งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Application in Public Health กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Application in Public Health กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Application in Public Health กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 2 LECTURER  อาจารย์ กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ห้อง A308  Homepage http://www.ict.pyo.nu.ac.th/uthais

3 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 3 CONTENTS  GRADE  REFERENCE  MIDTERM  CLASS ADMISSION

4 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 4 GRADE  MIDTERM EXAMINATION 40%  CLASS ADMISSION10%

5 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 5 REFERENCE  ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ และคณะ. ล้วง ลึก ! MICROSOFT OFFICE 2003.  วศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ. คู่มือ WINDOWS XP & OFFICE 2003 ALL IN ONE.  จีราวุธ วารินทร์ และคณะ. WINDOWS XP & OFFICE 2003 ฉบับสมบูรณ์.

6 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 6 MIDTERM  Microsoft Word10%  Microsoft Excel10%  Microsoft PowerPoint10%  Microsoft Access10%

7 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 7 CLASS ADMISSION  การเข้าห้องเรียน 10 %  มีเงื่อนไขดังนี้ นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิสอบ นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิสอบ การขาดของนิสิตแต่ละครั้ง จะทำการลด คะแนนเข้าห้องเรียนลง ครั้งละ 2 คะแนน การขาดของนิสิตแต่ละครั้ง จะทำการลด คะแนนเข้าห้องเรียนลง ครั้งละ 2 คะแนน ห้ามคุยโทรศัพท์ระหว่างการเรียน ห้ามคุยโทรศัพท์ระหว่างการเรียน ห้ามเล่นเกมส์ ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ต ห้ามเล่นเกมส์ ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ต ถ้านิสิตไม่ตั้งใจเรียน ในแต่ละครั้งจะถูกลด คะแนนคนละ 2 คะแนน ถ้านิสิตไม่ตั้งใจเรียน ในแต่ละครั้งจะถูกลด คะแนนคนละ 2 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt Computer Application in Public Health กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google