งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Combat de Packnam au Siam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Combat de Packnam au Siam"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Combat de Packnam au Siam
ขัตติยพันธกรณี Combat de Packnam au Siam

2 ความเป็นมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๒๔๑๑ ประเทศต่างๆในเอเชียต้องเผชิญกับการคุกคามจากชาติมหาอำนาจ โดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งกำลังขยายอิทธิพลเข้ามาอย่างเต็มที่ นอกจากทั้งสองชาติจะแข่งขันกันแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า การเมืองและวัฒนธรรม ในประเทศไทยแล้ว ยังมีเป้าหมายที่จะยึดครองประเทศราชของไทย อันได้แก่ กัมพูชา ลาว และดินแดนในแหลมมลายูตอนเหนือด้วย หลังจากฝรั่งเศสได้กัมพูชาและเวียดนามเป็นอาณานิคม ก็เร่งสำรวจหัวเมืองลาวและพยายามจะขยายอาณาเขตของตนออกไปจนถึงฝั่งแม่น้ำโขง วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ เกิดจากความขัดแย้ง

3 ความเป็นมา ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเรื่องเขตแดนทางด้านหลวงพระบาง เริ่มต้นด้วยการกระทบกระทั่งกันของกำลังทหารทั้งสองฝ่าย และต่อมาได้ขยายวงกว้างออกไปถึงเรื่องคนในบังคับและธุรกิจของคนในบังคับขณะที่ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ผู้แทนทางการทูตของทั้งสองประเทศได้พยายามเจรจาหาทางออกในการแก้ปัญหาแต่ไม่สำเร็จ กองทัพเรือของฝรั่งเศสได้รุกล้ำเข้ามาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยา

4 ความเป็นมา จนเกิดการยิงต่อสู้กับทหารไทยที่ประจำป้อมพระจุลจอมเกล้าและป้อมผีเสื้อสมุทรที่ปากน้ำ ในที่สุดเรือของฝรั่งเศสทั้งสองลำก็แล่นผ่านเข้ามาจอดหน้าสถานทูตฝรั่งเศสได้ ฝรั่งเศสยื่นคำขาดหลายประการ เมื่อรัฐบาลไทยให้คำตอบล่าช้า เรือรบฝรั่งเศสก็แล่นไปปิดอ่าวไทย ทำให้ไทยต้องยอมอ่อนข้อให้ฝรั่งเศสอย่างไม่มีเงื่อนไข วิกฤตการณ์ครั้งนี้

5 ความเป็นมา จบลงด้วยการลงนามในสนธิสัญญากรุงเทพ ระหว่างรัฐบาลไทยกับฝรั่งเศส ทำให้ไทยต้องเสียสิทธิเหนือดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและเสียอำนาจการปกครองคนในบังคับชาวอินโดจีนให้แก่ฝรั่งเศส นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังยึดครองจ.จันทบุรีไว้ไว้เป็นประกันและเตรียมแผนการที่จะยึดครองดินแดนอื่นๆของไทยต่อไปด้วย

6 ลักษณะคำประพันธ์ ส่วนแรก โคลงสี่สุภาพ จำนวน ๗ บท
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ จำนวน ๔ บท (พระราชนิพนธ์ใน ร.๕) ส่วนที่สอง อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ จำนวน ๒๖ บท (พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ) (ไม่เคร่งครัด ครุ ลหุ)

7 จุดมุ่งหมายในการแต่ง
บรรยายถึงความเหนื่อยยากและความกลัดกลุ้มพระทัยต่อการรักษาบ้านเมืองให้รอดพ้นจากฝรั่งเศส ผู้พบต้นฉบับ หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิสกุล และทรงคัดลอกนำถวาย หม่อมเจ้าพูนพิสมัย ดิสกุล พบที่วังบางขุนพรหม

8 พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(๑) เจ็บนานหนักอกผู้ บริรักษ์ ปวงเฮย คิดใคร่ลาลาญหัก ปลดเปลื้อง ความเหนื่อยแห่งสูจัก พลันสร่าง ตูจักสู่ภพเบื้อง หน้านั้นพลันเขษม เจ็บป่วยมานานนัก และหนักใจในฐานะเป็นพระเจ้า แผ่นดินคิดอยากจะลาตาย เป็นที่หนักใจแก่ผู้ดูแลรักษา จึงมี พระราชดำริที่จะ เสด็จสวรรคตเพื่อปลดเปลื้องภาระของเขา ไปสู่โลกหน้า คงจะสุขเกษมกว่าที่เป็นอยู่

9 พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(๒) เป็นฝีสามยอดแล้ว ยังราย ส่านอ ปวดเจ็บใครจักหมาย เชื่อได้ ใช่เป็นแต่ส่วนกาย เศียรกลัด กลุ้มแฮ ใครต่อเป็นจึ่งผู้ นั่นนั้นเห็นจริง ทรงเล่าถึงพระอาการประชวรว่าเป็นฝีสามยอด เจ็บปวดอย่างไม่น่าเชื่อ การประชวรครั้งนี้มิใช่แต่พระวรกายแต่ยังทรงกลัดกลุ้มพระราชหฤทัยด้วย ผู้ใดได้มาเป็นเช่นพระองค์จึงจะรู้ถึงความเจ็บปวดว่ามากเพียงใด

10 พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(๓) ตะปูดอกใหญ่ตรึ้ง บาทา อยู่เฮย จึง บ อาจลีลา คล่องได้ เชิญผู้ที่เมตตา แก่สัตว์ ปวงแฮ ชักตะปูนี้ให้ ส่งข้าอัญขยม ทรงเปรียบพันธกรณีที่มีต่อชาติบ้านเมืองในฐานะที่พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ เป็นตะปูดอกใหญ่ที่ตึงพระบาทของพระองค์ไว้มิให้ก้าวไปไหนได้ จึงขอให้ผู้ที่เมตตาถอนตะปูดอกนี้ให้ด้วย (เปรียบพันธกรณีที่มีต่อชาติบ้านเมือง เป็น ตะปู)

11 พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(๔) ชีวิตมนุษย์นี้ เปลี่ยนแปลง จริงนอ สุขและทุกข์พลิกแพลง มากครั้ง โบราณท่านจึงแสดง เป็นเยี่ยง อย่างนา ชั่วนับเจ็ดทีทั้ง เจ็ดข้างฝ่ายดี ชีวิตคนเราเปลี่ยนแปลงไป มีสุขมีทุกข์สลับกันไปมาหลายครั้งหลายหนโบราณท่านว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

12 พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(๕) เป็นเด็กมีสุขคล้าย ดีรฉาน รู้สุขรู้ทุกข์หาญ ขลาดด้วย ละอย่างละอย่างพาล หย่อนเพราะ เผลอแฮ คล้ายกับผู้จวนม้วย ชีพสิ้นสติสูญ ยามเป็นเด็กที่มีความสุขคล้ายกับพวกเดรัจฉาน คือมีทั้งทุกข์ สุข กล้าหาญ และหวาดกลัว บางคนอาจบกพร่องเพราะหลงลืมไปบ้างคล้ายคนใกล้จะตายและเสียสติ

13 พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(๖) ฉันไปปะเด็กห้า หกคน โกนเกศนุ่งขาวยล เคลิบเคลิ้ม ถามเขาว่าเป็นคน เชิญเครื่อง ไปที่หอศพเริ้ม ริกเร้าเหงาใจ ฉันไปพบเด็ก ๕-๖ คน โกนศีรษะนุ่งขาว ไต่ถามได้ความว่าเป็นคนเชิญเครื่องที่หอศพ ทำให้รู้สึกเศร้าใจ

14 พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(๗) กล้วยเผาเหลืองแก่ก้ำ เกินพระ ลักษณ์นา แรกก็ออกอร่อยจะ ใคร่กล้ำ นานวันยิ่งเครอะคระ กลืนยาก ทนจ่อซ่อมจิ้มจ้ำ แดกสิ้นสุดใบ กล้วยเผาจนเหลือง เหลืองยิ่งกว่าสีผิวของพระลักษณ์ ทีแรกอร่อย ใครๆ ก็อยากจะกิน แต่พอหลายวันเข้า ก็แข็งกลืนยาก จะเอาซ่อมจิ้มสักกี่ที ก็ไม่อ่อนลงได้

15 พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(๘) เจ็บนานนึกหน่ายนิตย์ มะนะเรื่องบำรุงกาย ส่วนจิต บ มีสบาย ศิระกลุ้มอุราตรึง เจ็บมานานนัก นึกเบื่อหน่ายเรื่องการบำรุงรักษาร่างกาย ส่วนจิตใจก็ไม่สบายกลัดกลุ้มอัดอั้นตันใจ

16 พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(๙) แม้หายก็พลันยาก จะลำบากฤทัยพึง ตริแต่จะถูกรึง อุระรัดและอัตรา ยากที่จะหาย มันลำบากใจ ต้องคอยครุ่นคิดกังวล ใจถูกบีบคั้นอดอั้น

17 พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(๑๐) กลัวเป็นทวิราช บ ตริป้องอยุธยา เสียเมืองจึงนินทา บ ละเว้น ฤ ว่างวาย กลัวว่าจะเป็นเหมือนกษัตริย์สองพระองค์ (คือ สมเด็จพระมหินทราธิราช และพระเจ้าเอกทัศน์) ที่ไม่ได้คิดปกป้องกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งเสียเมืองถูกนินทา มานานจนกระทั่ง

18 พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(๑๑) คิดใดจะเกี่ยงแก้ ก็ บ พบซึ่งเงื่อนสาย สบหน้ามนุษย์อาย จึงจะอุดแลเลยสูญ คิดหาทางออกไม่ได้ ยามประสบพบหน้าใคร ก็เป็นที่อับอาย ไม่อยากมีพระชนชีพต่อไป

19 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๑) ขอเดชะเบื้องบาท วรราชะปกศี โรตม์ข้าผู้มั่นมี มะนะตั้งกตัญญู ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้ามีใจกตัญญู

20 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๒) ได้รับพระราชทาน อ่านราชนิพันธ์ดู ทั้งโคลงและฉันท์ตู ข้าจึงดำริตาม ได้รับพระราชทาน อ่านพระราชนิพนธ์ ทั้งโคลงและฉันท์ ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดตริตรอง

21 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๓) อันพระประชวรครั้ง นี้แท้ทั้งไผทสยาม เหล่าข้าพระบาทความ วิตกพ้นจะอุปมา พระประชวรของพระองค์ในครั้งนี้ ปวงชนชาวสยามและเหล่าข้าพระบาทล้วนแล้วรู้สึกวิตกกังวลเกินจะเปรียบปานได้

22 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๔) ประสาแต่อยู่ใกล้ ทั้งรู้ใช่ว่าหนักหนา เลือดเนื้อผิเจือยา ให้หายได้ชิงถวาย ตามประสาของผู้ที่อยู่ชิดใกล้ รู้ว่าคงไม่หนักหนาอะไร ถ้าจะเอาเลือดเนื้อเจือยาให้หายได้ ก็จะยอมถวาย

23 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๕) ทุกหน้าทุกตาตู บ พบผู้จะพึงสบาย ปรับทุกข์ทุรนทุราย กันมิเว้นทิวาวัน ทุกผู้ทุกคน ดูหน้าตาไม่สบายกันเลย ได้แต่ปรับทุกข์กันไม่เว้นแต่ละวัน

24 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๖) ดุจเหว่าพละนา วะเหว่ว้ากะปิตัน นายท้ายฉงนงัน ทิศทางก็คลางแคลง เหมือนพวกชาวเรือที่ขาดกัปตัน นายท้ายก็ฉงนงงงวย ไม่รู้จะไปทางไหนดี

25 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๗) นายกลประจำจักร จะใช้หนักก็นึกแหนง จะรอก็ระแวง จะไม่ทันธุรการ นายช่างกลประจำเครื่องจักรเรือ ก็ไม่รู้จะทำอะไรอย่างไรดี จะมัวรีรอก็จะไม่ทันการ

26 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๘) อึดอัดทุกหน้าที่ ทุกข์ทวีทุกวันวาร เหตุห่างบดียาน อันเคยไว้น้ำใจชน ทุกคนที่ทำหน้าที่มีแต่ความอึดอัด ทุกข์เพิ่มพูนทวีขึ้นทุกวัน เหตุเพราะขาดผู้นำเรือที่ไว้วางใจได้

27 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๙) ถ้าจะว่าบรรดากิจ ก็ไม่ผิด ณ นิยม เรือแล่นทะเลลม จะเปรียบต่อก็พอกัน ถ้าจะเปรียบว่าบรรดากิจการงานทั้งหลาย ก็เหมือนการเดินเรือ คงจะไม่ผิด

28 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๑๐) ธรรมดามหาสมุทร มีคราวหยุดพายุผัน มีคราวสลาตัน ตั้งระลอกกระฉอกฉาน เป็นธรรมดาว่ามหาสมุทร ก็ย่อมมีลมมีคลื่นบ้างเป็นธรรมดา

29 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๑๑) ผิวพอกำลังเรือ ก็แล่นรอดได้ไม่ร้าวราน หากกรรมจะบันดาล ก็คงล่มทุกลำไป ถ้าเรือพอมีกำลังก็จะต้านลมได้ ทำให้แล่นไปได้รอดปลอดภัย แต่ถ้ามีกรรม ก็จะบันดาลให้ล่มจมทุกลำไป

30 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๑๒) ชาวเรือก็ย่อมรู้ ฉะนี้อยู่ทุกจิตใจ แต่ลอยอยู่ตราบใด ต้องจำแก้ด้วยแรงระดม ชาวเรือย่อมจะรู้ดีกันทุกคน แต่ถ้ายังคงลอยลำอยู่ตราบใด ก็จำต้องร่วมแรงร่วมใจกันใด ก็จำต้องร่วมแรงร่วมใจกันจัดการแก้ไขไปด้วยกัน

31 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๑๓) แก้รอดตลอดฝั่ง จะรอดทั้งจะชื่นชม เหลือแก้ก็จำจม ให้ปรากฏว่าถึงกรรม ถ้าแก้ได้รอดตลอดฝั่ง ก็จะรอดและมีคำชื่นชม แต่ถ้าเหลือกำลังที่จะแก้เพราะเป็นกรรมก็จำต้องล่มจมไป

32 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๑๔) ผิวทอดธุระนิ่ง บ วุ่นวิ่งเยียวยาทำ ที่สุดก็สูญลำ เหมือนที่แก้ไม่หวาดไหว ถ้าทอดธุระนิ่งเฉย ไม่ขวนขวายไม่เยียวยาแก้ไขทำอะไรเลย ในที่สุดจะสูญเสียเรือทั้งรำ เหมือนกับที่แก้ไขไม่ไหว

33 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๑๕) ผิดกันแต่ถ้าแก้ ให้เต็มแย่จึงจมไป ใคร่ห่อนประมาทใจ ว่าขลาดเขลาและเมาเมิน แตกต่างกันก็ตรงที่ว่า ถ้ามีการแก้ไขอย่างเต็มกำลังสามารถแล้วเรือก็ยังล่มจมไป ก็จะไม่มีใครสบประมาทเอาว่าขี้ขลาดและประมาทพลาดพลั้ง

34 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๑๖) เสียทีก็มีชื่อ ได้เลื่องลือสรรเสริญ สงสารว่ากรรมเกิน กำลังดอกจึงจมสูญ ถึงจะพลาดท่าเสียที แต่ก็มีชื่อเสียงเลื่องลือ ได้รับการสรรเสริญ สงสารแต่ว่ากรรมมากเหลือกำลังจะต้านทานได้ เรือจึงจมสิ้นสูญไป

35 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๑๗) นี้ในน้ำใจข้า อุปมาบังคมทูล ทุกวันนี้อาดูร แต่ที่พระประชวรนาน ในใจข้าพระพุทธเจ้า เปรียบเทียบบังคมทูล ทุกวันนี้มีความรู้สึกเดือดร้อนใจ นับแต่พระองค์ทรงพระประชวรมานาน

36 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๑๘) เปรียบตัวเหมือนอย่างม้า ที่เป็นพาหนยาน ผูกเครื่องบังเหียนอาน ประจำหน้าพลับพลาชัย เปรียบตัวข้าพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างม้า ที่เป็นพาหนะผูกเครื่องบังเหียนอานประจำพร้อมหน้าพลับพลา

37 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๑๙) คอยพระประทับอาสน์ กระหยับบาทจะพาไคล ตามแต่พระทัยไท ธ จะชักไปซ้ายขวา คอยพระองค์เสด็จขึ้นประทับ ขยับเท้าจะเสด็จไปตามแต่พระทัยของพระองค์จะเสด็จไปทางซ้ายหรือทางขวา

38 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๒๐) ไกลใกล้ บ ได้เลือก จะกระเดือกเต็มประดา ตราบเท่าจะถึงวา ระชีวิตมลายปราณ ไม่ว่าจะใกล้ไกลก็จะไม่เลือกจะกระเสือกกระสนได้ด้วยความลำบาก จะพยายามเต็มที่ตราบเท่าชีวิตจะหาไม่

39 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๒๑) ขอตายให้ตาหลับ ด้วยชื่อนับว่าชายชาญ เกิดมาประสบภาร ธุระได้บำเพ็ญทำ จะขอตายให้ตาหลับ ขึ้นชื่อว่าลูกผู้ชายเกิดมาได้ประสบภารธุระสำคัญ แล้วได้บำเพ็ญทำ

40 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๒๒) ด้วยเดชะบุญญา ภินิหาระแห่งคำ สัตย์ข้าจงได้สัม ฤทธิดังมโนหมาย ขอผลบุญญาภินิหารแห่งคำสัตย์ของข้าพระพุทธเจ้า จงสัมฤทธิ์ผลดังใจหมาย

41 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๒๓) ขอจงวราพาธ บรมนาถเร่งเคลื่อนคลาย พระจิตพระวรกาย จะผ่องพ้นที่หม่นหมอง ขอการพระประชวรของพระองค์จงบรรเทาเบาบางจางหายไป พระหทัยและพระวรกายจงผ่องแผ้วแคล้วคลาดปราศจากความหม่นหมอง

42 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๒๔) ขอจงสำเร็จรา ชะประสงค์ที่ทรงปอง ปกข้าฝ่าละออง พระบาทให้สามัคคี ขอพระองค์จงทำการสำเร็จเผด็จงานได้ตามพระราชประสงค์ที่ทรงหมายปองได้ปกเกล้าข้าฝ่าละอองธุลีพระบาทให้สามัคคีกัน

43 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๒๕) ขอเหตุที่ขุ่นขัด จะวิบัติพระขันตี จงคลายเหมือนหลายปี ละลืมเลิกละลายสูญ ขอให้เหตุที่สร้างความขุ่นเคืองขัดข้องจงเสื่อมคลายพลันด้วยพระขันติธรรมจงคลายละลายสูญหายไป

44 พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๒๖) ขอจงพระชนมา ยุสถาวรพูน เพิ่มเกียรติอนุกูล สยามรัฐพิพัฒน์ผลฯ ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนยาว เพิ่มพระเกียรตินิยม ช่วยเหลือเกื้อกูลประเทศสยามเจริญรุ่งเรือง

45 แบบฝึกหัด

46 ๑. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ข้อใดเป็น “ที่มา” ของเรื่องขัตติยพันธกรณี
๑. ความขัดแย้งกับประเทศในแหลมอินโดจีนเมื่อ ร.ศ. ๑๑๒ ๒. ความขัดแย้งในเรื่องเขตแดนกับฝรั่งเศสใน ร.ศ. ๑๑๒ ๓. กรณีพิพาทกับอังกฤษเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ๔. การที่เรือปืนของฝรั่งเศสปิดล้อมอ่าวไทย

47 ๒. ชื่อเรื่อง “ขัตติยพันธกรณี” มีความหมาย ตามรูปศัพท์ อย่างไร
๒. ชื่อเรื่อง “ขัตติยพันธกรณี” มีความหมาย ตามรูปศัพท์ อย่างไร ๑. เรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องด้วยกษัตริย์ ๒. หน้าที่ของกษัตริย์ชาตินักรบ ๓. เหตุอันเป็นข้อผูกพันของกษัตริย์ ๔. กษัตริย์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของปวงชน

48 ๓. “...เสด็จพ่อตรัสเล่าว่า พอได้รับก็เขียนถวายตอบไปทันที ไม่มีร่างเก็บไว้ แต่มีคนเขาบอกว่า พอทรงจบแล้วก็กลับ เสวยพระโอสถต่อไป และกลับเสด็จออกได้ในไม่ช้า” “เสด็จพ่อ” จากข้อความข้างต้น หมายถึงผู้ใด ๑. สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ๒. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ๓. พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ๔. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมพระยานราธิปประพันธ์พงศ์

49 ๔. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมที่ปรากฏในเรื่องขัตติยพันธกรณี
๑. ผู้นำไม่ควรแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็น ๒. บุคคลพึงย่อมสละชีวิตเพื่อผู้นำที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม ๓. พันธกรณีที่มีต่อชาติบ้านเมืองนั้นใหญ่หลวงยิ่งกว่าชีวิต ๔. บุคคลแม้จะอยู่ในตำแหน่งสูงเพียงใด ก็ย่อมหวังที่จะได้รับความเมตตาและเห็นใจจากผู้อื่น

50 ๕. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติตามธรรมะข้อใด เหตุการณ์เลวร้ายจึงคลี่คลายไปในทางที่ดี ๑. ทาน ๒. ขันติ ๓. มุทิตา ๔. จิตตะ

51 ๓. ทรงมีอาการเจ็บปวดมาก และทรงเป็นอยู่เวลานาน
๖. ข้อใดไม่ใช่อาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัวตามที่กล่าวไว้ในเนื้อเรื่อง ๑. เป็นฝีสามยอด ๒. ทรงถูกตะปูตำพระบาท ๓. ทรงมีอาการเจ็บปวดมาก และทรงเป็นอยู่เวลานาน ๔. เป็นไข้ส่าหรือส่าไข้ คือเป็นเม็ดผื่นขึ้นตามพระวรกายเพราะพิษไข้

52 ๗. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๗. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “คิดใคร่ลาลาญหัก ปลดเปลื้อง” ๑. ความกังวลเกี่ยวกับพระราชโอรส ๒. ความเจ็บพระวรกายและพระหทัย ๓. ความกังวลในเรื่องที่ประชวรหนักและนาน ทำให้เป็นภาระแก่ผู้รักษา ๔. ความไม่สบายพระทัยที่ไม่อาจปฏิบัติราชกรณียกิจได้อย่างเต็มพระกำลัง

53 ๘. ข้อใดไม่ใช่เนื้อความเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ๑. ชีวิตมนุษย์มีแต่ความเปลี่ยนแปลง ๒. คนเราเกิดมาแล้วก็แก่ เจ็บ ตาย ไป ๓. มีสุขมีทุกข์สลับกันไปหลายครั้งหลายหน ๔. โบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่า ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน

54 ๑. ดวง ๒. กรรม ๓. โชคชะตา ๔. คนอื่นทำให้เป็นไป
๙. การแก้ปัญหาต่างๆ หากเราได้ทำอย่างเต็มที่แล้วไม่สำเร็จ ดังหวัง สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงยกให้ เป็นเรื่องของอะไร ๑. ดวง ๒. กรรม ๓. โชคชะตา ๔. คนอื่นทำให้เป็นไป

55 ๑๐. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงให้กำลังใจโดยเปรียบเทียบพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าตามข้อใด ๑. เปรียบเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่กราบไหว้บูชา ๒. เปรียบเหมือนว่าวที่ต้านแรงลมให้ได้ ๓. เปรียบเทียบบัวที่ต้องโผล่พ้นโคลนตมให้ได้ ๔. เปรียบเทียบกัปตันเรือที่ต้องนำเรือฝ่าคลื่นลมไปให้ตลอดรอดฝั่ง

56 เฉลย

57 ๑. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ข้อใดเป็น “ที่มา” ของเรื่องขัตติยพันธกรณี
๑. ความขัดแย้งกับประเทศในแหลมอินโดจีนเมื่อ ร.ศ. ๑๑๒ ๒. ความขัดแย้งในเรื่องเขตแดนกับฝรั่งเศสใน ร.ศ. ๑๑๒ ๓. กรณีพิพาทกับอังกฤษเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ๔. การที่เรือปืนของฝรั่งเศสปิดล้อมอ่าวไทย

58 ๒. ชื่อเรื่อง “ขัตติยพันธกรณี” มีความหมาย ตามรูปศัพท์ อย่างไร
๒. ชื่อเรื่อง “ขัตติยพันธกรณี” มีความหมาย ตามรูปศัพท์ อย่างไร ๑. เรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องด้วยกษัตริย์ ๒. หน้าที่ของกษัตริย์ชาตินักรบ ๓. เหตุอันเป็นข้อผูกพันของกษัตริย์ ๔. กษัตริย์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของปวงชน

59 ๓. “...เสด็จพ่อตรัสเล่าว่า พอได้รับก็เขียนถวายตอบไปทันที ไม่มีร่างเก็บไว้ แต่มีคนเขาบอกว่า พอทรงจบแล้วก็กลับ เสวยพระโอสถต่อไป และกลับเสด็จออกได้ในไม่ช้า” “เสด็จพ่อ” จากข้อความข้างต้น หมายถึงผู้ใด ๑. สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ๒. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ๓. พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ๔. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมพระยานราธิปประพันธ์พงศ์

60 ๔. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมที่ปรากฏในเรื่องขัตติยพันธกรณี
๑. ผู้นำไม่ควรแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็น ๒. บุคคลพึงย่อมสละชีวิตเพื่อผู้นำที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม ๓. พันธกรณีที่มีต่อชาติบ้านเมืองนั้นใหญ่หลวงยิ่งกว่าชีวิต ๔. บุคคลแม้จะอยู่ในตำแหน่งสูงเพียงใด ก็ย่อมหวังที่จะได้รับความเมตตาและเห็นใจจากผู้อื่น

61 ๕. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติตามธรรมะข้อใด เหตุการณ์เลวร้ายจึงคลี่คลายไปในทางที่ดี ๑. ทาน ๒. ขันติ ๓. มุทิตา ๔. จิตตะ

62 ๓. ทรงมีอาการเจ็บปวดมาก และทรงเป็นอยู่เวลานาน
๖. ข้อใดไม่ใช่อาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัวตามที่กล่าวไว้ในเนื้อเรื่อง ๑. เป็นฝีสามยอด ๒. ทรงถูกตะปูตำพระบาท ๓. ทรงมีอาการเจ็บปวดมาก และทรงเป็นอยู่เวลานาน ๔. เป็นไข้ส่าหรือส่าไข้ คือเป็นเม็ดผื่นขึ้นตามพระวรกายเพราะพิษไข้

63 ๗. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๗. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “คิดใคร่ลาลาญหัก ปลดเปลื้อง” ๑. ความกังวลเกี่ยวกับพระราชโอรส ๒. ความเจ็บพระวรกายและพระหทัย ๓. ความกังวลในเรื่องที่ประชวรหนักและนาน ทำให้เป็นภาระแก่ผู้รักษา ๔. ความไม่สบายพระทัยที่ไม่อาจปฏิบัติราชกรณียกิจได้อย่างเต็มพระกำลัง

64 ๘. ข้อใดไม่ใช่เนื้อความเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ๑. ชีวิตมนุษย์มีแต่ความเปลี่ยนแปลง ๒. คนเราเกิดมาแล้วก็แก่ เจ็บ ตาย ไป ๓. มีสุขมีทุกข์สลับกันไปหลายครั้งหลายหน ๔. โบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่า ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน

65 ๑. ดวง ๒. กรรม ๓. โชคชะตา ๔. คนอื่นทำให้เป็นไป
๙. การแก้ปัญหาต่างๆ หากเราได้ทำอย่างเต็มที่แล้วไม่สำเร็จ ดังหวัง สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงยกให้ เป็นเรื่องของอะไร ๑. ดวง ๒. กรรม ๓. โชคชะตา ๔. คนอื่นทำให้เป็นไป

66 ๑๐. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงให้กำลังใจโดยเปรียบเทียบพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าตามข้อใด ๑. เปรียบเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่กราบไหว้บูชา ๒. เปรียบเหมือนว่าวที่ต้านแรงลมให้ได้ ๓. เปรียบเทียบบัวที่ต้องโผล่พ้นโคลนตมให้ได้ ๔. เปรียบเทียบกัปตันเรือที่ต้องนำเรือฝ่าคลื่นลมไปให้ตลอดรอดฝั่ง


ดาวน์โหลด ppt Combat de Packnam au Siam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google