งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสำหรับการ แสดงวีดีโอจากเว็บไซต์ภายนอกใน เวิร์ดเพรส (Development plugin for displaying video from an external website in WordPress)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโปรแกรมเสริมสำหรับการ แสดงวีดีโอจากเว็บไซต์ภายนอกใน เวิร์ดเพรส (Development plugin for displaying video from an external website in WordPress)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสำหรับการ แสดงวีดีโอจากเว็บไซต์ภายนอกใน เวิร์ดเพรส (Development plugin for displaying video from an external website in WordPress)

2 ในปัจจุบันมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ งาน Open Source เพิ่มมากขึ้น จึงมีการศึกษาการใช้ งานได้หลายรูปแบบในสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น และเพิ่มช่องทางในการทำเว็บไซต์ให้มีความสะดวก ในการจัดทำเว็บไซต์และมีความสวยงามและสามารถ ทำได้ง่าย และสามารถตกแต่งเว็บไซต์ได้ง่าย โดย การใช้งานฐานข้อมูลจำลอง Appserv และโปรแกรม Wordpress ในการทำเว็บไซต์Open Source หลักการและเหตุผล

3 WordPress คือ โปรแกรมสำเร็จรูปตัวหนึ่ง ที่เอาไว้ สำหรับสร้าง บล็อก หรือ เว็บไซต์ สามารถใช้งานได้ฟรี ถูก จัดอยู่ในประเภท CMS (Contents Management System) ซึ่ง หมายถึง โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีไว้สำหรับสร้างและบริหาร จัดการเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์ WordPress ได้รับการ พัฒนาและเขียนชุดคำสั่งมาจากภาษา PHP ( เป็นภาษา โปรแกรมมิ่งตัวหนึ่ง ) ทำงานบนฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็น โปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บ เรียกดู แก้ไข เพิ่มและลบข้อมูล การใช้งาน WordPress ร่วมกับ MySQL อยู่ ภายใต้สัญญาอนุญาตใช้งานแบบ GNU General Public License WordPress ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น เพราะ ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่อง Programing มีรูปแบบที่สวยงาม อีกทั้งยังมีผู้พัฒนา Theme ( รูปแบบการ แสดงผล ) และ Plugins ( โปรแกรมเสริม ) ให้เลือกใช้ฟรีอย่าง มากมาย

4 AppServ ใช้เป็นชุดโปรแกรมที่ทำการติดตั้งไว้เพื่อการ ทดสอบหรือใช้งานภาษาในการพัฒนาโปรแกรมพัฒนา ระบบต่างๆหรือเว็บไซท์ โดยปกติแล้วเราใช้ โปรแกรมที่ ติดตั้งมาด้วยทำหน้าที่ดังนี้ เราใช้ Apache เป็น Web Server จำลองการใช้งานเสมือน อยู่บนอินเตอร์เน็ต ในการใช้งานภาษาที่ สามารถรองรับ ได้ เราใช้ PHP เพื่อให้สามารถใช้งานภาษา PHP และใช้บน Web Server ได้ เราใช้ MySQL เป็น Database Server เพื่อให้ภาษา script ต่างๆ ที่รองรับสามารถสร้างหรือติดต่อ กับ Database ได้ เราใช้ phpMyAdmin เพื่อเป็นตัวช่วยในการติดต่อ สร้าง ใช้งาน Database ได้ง่ายขึ้นและโปรแกรมที่ติดมากับ Appserv นี่เองสามารถทำให้เราใช้งานภาษา PHP, HTML หรือภาษาต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ เช่น สามารถใช้ เขียนโปรแกรมต่างๆที่จำเป็นต้องมีการใช้งาน บน Web Server หรือ เขียนเว็บไซท์แบบง่ายๆ จนถึงเว็บไซท์ที่มี การใช้งานโดยเชื่อมต่อ Database เป็นต้น

5 ปัญหาที่พบในระบบ 5.1 โมดูลมีข้อจำกัดในการใช้งาน 5.2 โมดูลมี 5.3 โปรแกรมไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 6.1 เพื่อศึกษาการแสดงวีดีโอจากเว็บไซต์ ภายนอกในเวิร์ดเพรส 6.2 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการแสดงผลวีดีโอ จากเว็บไซต์ภายนอก

6 คุณลักษณะซอฟแวร์

7 Flow Chart เริ่มต้น คีย์เว็บไซต์ ตรวจสอบ ประมวลผล จบการทำงาน

8 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโปรแกรมเสริมสำหรับการ แสดงวีดีโอจากเว็บไซต์ภายนอกใน เวิร์ดเพรส (Development plugin for displaying video from an external website in WordPress)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google