งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤศจิกายน 2014 พระวาจา ทรง ชีวิต "ในพระองค์มีต้นธารแห่งชีวิต" (สดุดี 36,9)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤศจิกายน 2014 พระวาจา ทรง ชีวิต "ในพระองค์มีต้นธารแห่งชีวิต" (สดุดี 36,9)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พฤศจิกายน 2014 พระวาจา ทรง ชีวิต

3 "ในพระองค์มีต้นธารแห่งชีวิต" (สดุดี 36,9)

4 พระวาจาจากพระคัมภีร์นี้บอกเราถึงสิ่งที่สำคัญมาก และเป็นชีวิตซึ่งจะช่วยเราให้เป็นเครื่องมือในการคืนดี และเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว

5 และยังบอกเราอีกว่า ต้นธารแห่งชีวิตมีอยู่แห่งเดียวคือ พระเจ้า และจากพระเจ้าผู้เดียว จากความรักของพระองค์ จึงเกิดจักรวาลอันเป็นที่พำนักของมวลมนุษย์

6 เป็นพระองค์ที่ได้ทรงประทานชีวิต รวมทั้งสิ่งต่างๆทั้งหมดแก่เรา

7 ผู้เขียนบทสดุดีได้ใช้รูปแบบเปรียบเทียบว่าเหมือนกับธารน้ำใน ทะเลทราย ชีวิตในทะเลทรายที่แห้งแล้ง เป็นชีวิตที่ลำบากมาก ดังนั้น ที่นั่นน้ำจึงหมายถึงชีวิต ชีวิตจะเกิดงอกงามในบริเวณแหล่งน้ำ ด้วยรูปแบบเปรียบเทียบเช่นนี้ ผู้เขียนต้องการสรรเสริญสิ่งสร้าง ที่เกิดขึ้นมากมาย ดั่งสายน้ำใหญ่จากดวงพระทัยของพระเจ้า

8 เพลงสรรเสริญและสำนึกในพระคุณนี้ เป็นสิ่งแรกที่เราต้องทำ เป็นสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจจากบทสดุดีนั่นคือ

9 สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสำหรับกิจการที่ทรงกระทำ ความมหัศจรรย์แห่งโลกจักรวาล มนุษย์อันเป็นเกียรติมงคลของพระองค์ เพราะที่จริงแล้ว มนุษย์เป็นสิ่งสร้างชนิดเดียวที่ติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ และสามารถทูลพระองค์ได้ว่า

10 "ในพระองค์มีต้นธารแห่งชีวิต"

11 แต่ว่าความรักของพระบิดา การเอ่ยวาจาออกมา และทุกสิ่งก็ถูกสร้างขึ้นนี้ ไม่เป็นการเพียงพอ พระองค์ ยังปรารถนาให้พระวจนาถ ทรงรับเอากายเป็นมนุษย์ พระเป็นเจ้าพระเจ้าแท้แต่ผู้ เดียวทรงรับสภาพมนุษย์ใน องค์พระเยซูเจ้า ทรงนำต้น ธารแห่งชีวิตเข้ามาสู่โลก

12 พระองค์ผู้ทรงเป็นต้นธาร แห่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและ ต้นธารแห่งความปิติยินดีทั้ง มวลเสด็จมาประทับอยู่ ท่ามกลางเรา เพื่ออยู่อย่าง ใกล้ชิดกับเรา พระเยซูเจ้า ตรัสว่า "เรามาเพื่อพวกเขา จะได้มีชีวิต และมีอย่าง สมบูรณ์"

13 พระองค์ทรงปรารถนา จะอยู่กับเราตลอดไป อยู่กับเราในทุกรูปแบบ เพื่อเราจะสามารถพบ พระองค์และรักพระองค์ ได้เสมอ

14 บางครั้งบางคราวเราอาจมีความคิดว่า "จะเป็นการดีมาก ทีเดียว หากเรามีชีวิตอยู่ในสมัยของพระเยซูเจ้า "แต่อย่า ลืมว่า เพราะความรัก พระองค์ได้ค้นพบวิธีการที่จะอยู่กับ เรา มิใช่แต่เพียงในสถานที่เล็กๆ ในเขตปาเลสไตน์เท่านั้น

15 แต่พระองค์ประทับอยู่ทุกจุดบนโลก พระองค์ประทับใน ศีลมหาสนิทตามที่ทรงสัญญาไว้และเราสามารถดื่มกิน เพื่อชุบเลี้ยงและฟื้นฟูชีวิตของเรา

16 "ในพระองค์มีต้นธารแห่งชีวิต"

17 อีกแหล่งหนึ่งที่เรา สามารถรับน้ำแห่งชีวิต จากการประทับอยู่ของ พระเจ้าได้ก็คือ เพื่อนพี่ น้องทุกคนโดยเฉพาะผู้ ขัดสนที่เราพบ หากเรารัก เขา มิใช่ว่าเราอุปถัมภ์เขา แต่เขาคือผู้อุปถัมภ์เรา เพราะเขาให้พระเจ้ากับ เรา

18 อันที่จริงเมื่อเรารักเขา เราก็รักพระเยซูเจ้าในตัวเขา เพราะพระ เยซูเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวกับคนที่หิวกระหาย คนแปลกหน้า คนคุก ดังนั้น พระเยซูเจ้าผู้ประทับในพี่น้องชายหญิงจะให้ ความรัก และให้ชีวิตของพระองค์กับเราเป็นการแลกเปลี่ยน เพราะพระองค์ทรงเป็นธารน้ำ

19 น้ำพุอีกแห่งหนึ่งที่มีน้ำมาก คือพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรา พระองค์ตรัสกับเราเสมอและเรารับฟังเสียงของพระองค์ได้ นั่นคือมโนธรรมของเรา

20 ยิ่งเราพยายามรักพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง เสียงนั้นก็จะยิ่งดังชัดกว่าเสียงอื่นๆ

21 แต่มีบางช่วงที่พิเศษที่เราจะดื่มน้ำนี้ได้จากภายในตัวเรา คือเมื่อ เราภาวนาและพยายามสร้างความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระองค์ ผู้ประทับอยู่ในส่วนลึกแห่งจิตใจของเรา

22 นี่เป็นเสมือนธารน้ำลึกที่ไม่มีวันเหือดแห้ง พร้อมที่จะดับความกระหายได้ทุกเวลา

23 เพียงแต่เราปิดประตูใจและสำรวม เราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับ พระองค์ได้ เราจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยว แต่รู้สึกเป็นสอง คือพระเจ้าในฉันและตัวฉันในพระองค์

24 หรือพูดได้ว่า ด้วยพระพรของพระองค์มิใช่เป็นสอง แต่เป็นหนึ่ง เช่นเดียวกับน้ำและธารน้ำที่มิใช่สองแต่เป็นหนึ่ง

25 พระวาจาจากบทสดุดีนี้ เตือนใจเราว่าพระเจ้าเท่านั้นทรงเป็นต้น ธารแห่งชีวิต ต้นธารแห่งเอกภาพที่สมบูรณ์สันติและความยินดี

26 ยิ่งเราดื่มน้ำจากธารนี้มากเท่าไร ยิ่งเรามีชีวิตจากธารน้ำ ทรงชีวิตคือพระวาจาของพระองค์มากเท่าไร

27 เราก็จะยิ่งใกล้ชิดยิ่งทียิ่งมากขึ้น และเราจะมีชีวิตเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างแท้จริง

28 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เดือนกุมภาพันธ์ 2002 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี)Anna LolloPlacido D’Omina คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.orgwww.focolare.orgwww.santuariosancalogero.org “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เดือนกุมภาพันธ์ 2002 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org "ในพระองค์ มีต้นธารแห่งชีวิต“ (สดุดี 36,9)


ดาวน์โหลด ppt พฤศจิกายน 2014 พระวาจา ทรง ชีวิต "ในพระองค์มีต้นธารแห่งชีวิต" (สดุดี 36,9)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google