งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

* แม่... เป็นครูผู้สอนตอนต้น แม่... ทุกคนอุดมพรหมวิหารแม่... มีเมตตา กรุณา มุทิตาการ แม่... มีญาณอุเบกขาเป็น อารมณ์แม่... เหมือนพระอรหันต์อันสูงสุด แม่...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "* แม่... เป็นครูผู้สอนตอนต้น แม่... ทุกคนอุดมพรหมวิหารแม่... มีเมตตา กรุณา มุทิตาการ แม่... มีญาณอุเบกขาเป็น อารมณ์แม่... เหมือนพระอรหันต์อันสูงสุด แม่..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 * แม่... เป็นครูผู้สอนตอนต้น แม่... ทุกคนอุดมพรหมวิหารแม่... มีเมตตา กรุณา มุทิตาการ แม่... มีญาณอุเบกขาเป็น อารมณ์แม่... เหมือนพระอรหันต์อันสูงสุด แม่... หวังบุตร ธิดาอย่าชื่นชมแม่... กับลูกผูกมิตรจิตชื่นชม แม่จึงสม ภาษิตมิตรในเรือนมีเพื่อนอื่นหมื่นแสนไม่เหมือนแม่ เป็น เพื่อนแท้แม่เกล้าเฝ้าอุปถัมภ์เป็นทั้งแม่เพื่อนครูอยู่ประจำ ทุกเช้าค่ำรักหวงดังดวงใจให้กำเนิดเกิดกายสายโลหิต แม่ไม่คิดหน่ายรักพลิกผลักใสเป็นแม่พระแม่เรือนแม่ เพื่อนใจ แม่เหมือนนัยธรรมสุคตสุดบูชา

3 หญิงคนหนึ่ง คนที่เรา เรียกว่าแม่ หญิงคนที่ รักเราแท้ ไม่ แปรผัน หญิงคนที่ รักเรา เท่า ชีวัน หญิงคนนั้น ให้เราเกิด กำเนิดมา

4 * วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของคน ไทยเราวันหนึ่ง เพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่ แห่งชาติ ที่นอกจากจะเป็นวันระลึกและสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณที่ทรงแผ่พระเมตตาปกเกล้าฯ ชาวไทย ให้ความร่มเย็นเป็นผาสุกแล้ว ยังเป็นการระลึกถึง พระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดอีกด้วย “ แม่ ” เป็นคำพูด ที่ยิ่งใหญ่ และมีพลานุภาพต่อจิตใจของลูกทุกคน คำ แรกที่แม่สอนลูกและลูกพูดได้ ก็คือ “ แม่ ” และแม่ก็ ปลาบปลื้ม เป็นที่สุดที่ได้ยินลูกเรียกว่า “ แม่ ” เป็นคำพูด ที่บอกนัยความผูกพันของแม่กับลูกอย่างลึกซึ้ง

5 * ดอกมะลิ สัญลักษณ์ของวันแม่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 9 พระนามเดิม หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นพระธิดา องค์ใหญ่ของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล ( ภายหลังได้รับพระกรุณาโปรด เกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น พลเอกพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ ) กับ หม่อมหลวงบัว กิติยากร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ. ศ. 2475 ณ บ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ ( ม. ร. ว. สท้าน สนิทวงศ์ ) และท้าววนิดาพิจาริณี บิดาและมารดาของ หม่อมหลวงบัว กิติยากร ตั้งอยู่ที่ 1808 ถนนพระรามที่ 6 อำเภอปทุม วัน จ. พระนคร ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัวว่า " สิริกิติ์ " มีความหมายว่า " ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร "

6 มะลิหอมน้อมวางข้างข้างตักกรุ่นกลิ่น " รัก " บริสุทธิ์ผุด ผ่องใสแทนทุกคำทุกถ้อยร้อยจากใจเป็นมาลัย " กราบ แม่ " พร้อมน้อมบูชากี่พระคุณจากใครอื่นนับหมื่นแสน อาจทนแทนเปรยเปรียบเทียบคุณค่าแต่พระคุณ " หนึ่ง หยดน้ำนมมารดา " ทั้งสามภพจบหล้า... หาเทียมทันลูกไม่ อาจเอ่ยแสดงแถลงถ้อยหรือเรียงร้อยพจนามาเสกสรรค์ เพื่อบรรยายพระคุณนี้ที่ " อนันต์ " จึงตั้งมั่น " กตัญญุตา " ตลอดไปหนึ่งคำ " รัก " ลูกรักแม่ แม้ค่าน้อยต่างเพชร พลอย ตีราคาค่ามิได้แต่แม่จ๋า... " รักที่หนึ่ง " ของหัวใจ มิใช่ใคร " ลูก รัก แม่ " แน่นิรันดร์

7 * กลอน รำลึกพระคุณแม่ " แม่ "... เปรียบ เป็น เช่นผู้ให้ ชีวิตลูก เฝ้าพันผูก ลูกแต่ เล็ก ไร้เดียงสา " แม่ "... คือผู้ สรรค์สร้าง สิ่ง เพื่อลูกยาโน้มนำพา สิ่งดีงาม ตาม ดูแล " แม่ "... เป็นผู้ ประเสริฐนัก ประจักษ์ ยิ่งหามีสิ่ง ใดเปรียบ เสมอแข " แม่ "... ฉัน นั้น เทิดทูนยิ่ง เหนือดวงแดรักแน่แท้ รักแม่นั้น นิรันดร์กาล " ลูก "... สำนึก บุญคุณ การุณยิ่งทุกทุกสิ่ง เกิน จำนรรจ์ เกินกล่าวขาน " ลูก "... เรียนรู้ จากครูแม่ แต่บริบาลเมื่อวันวาน ลูกยัง จำ มิลืมเลือน " ลูก "... ขอมอบ ดอกมะลิ กราบตักแม่ขอดูแล ให้แม่สุข หาใคร เหมือน " ลูก "... ก้มกราบ ด้วยจิต อย่า บิดเบือนวันปีเคลื่อน ขอแม่สุข ทุกข์ คลาดคลา " รักแม่ "

8 * ดอกมะลิ สัญลักษณ์ของวันแม่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระนามเดิม หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของ หม่อมเจ้านักขัตรมงคล ( ภายหลังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา ขึ้นเป็น พลเอกพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ ) กับ หม่อมหลวงบัว กิติยากร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ. ศ. 2475 ณ บ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ ( ม. ร. ว. สท้าน สนิทวงศ์ ) และ ท้าววนิดาพิจาริณี บิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัว กิติยากร ตั้งอยู่ที่ 1808 ถนนพระรามที่ 6 อำเภอปทุมวัน จ. พระนคร ได้รับพระราชทานนาม จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า " สิริกิติ์ " มีความหมายว่า " ผู้ เป็นศรีแห่งกิติยากร "

9

10 เลือดของ แม่ในน้ำนม นับหมื่น หยด ลูกจะทด แทนคุณแม่ ไม่ หวั่นไหว แม้พระคุณ ของแม่ มาก เพียงใด ลูกเต็มใจ รักแม่ ทดแทน คุณ

11


ดาวน์โหลด ppt * แม่... เป็นครูผู้สอนตอนต้น แม่... ทุกคนอุดมพรหมวิหารแม่... มีเมตตา กรุณา มุทิตาการ แม่... มีญาณอุเบกขาเป็น อารมณ์แม่... เหมือนพระอรหันต์อันสูงสุด แม่...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google