งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. วัฒนธรรมที่อยู่อาศัย สมาชิก 1. นาย สราวุธ ตรงวานิช นาม เลขที่ 23 2. น. ส. ฐิติพร วุ่นบำรุง เลขที่ 27 3. น. ส. พิชญา พึ่งตาล เลขที่ 28 4. น. ส. ชลนิสา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. วัฒนธรรมที่อยู่อาศัย สมาชิก 1. นาย สราวุธ ตรงวานิช นาม เลขที่ 23 2. น. ส. ฐิติพร วุ่นบำรุง เลขที่ 27 3. น. ส. พิชญา พึ่งตาล เลขที่ 28 4. น. ส. ชลนิสา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. วัฒนธรรมที่อยู่อาศัย สมาชิก 1. นาย สราวุธ ตรงวานิช นาม เลขที่ 23 2. น. ส. ฐิติพร วุ่นบำรุง เลขที่ 27 3. น. ส. พิชญา พึ่งตาล เลขที่ 28 4. น. ส. ชลนิสา นมัสการ เลขที่ 31 5. น. ส. ชลธิชา นวล ประดิษฐ เลขที่ 33 6. น. ส. นิศาชล เพียรเขต กิจ เลขที่ 38 7. น. ส. วรรณวิศา รอดทอง เลขที่ 41

2 1. ที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่ แตกต่างกันด้วยสาเหตุ ใด

3 มีความแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิ ประเทศและภูมิอากาศ ทั้งในเรื่อง ของการใช้วัสดุและรูปทรง

4 2. คนไทยนิยมสร้างบ้าน ลักษณะใด

5 สร้างด้วยไม้ มีใต้ถุนสูง เพื่อให้บ้าน โปร่ง สบาย น้ำไม่ท่วม ปลูกริมน้ำ หลังคาทรงสูง มีชายคายื่นออกมาคลุม ตัวบ้าน

6 3. ในภาคใต้จะมีการปลูกบ้านโดย มีตีนเสารองรับ เสาเรือน แทนการขุดหลุมฝัง เสา เพื่ออะไร

7 ปลูกบ้านโดยมีตีนเสารองรับเสา เรือนแทนการขุดหลุมฝังเสา เพื่อ สะดวกในการโยกย้ายและเป็นการ ป้องกันมด ปลวก มีคติห้ามปลูก เรือนขวางตะวัน เพราะจะขวาง เส้นทางลมมรสุมซึ่งอาจทำให้ หลังคา ปลิวและถูกพายุพัดพังได้ง่าย

8 4. ลักษณะการสร้างบ้านของคน จีนมีลักษณะอย่างไร

9 สร้างด้วยดินเหนียวผสมหญ้าหรือ หญ้าฟาง รูปทรงคล้ายตึกเพราะอยู่ ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาว จึงต้อง สร้างบ้านให้กันลมหนาวได้

10 5. ชาวยุโรปสร้างบ้านลักษณะ ใด

11 มักสร้างบ้านเรือนเป็นตึกหรือ เทคอนกรีต


ดาวน์โหลด ppt 2. วัฒนธรรมที่อยู่อาศัย สมาชิก 1. นาย สราวุธ ตรงวานิช นาม เลขที่ 23 2. น. ส. ฐิติพร วุ่นบำรุง เลขที่ 27 3. น. ส. พิชญา พึ่งตาล เลขที่ 28 4. น. ส. ชลนิสา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google