งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่. เป็นครูผู้สอนตอนต้น แม่. ทุกคนอุดมพรหมวิหารแม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่. เป็นครูผู้สอนตอนต้น แม่. ทุกคนอุดมพรหมวิหารแม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แม่. เป็นครูผู้สอนตอนต้น แม่. ทุกคนอุดมพรหมวิหารแม่
แม่...เป็นครูผู้สอนตอนต้น แม่...ทุกคนอุดมพรหมวิหารแม่...มีเมตตา กรุณา มุทิตาการ แม่...มีญาณอุเบกขาเป็นอารมณ์แม่...เหมือนพระอรหันต์อันสูงสุด แม่...หวังบุตรธิดาอย่า ชื่นชมแม่...กับลูกผูกมิตรจิตชื่นชม แม่จึงสมภาษิตมิตรในเรือนมีเพื่อนอื่นหมื่นแสนไม่ เหมือนแม่ เป็นเพื่อนแท้แม่เกล้าเฝ้าอุปถัมภ์เป็นทั้งแม่เพื่อนครูอยู่ประจำ ทุกเช้าค่ำรักหวง ดังดวงใจให้กำเนิดเกิดกายสายโลหิต แม่ไม่คิดหน่ายรักพลิกผลักใสเป็นแม่พระแม่เรือน แม่เพื่อนใจ แม่เหมือนนัยธรรมสุคตสุดบูชา

3 หญิงคนหนึ่ง คนที่เรา เรียกว่าแม่ หญิงคนที่ รักเราแท้ ไม่แปรผัน หญิงคนที่ รักเรา เท่าชีวัน หญิงคนนั้น ให้เราเกิด กำเนิดมา

4 วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของคนไทยเราวันหนึ่ง เพราะเป็นวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ ที่นอกจากจะเป็นวันระลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแผ่พระเมตตาปกเกล้า ฯ ชาวไทยให้ความร่มเย็นเป็นผาสุกแล้ว ยังเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด อีกด้วย     “แม่” เป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่ และมีพลานุภาพต่อจิตใจของลูกทุกคน คำแรกที่ แม่สอนลูกและลูกพูดได้ ก็คือ “แม่” และแม่ก็ปลาบปลื้ม เป็นที่สุดที่ได้ยินลูกเรียกว่า “แม่” เป็นคำพูดที่บอกนัยความผูกพันของแม่กับลูกอย่างลึกซึ้ง

5 ดอกมะลิ สัญลักษณ์ของวันแม่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระนามเดิม หม่อม ราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล (ภายหลังได้รับพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น พลเอกพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ)กับ หม่อมหลวงบัว กิติยากร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ ณ บ้าน ของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ (ม.ร.ว.สท้าน สนิทวงศ์) และท้าววนิดาพิจาริณี บิดาและ มารดาของหม่อมหลวงบัว กิติยากร ตั้งอยู่ที่ 1808 ถนนพระรามที่ 6 อำเภอปทุมวัน จ.พระ นคร ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "สิริกิติ์" มี ความหมายว่า "ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร"

6 มะลิหอมน้อมวางข้างข้างตักกรุ่นกลิ่น "รัก" บริสุทธิ์ผุดผ่องใสแทนทุกคำทุกถ้อยร้อยจาก ใจเป็นมาลัย "กราบแม่" พร้อมน้อมบูชากี่พระคุณจากใครอื่นนับหมื่นแสนอาจทนแทน เปรยเปรียบเทียบคุณค่าแต่พระคุณ"หนึ่งหยดน้ำนมมารดา"ทั้งสามภพจบหล้า...หาเทียม ทันลูกไม่อาจเอ่ยแสดงแถลงถ้อยหรือเรียงร้อยพจนามาเสกสรรค์เพื่อบรรยายพระคุณนี้ที่ "อนันต์"จึงตั้งมั่น "กตัญญุตา" ตลอดไปหนึ่งคำ "รัก" ลูกรักแม่ แม้ค่าน้อยต่างเพชร พลอย ตีราคาค่ามิได้แต่แม่จ๋า... "รักที่หนึ่ง" ของหัวใจมิใช่ใคร "ลูก รัก แม่" แน่นิรันดร์

7 กลอน รำลึกพระคุณแม่ "แม่"
กลอน รำลึกพระคุณแม่ "แม่"...เปรียบเป็น เช่นผู้ให้ ชีวิต ลูก เฝ้าพันผูก ลูกแต่เล็ก ไร้เดียงสา"แม่"...คือผู้ สรรค์สร้าง สิ่ง เพื่อลูกยาโน้มนำพา สิ่งดีงาม ตามดูแล"แม่"...เป็นผู้ ประเสริฐนัก ประจักษ์ยิ่งหามีสิ่ง ใดเปรียบ เสมอแข"แม่"...ฉัน นั้น เทิดทูนยิ่ง เหนือดวงแดรักแน่แท้ รักแม่นั้น นิรันดร์กาล" ลูก"...สำนึก บุญคุณ การุณยิ่งทุกทุกสิ่ง เกินจำนรรจ์ เกิน กล่าวขาน"ลูก"...เรียนรู้ จากครูแม่ แต่บริบาลเมื่อวันวาน ลูก ยังจำ มิลืมเลือน"ลูก"...ขอมอบ ดอกมะลิ กราบตักแม่ขอดูแล ให้แม่สุข หาใครเหมือน"ลูก"...ก้มกราบ ด้วยจิต อย่าบิดเบือน วันปีเคลื่อน ขอแม่สุข ทุกข์คลาดคลา" รักแม่ "

8 ดอกมะลิ สัญลักษณ์ของวันแม่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรง เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระนามเดิม หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นพระธิดาองค์ ใหญ่ของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล (ภายหลังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น พลเอกพระว รวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ)กับ หม่อมหลวงบัว กิติยากร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ ณ บ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ (ม.ร.ว.สท้าน สนิทวงศ์) และท้าว วนิดาพิจาริณี บิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัว กิติยากร ตั้งอยู่ที่ 1808 ถนนพระรามที่ 6 อำเภอปทุม วัน จ.พระนคร ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "สิริกิติ์" มีความหมาย ว่า "ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร"

9

10 เลือดของ แม่ในน้ำนม นับหมื่นหยด ลูกจะทด แทนคุณแม่ ไม่หวั่นไหว แม้พระคุณ ของแม่ มากเพียงใด ลูกเต็มใจ รักแม่ ทดแทนคุณ

11 รักแม่กันด้วยนะค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แม่. เป็นครูผู้สอนตอนต้น แม่. ทุกคนอุดมพรหมวิหารแม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google