งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma longa L. ชื่อสามัญ : Turmaric วงศ์ : Zingiberaceae ชื่ออื่น : ขมิ้น ( ทั่วไป ) ขมิ้นแกง ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว ( เชียงใหม่ ) ขี้มิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma longa L. ชื่อสามัญ : Turmaric วงศ์ : Zingiberaceae ชื่ออื่น : ขมิ้น ( ทั่วไป ) ขมิ้นแกง ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว ( เชียงใหม่ ) ขี้มิ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma longa L. ชื่อสามัญ : Turmaric วงศ์ : Zingiberaceae ชื่ออื่น : ขมิ้น ( ทั่วไป ) ขมิ้นแกง ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว ( เชียงใหม่ ) ขี้มิ้น หมิ้น ( ภาคใต้ )

3 เป็นไม้เลื้อยตามต้นไม้หรือตามรั้วบ้าน โดยมีชื่อเรียกกัน ต่างไป เช่น ขี้กาเครือ ( ปัตตานี ) ผักข้าว ( ตาก ภาคเหนือ ) มะข้าว ( แพร่ ) แก็ก (Gac เวียดนาม ) Baby Jackfruit Spiny Bitter Gourd, Sweet Gourd, และ Cochinchin Gourd

4 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thumbergia laurifolia Lindl. วงศ์ : Acanthaceae ชื่ออื่น : กำลังช้างเผือก ขอบชะนาง เครือเขาเขียว ยาเขียว ( ภาคกลาง ) คาย รางเย็น ( ยะลา ) จอลอดิเออ ซั้งกะ ปั้งกะล่ะ พอหน่อเตอ ( กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน ) ดุเหว่า ( ปัตตานี ) ทิดพุด ( นครศรีธรรมราช ) น้ำนอง ( สระบุรี ) ย่ำแย้ แอดแอ ( เพชรบูรณ์ )

5 ชื่อสมุนไพรหม่อน ชื่ออื่นๆมอน ( ตะวันออกเฉียงเหนือ ) ชื่อ วิทยาศาสต ร์ Morus alba Linn. ชื่อวงศ์ Moraceae

6 ชื่อวิทยาศาสตร์ Amaranthus lividus Linn. ชื่อสามัญ Chineses spinach วงศ์ Amaranthaceae ชื่ออื่นๆ ผักโขม ( กลาง ), ผักโหม, ผักหม ( ใต้ ), ผักโหมเกลี้ยง ( แม่ฮ่องสอน ), กระเหม่อลอเตอ ( กระเหรี่ยง, แม่ฮ่องสอน )

7 ชื่อดีปลี ชื่อวิยา ศาสตร์ Piper retrofractum Vahl ชื่อวงศ์ PIPERACEAE ชื่อเรียก อื่น ดีปลีเชือก ประดงข้อ ปานนุ ฟันพญาไฟ บี้ฮวด Long Pepper

8 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Moringa oleifera Lam. ชื่อสามัญ : Horse radish tree, Drumstick วงศ์ : Moringaceae ชื่ออื่น : กาเน้งเดิง ( กะเหรี่ยง - กาญจนบุรี ) ผักเนื้อ ไก่ ( ฉาน - แม่ฮ่องสอน ) ผักอีฮึม ผักอีฮุม มะค้อนก้อม ( ภาคเหนือ ) เส่ช่อยะ ( กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน )

9 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Passiflora laurifolia Linn. ชื่อวงศ์ : PASSIFLORACEAE ชื่อสามัญ : Fetid passionflower, Scarlet fruit, passionflower, Stinking passionflower ชื่อพื้นเมือง : รก กระโปรงทอง ละพุบาบี หญ้ารกช้าง ( ใต้ ) ตำลึงฝรั่ง

10 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ชื่อสามัญ : Kaempfer วงศ์ : Zingiberaceae ชื่ออื่น : กระชายดำ กะแอน ขิงทราย ( มหาสารคาม ) จี๊ปู ซีฟู เปาซอเร๊าะ เป๊าสี่ระแอน ( กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน ) ละแอน ( ภาคเหนือ ) ว่าน พระอาทิตย์ ( กรุงเทพฯ )

11 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton ชื่อสามัญ : Siamese neem tree, Nim, Margosa, Quinine วงศ์ : Meliaceae ชื่ออื่น : สะเลียม ( ภาคเหนือ ) กะเดา ( ภาคใต้ )

12 ชื่อสามัญ : Bolete ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thaeogyroporus porentosus (berk. ET. Broome ) ชื่ออื่น : ภาคเหนือเรียกว่า เห็ดห้า ภาคอีสานเรียกว่า เห็ด น้ำผึ้ง

13 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus amarus Schum & Thonn. ชื่อสามัญ : Egg Woman วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่ออื่น : มะขามป้อมดิน หญ้าใต้ใบ หญ้าใต้ใบขาว

14 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber zerumbet (L.) Smith. วงศ์ : Zingiberaceae ชื่ออื่น : กระทือป่า กะแวน กะแอน แสมดำ แฮว ดำ เฮียวดำ ( ภาคเหนือ ) เฮียวแดง ( แม่ฮ่องสอน )

15 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amomum villosum Lour. var. xanthioides (Aall.ex Baker) T.L. Wu&S.chen วงศ์ : Zingiberaceae ชื่อสามัญ : Bastard cardamom, Tavoy cardamom ชื่ออื่น : มะหมากอี, มะอี้, หมากอี้ ( เชียงใหม่ ) หมากเน็ง ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )

16 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acanthus ebracteatus Vahl ชื่อพ้อง : Acanthus ilicifolius L. ชื่อสามัญ : Sea holly วงศ์ : ACANTHACEAE ชื่ออื่น : แก้มหมอ แก้มหมอเล จะเกร็ง นางเกร็ง อีเกร็ง เหงือกปลาหมอน้ำเงิน

17 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees ชื่อสามัญ : Kariyat, The Creat วงศ์ : ACANTHACEAE ชื่ออื่น : หญ้ากันงู ( สงขลา ) น้ำลายพังพอน ฟ้าละลาย โจร ( กรุงเทพฯ ) ฟ้าสาง ( พนัสนิคม ) เขยตายยายคลุม สามสิบดี ( ร้อยเอ็ด ) เมฆทะลาย ( ยะลา ) ฟ้าสะท้าน ( พัทลุง )

18 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium aromaticum (L.) Merr.& L.M.Perry ชื่อพ้อง : Caryophyllus aromatica L. ; Eugenia aromatica (L.) Baill; E.Caryophylla(Spreng.) Bullock et Harrison; E.caryophyllata Thunb. ชื่อสามัญ : Clove Tree วงศ์ : Myrtaceae

19 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper sarmentosum Roxb. ชื่อสามัญ : Wildbetal Leafbush วงศ์ : PIPERACEAE ชื่ออื่น : นมวา ( ภาคใต้ ) ผักปูนา ผักพลูนก พลูลิง ( ภาคเหนือ ) เย่เท้ย ( กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน )

20 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz ชื่อสามัญ : White crane flower วงศ์ : ACANTHACEAE ชื่ออื่น : ทองคันชั่ง หญ้ามันไก่

21 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amorphophallus campanulatus Bl.ex Dence.(A.paeoniifolius (Dennst.) Nicolson ชื่อสามัญ : Elephant yam, Stanley's water-tub วงศ์ : ARACEAE ชื่ออื่น : บุกคุงคก ( ชลบุรี ) เบีย เบือ ( แม่ฮ่องสอน ) มันซูรัน ( ภาคดลาง ) หัวบุก ( ปัตตานี ) บุกคางคก ( ภาคกลาง, เหนือ ) บุกหนาม บุกหลวง ( แม่ฮ่องสอน )

22 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schefflera leucantha R. Vig. วงศ์ : Araliaceae ชื่ออื่น : -

23 ชื่ออื่น ๆ : มะละกอฝรั่ง ( ทั่วไป ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jatropha multifda Linn. วงศ์ : EUPHORBIACEAE

24 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper nigrum L. ชื่อสามัญ : Black Pepper วงศ์ : Piperaceae ชื่ออื่น : พริกน้อย ( ภาคเหนือ )

25 ชื่ออื่นๆปงช้าง กะเพียดช้าง ชื่อ วิทยาศาสตร์ Stemona collinsae Craib. ชื่อวงศ์ Stemonaceae

26 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia hirta L. ชื่อสามัญ : Garden Spurge วงศ์ : EUPHORBIACEAE ชื่ออื่น : ผักโขมแดง ( ภาคกลาง ) หญ้าน้ำหมึก ( ภาคเหนือ ) หญ้าหลังอึ่ง ( เงี้ยว - แม่ฮ่องสอน )

27 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caryota mitis Lour. ชื่อสามัญ : Fishtail Palm, Wart Fishtail Palm วงศ์ : PALMAE ชื่ออื่น : เต่าร้างแดง เชื่องหมู่ มะเด็ง งือเด็ง

28 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cymbopogon nardus Rendle ชื่อสามัญ : Citronella grass วงศ์ : GRAMINEAE ชื่ออื่น : จะไคมะขูด ตะไครมะขูด ( ภาคเหนือ ) ตะไคร้ แดง ( นครศรีธรรมราช )

29 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carthamus tinctorius L. ชื่อสามัญ : Safflower, False Saffron, Saffron Thistle วงศ์ : Compositae ชื่ออื่น : คำ คำฝอย ดอกคำ ( เหนือ ) คำยอง ( ลำปาง )

30 ชื่อท้องถิ่นแต้ว ติ้ว ยูรูตง ( นราธิวาส ) ชื่อวงศ์ GUTTIFERAE ชื่อ วิทยาศาสตร์ Cratoxylun maingayi Dyer

31 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cissus quadrangularis L. วงศ์ : Vitaceae ชื่ออื่น : ขั่นข้อ ( ราชบุรี ) สันชะควด ( กรุงเทพฯ ) สามร้อยต่อ ( ประจวบคีรีขันธ์ )

32


ดาวน์โหลด ppt ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma longa L. ชื่อสามัญ : Turmaric วงศ์ : Zingiberaceae ชื่ออื่น : ขมิ้น ( ทั่วไป ) ขมิ้นแกง ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว ( เชียงใหม่ ) ขี้มิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google