งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายนิพนธ์ การเพียร หัวหน้างาน งาน คอมพิวเตอร์ นางบุญชู บุญก่อนางสาวระย้า ภู่ กรุด นางสาวนง ลักษณ์ วาสะศิริ นางสาวชลิดา ชัย ปฏิวัติ นายศราวุธ กิจ งาม นายนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายนิพนธ์ การเพียร หัวหน้างาน งาน คอมพิวเตอร์ นางบุญชู บุญก่อนางสาวระย้า ภู่ กรุด นางสาวนง ลักษณ์ วาสะศิริ นางสาวชลิดา ชัย ปฏิวัติ นายศราวุธ กิจ งาม นายนครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายนิพนธ์ การเพียร หัวหน้างาน งาน คอมพิวเตอร์ นางบุญชู บุญก่อนางสาวระย้า ภู่ กรุด นางสาวนง ลักษณ์ วาสะศิริ นางสาวชลิดา ชัย ปฏิวัติ นายศราวุธ กิจ งาม นายนครินทร์ ทรัพย์วิริ ยา นายเจษฎา จรจาก นายพงษ์ศิริ ประสพชัย นายสุรชัย ธงชัย นางสาวภัณฑิรา ชนะศุภ ประภา นางสาวสุวรี อัศว พรหมธาดา

3 กว่าจะมาเป็น ตึก ICT… จากห้องคอม แบบเดิมๆ

4 เริ่มดำเนินการย้ายห้องคอมเก่า ประมาณสิ้นเดือนมีนาคม 2556

5 เริ่มดำเนินการย้ายห้องคอมเก่า เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2557

6

7

8

9

10 ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2556

11

12 PSP WiFi Hotspot

13 ระบบ KM สร้างสื่อการ เรียนการสอน

14 ระบบ E-Testing สอบ ออนไลน์

15 สวัสดี …


ดาวน์โหลด ppt นายนิพนธ์ การเพียร หัวหน้างาน งาน คอมพิวเตอร์ นางบุญชู บุญก่อนางสาวระย้า ภู่ กรุด นางสาวนง ลักษณ์ วาสะศิริ นางสาวชลิดา ชัย ปฏิวัติ นายศราวุธ กิจ งาม นายนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google