งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสาวรจ ณีย์. เสาวรจนี ( บทชมโฉม ) เสาวรจนีย์ ( บทชมโฉม ) คือการเล่าชม ความงามของตัวละครในเรื่อง ซึ่งอาจเป็นตัว ละครที่เป็นมนุษย์ อมนุษย์ หรือสัตว์ซึ่งการชมนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสาวรจ ณีย์. เสาวรจนี ( บทชมโฉม ) เสาวรจนีย์ ( บทชมโฉม ) คือการเล่าชม ความงามของตัวละครในเรื่อง ซึ่งอาจเป็นตัว ละครที่เป็นมนุษย์ อมนุษย์ หรือสัตว์ซึ่งการชมนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เสาวรจ ณีย์.

3 เสาวรจนี ( บทชมโฉม ) เสาวรจนีย์ ( บทชมโฉม ) คือการเล่าชม ความงามของตัวละครในเรื่อง ซึ่งอาจเป็นตัว ละครที่เป็นมนุษย์ อมนุษย์ หรือสัตว์ซึ่งการชมนี้ อาจจะเป็นการชมความเก่งกล้าของกษัตริย์ ความงามของปราสาทราชวังหรือความ เจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง เช่น บทชมโฉมนาง มัทมา โดยท้าวชัยเสนรำพันไว้

4 ตัวอย่างเช่น... หนุ่มน้อยโสภาน่า เสียดาย ควรจะนับว่าชายโฉมยง ทนต์แดงดั่งแสง ทับทิม เพริศพริ้มเพรารับ กับขนง เกศาปลายงอนงาม ทรง เอวองค์สารพัดไม่ขัด ตา... จากบทข้างต้น เป็นการกล่าว ชมรูปโฉมของวิหยาสะกำ ซึ่งถูกสังคามาระ ตาสังหาร กล่าวว่าวิหยาสะกำนั้น เป็นชาย หนุ่มรูปงาม ฟันนั้นเป็นแสงแวววาวสีแดง ราวกับแสงของทับทิม ซึ่งตัดรับกับคิ้ว รวมทั้งปลายเส้นผมซึ่งงอนงามขึ้นเป็นทรง สวยงาม รับกับทรวดทรงองค์เอวของวิหยา สะกำ

5 เสาวรจนีย์ใน วรรณคดีไทย

6 ตัวอย่าง บทชมโฉมนางมัทนา โดนท้าวชัยเสนรำพึง รำพันไว้ในวรรณคดีเรื่องมัทนะพาธา เสียงเจ้าสิเพรากว่า ดุริยางคะดีดใน ฟากฟ้าสุราลัย สุรศัพทะเริงรมย์ ยามเดินบเขินขัด กละนัจจะน่าชม กรายกรก็เร้ารม ยะประหนึ่งระบำ สรวย ยามนั่งก็นั่งเรียบ และระเบียบเขิน ขวย แขนอ่อนฤเปรียบด้วย ธนุก่งกระชับไว้ พิศโฉมและฟังเสียง ละก็เพียงจะ ขาดใจ ( พระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว )

7 บทชมโฉมนางเงือก ซึ่งติดตามพ่อแม่มาเพื่อ พาพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร จากเรื่องพระอภัยมณี พงศ์กษัตริย์ทัศนานางเงือก น้อย ดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ้า ผม ประไพพักตร์ลักษณ์ล้ำล้วนขำคม ทั้ง เนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งทรวง ขนงเนตรเกศกรอ่อนสะอาด ดัง สุรางค์นางนาฏในวังหลวง พระเพลินพิศคิดหมายเสียดาย ดวง แล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป ( พระสุนทรโวหาร ( ภู่ )

8 บทชมกวางทอง ซึ่งท้าวทุษยันต์พบขณะ ประพาสป่า เมื่อติดตามไปท้าวทุษยันต์จึงได้ พบนางศกุนตลา จากวรรณคดีเรื่องศกุนตลา เหลือบเห็นกวางขำดำขลับ งามสรรพ สะพรั่งดังเลขา งามเขาเป็นกิ่งกาญจนา งามตานิลรัตน์ รูจี คอก่งเป็นวงราววาด รูปสะอาดราว นางสำอางศรี เหลียวหน้ามาดูภูมี งามดังนารี ชำเลืองอาย ยามวิ่งลิ่วล้ำดังลมส่ง ตัดตรงทุ่มพลัน ผันผาย ( พระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว )

9 มืดสิ้นแสงเทียนประทีปส่อง ก็ผ่อง แสงจันทร์กระจ่างสว่างส่ง บุปผชาติสาดเกสรขจรลง บุษบงเบิกแบ่ง ระบัดบาน เรณูนวลหวนหอมมารวยริน พระพายพัด ประทิ่นกลิ่นหวาน เฉื่อยฉิวปลิวรสสุมามาลย์ ประสานสอด กอดหลับระงับไป ( ขุนช้าง ขุนแผน )

10 ร่มรื่นพื้นพรรณบุปผา สะอาดตา ช่อชูดูไสว ขุนแผนชักม้าคลาไคล บัดใจถึง เขาธรรมเธียร ที่เชิงเขาเหล่าพรรณมิ่งไม้ ลมพัด กวัดไกวอยู่หันหียน รกฟ้าขานางยางตะเคียน กันเกรา ตระเบาตระเบียนแลชิงชัน ( ขุน ช้างขุนแผน )

11 ม. ๕ / ๓ นางสาว นัฏชนันท์ เชาวน์เสฏฐ กุล เลขที่ ๗ นางสาว พิชามญชุ์ หว่างสกุล เลขที่ ๘ นางสาว อภิญญา มาลินีรัตน เลขที่ ๑๐ นางสาว ปภาวริณ จันทรา เลขที่ ๑๕ นางสาว ณัฐชนก ถาวรมาศ เลขที่ ๒๕ นางสาว พิชญาภา ปานแก้ว เลขที่ ๒๘


ดาวน์โหลด ppt เสาวรจ ณีย์. เสาวรจนี ( บทชมโฉม ) เสาวรจนีย์ ( บทชมโฉม ) คือการเล่าชม ความงามของตัวละครในเรื่อง ซึ่งอาจเป็นตัว ละครที่เป็นมนุษย์ อมนุษย์ หรือสัตว์ซึ่งการชมนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google