชื้อมาลาเรีย ชนิด P.falciparum และ P.vivax ปีงบประมาณ จำนวนผู้ป่วย Fiscal Year

10 อัตราป่วยด้วยไข้มาลาเรีย (API), อัตราการตรวจโลหิต (ABER) และอัตราการพบเชื้อ (SPR) ปีงบประมาณ ABER&SPR / 100 pop. API / 1,000 pop. ปีงบประมาณ

11 ร้อยละ ปีงบประมาณ CHL SP2 SP3 QT MSP M M+ATS สัดส่วนของเชื้อมาลาเรียและชนิดของยาต้านมาลาเรียที่ใช้รักษา ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt ผู้ป่วยมาลาเรียคนไทยและต่างชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google